Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Zona ITI - Delta Dunării >> sM 4.2 - zona ITI

Submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole

 - Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării -  

 

 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.
OBIECTIVELE submăsurii 4.2 - zona ITI - Delta Dunării:
· Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;

· Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;

· Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;

· Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;

· Creşterea numărului de locuri de muncă.

BENEFICIARII:

· Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;

·  Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

· 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative
· 40% pentru alte întreprinderi
· nu va depăși:

1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2017

- 45 de puncte pentru perioada 13.02.2017 – 12.03.2017

- 40 de puncte pentru perioada 13.03.2017 – 12.04.2017

- 35 de puncte pentru perioada 13.04.2017 – 12.05.2017

- 30 de puncte pentru perioada 13.05.2017 – 12.06.2017

- 25 de puncte pentru perioada 13.06.2017 – 12.07.2017

- 20 de puncte pentru perioada 13.07.2017 – 12.08.2017

- 20 de puncte pentru perioada 13.08.2017 – 12.09.2017

- 15 de puncte pentru perioada 13.09.2017 – 12.10.2017

- 15 de puncte pentru perioada 13.10.2017 – 12.11.2017

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2017 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru subMăsura 4.2 - „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”, - Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării -

precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghid_Solicitantului_sM_4.2-ITI_-_versiunea_2017 RO 835 KB3mn / <1mn
2 Anexa_1_-_CEREREA_de_FINANTARE_sM4.2-ITI RO 568 KB2mn / <1mn
3 Anexa_2_-_Studiu_de_Fezabilitate_sM_4.2-ITIAnexa_1 RO 215 KB<1mn / <1mn
4 Anexa_2_-_Studiu_de_fezabiltate_-_Anexa_B RO 589 KB2mn / <1mn
5 Anexa_2_-_Studiu_de_fezabiltate_-_Anexa_C RO 316 KB<1mn / <1mn
6 ANEXA_3_-_Lista_UAT_din_arealul_de_implementare_al_ITI RO 264 KB<1mn / <1mn
7 Anexa_4_-_ANEXA_I_la_Tratatul_UE RO 226 KB<1mn / <1mn
8 Anexa_5_-_Potential_prelucrare_produse_agricole_sM4.2-ITI RO 855 KB3mn / <1mn
9 Anexa_5_-_Sinteza_potential_prelucrare_produse_agricole RO 99 KB<1mn / <1mn
10 Anexa_6_-_Contract_de_finantare_sM_4.2-ITI RO 431 KB2mn / <1mn
11 Anexa_7_-_Fisa_submasurii_4.2 RO 146 KB<1mn / <1mn
12 Anexa_8_-_Acte_normative_utile RO 250 KB<1mn / <1mn
13 rar Anexa_9_-_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_specifice RO 251 KB<1mn / <1mn
14 rar Anexa_10_-_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_semnificative RO 404 KB<1mn / <1mn
15 Anexa_11_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_cu_privire_la_neincadrarea_in_categoria_firme_in_dificultate RO 98 KB<1mn / <1mn
16 Anexa_12_-_INSTRUCTIUNI_privind_EVITAREA_crearii_de_CONDITII_ARTIFICIALE RO 96 KB<1mn / <1mn
17 Anexa_13__-_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_ultilizarea_cofinantarii RO 50 KB<1mn / <1mn
18 E_1.2_Fisa_de_evaluare_generala_sM_4.2 RO 1,183 KB3mn / 2mn

 
Împreună creştem satul românesc.