Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Zona ITI - Delta Dunării >> sM 4.2a - zona ITI

Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

 - Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării -  

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acordă pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe.
OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:

· modernizarea și crearea de unități de procesare;

· introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
· creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

· îmbunătățirea controlului intern al calității;
· creșterea numărului de locuri de muncă
;

- scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt:
· Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
· Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.
 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

Întreprinderi micro și mici -  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
·  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
· 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare);
Întreprinderi mijlociiintensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
· 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).
Întreprinderi mari -  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
· 1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).
 
PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2017

- 45 de puncte pentru perioada 13.02 - 12.03.2017

- 40 de puncte pentru perioada 13.03 - 12.04.2017

35 de puncte pentru perioada 13.04 - 12.05.2017

30 puncte pentru perioada 13.05 - 12.06.2017

25 puncte pentru perioada 13.06 - 12.07.2017

 - 20 de puncte pentru perioada 13.07 - 12.08.2017

 - 20 de puncte pentru perioada 13.08 - 12.09.2017

 - 10 puncte pentru perioada 13.09 - 12.10.2017

 - 10 puncte pentru perioada 13.10 - 12.11.2017

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2017 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru subMăsura 4.2a - „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”, - Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării -

precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM4 2a - ITI versiunea2017 RO 1,363 KB4mn / 2mn
2 Anexa 1 - CEREREA de FINANTARE sM4.2a-ITI RO 572 KB2mn / <1mn
3 Anexa 2 - Studiu de Fezabiltate sM4.2a-ITI RO 183 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2 - Studiu de Fezabiltate - Anexa B-ITI RO 589 KB2mn / <1mn
5 Anexa 2 - Studiu de Fezabiltate - Anexa C-ITI RO 316 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 3 - ANEXA I la Tratatul TFUE RO 226 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 4 - Contract de finantare sM 4.2a-ITI RO 442 KB2mn / <1mn
8 Anexa 5 - Fisa submasurii 4.2a RO 129 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 6 - Areale Subprogramul Tematic Pomicol RO 2,149 KB6mn / 3mn
10 Anexa 7 - Acte normative utile RO 105 KB<1mn / <1mn
11 Anexa 8 - Lista localitati HNV RO 174 KB<1mn / <1mn
12 Anexa 9 - Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria „ firme in dificultate” RO 98 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 10 - INSTRUCTIUNI privind EVITAREA crearii de CONDITII ARTIFICIALE in accesarea PNDR 2014-2020 RO 101 KB<1mn / <1mn
14 ANEXA 11 - Lista UAT din arealul de implementare al ITI RO 264 KB<1mn / <1mn
15 ANGAJAMENT pe propria raspundere privind UTILIZAREA COFINANTARII RO 51 KB<1mn / <1mn
16 Fisa Masuriii 04 RO 1,014 KB3mn / 2mn
17 E 1.2 Fișa de evaluare generală sM 4.2a RO 1,128 KB3mn / 2mn

 
Împreună creştem satul românesc.