Sunteţi aici: Acasă >> Avertisment

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de Finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

 

Înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR sau la oficiile județene ale Agenției, orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt completate utilizând cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul AFIR. Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților apărute ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat. Acest fapt duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape.

 

Agenţia  pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  vă sfătuieşte să analizaţi foarte atent informaţiile furnizate de site-urile neoficiale despre Programul Special de preaderare SAPARD (Programul Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală), precum şi despre Programele Europene post-aderare – FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), FEP (Fondul European pentru Pescuit) sau FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă).
AFIR semnalează riscul unei informări deficitare şi subiective de pe site-urile neoficiale – toate aceste site-uri reprezintă interesele unor diverse societăţi, majoritatea de consultanţă.De asemenea, trebuie luat în calcul şi riscul promovării anumitor interese economice precum şi distribuirea contra cost a unor materiale informative care sunt disponibile gratuit pe site-urile oficiale sau pot fi procurate gratuit de la instituţiile abilitate.

 

ATENŢIE! Singurele informaţii oficiale, corecte şi obiective despre Programele Europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, derulate în România, respectiv SAPARD şi FEADR, pot fi obţinute de pe site-urile oficiale ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale şi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:www. afir.info, www. madr.ro.


 
Împreună creştem satul românesc.