Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 6.4 - Modernizare activități neagricole

Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

 

ATENŢIE! Consultați aici instrucțiunea privind evitarea creării de condiții artificiale propusă pentru a fi inclusă ca anexă la Ghidul Solicitantului.

 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.
OBIECTIVELE submăsurii 6.4.
 

· Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;

· Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

BENEFICIARII:

· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
•Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de 90% din costul total al proiectului

• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis
 

CLARIFICĂRI privind accesarea subMăsurii 6.2 și subMăsurii 6.4

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2015 (în urma aprobării PNDR) a Ghidului Solicitantului (GS) pentru subMăsura 6.4 - „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”,

precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 

 

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului pentru sM 6.4 iulie 2015 RO 698 KB2mn / <1mn
2 NOUAnexa 1 - CEREREA DE FINANTARE pentru subMasura 6.4 RO 745 KB2mn / <1mn
3 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE RO 136 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE-Anexa B RO 590 KB2mn / <1mn
5 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE-Anexa C RO 314 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 2.1 - STUDIUL DE FEZABILITATE-Proiectii financiare si indicatori financiari sM6 4 RO 79 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 3 - Model Contract de Finantare sM6.4 RO 277 KB<1mn / <1mn
8 Anexa 5 - Fisa subMasurii 6.4 RO 986 KB3mn / 2mn
9 rar Anexa 6 - Declaratii pe propria raspundere RO 78 KB<1mn / <1mn
10 Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul submasurii 6.4 RO 797 KB2mn / <1mn
11 Anexa 8 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor RO 152 KB<1mn / <1mn
12 Anexa 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat RO 1,258 KB4mn / 2mn
13 Anexa 10 - Lista zonelor cu destinatii eco-turistice RO 503 KB2mn / <1mn
14 Anexa 11 - Lista ariilor naturale protejate RO 3,188 KB8mn / 4mn

 
Împreună creştem satul românesc.