Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 6.4 - Modernizare activități neagricole

Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.
OBIECTIVELE submăsurii 6.4.
 

· Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;

· Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

BENEFICIARII:

· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
•Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de maxim 90% din costul total al proiectului

• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis
 

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2016:

 

- 60 de puncte pentru perioada 28.07 - 31.08.2016

- 45 de puncte pentru perioada 01.09 - 30.09.2016

- 30 de puncte pentru perioada 01.10 - 31.10.2016

- 10 puncte pentru perioada 01.11 - 30.11.2016

 

Clarificări necesare referitoare la accesarea submăsurii 6.2 și a submăsurii 6.4

 

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de Finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

 

PENTRU A NU ÎNTÂMPINA PROBLEME ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE SAU A FORMULARELOR DE PLATĂ ÎN FORMAT PDF, ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA ACROBAT READER.

1.      Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

2.      Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.   

3.      Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aici.

 

Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

Puteți vizualiza mai jos VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru subMăsura 6.4 - „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”.

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru sM6.4 - iulie 2016 RO 958 KB3mn / 2mn
2 Anexa 1 - CEREA DE FINANTARE_sM6.4 RO 944 KB3mn / 2mn
3 Anexa 2-STUDIUL de FEZABILITATE RO 136 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE - Anexa B RO 590 KB2mn / <1mn
5 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE - Anexa C RO 316 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 2.1 – S.F_Proiectii financiare si indicatori financiari RO 87 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 3 - Model Contract de Finantare_sM6.4 RO 1,175 KB3mn / 2mn
8 Anexa 5 - Fisa submasurii 6.4 RO 1,117 KB3mn / 2mn
9 rar Anexa 6 - Declaratii pe propria raspundere RO 79 KB<1mn / <1mn
10 Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile_sM6.4 RO 789 KB2mn / <1mn
11 Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor RO 149 KB<1mn / <1mn
12 Anexa 9 – Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat RO 1,258 KB4mn / 2mn
13 Anexa 10 – Lista zonelor cu destinaţii eco-turistice RO 503 KB2mn / <1mn
14 Anexa 11 - Lista ariilor naturale protejate RO 3,188 KB8mn / 4mn
15 Anexa 12 - Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale sM 6.4 RO 103 KB<1mn / <1mn
16 Angajament privind utilizarea cofinantarii private RO 51 KB<1mn / <1mn
17 E 1.2 Fisa de evaluare generala a proiectului_sM6.4 RO 1,175 KB3mn / 2mn

 
Împreună creştem satul românesc.