A F I R

Sediul Central - București
Str. Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București,
Tel: 021.402.27.50; 031.860.11.02
Relații cu publicul: 031 860.27.47;

E-mail: promovare@afir.info
Web:www.afir.info

Sedii Teritoriale:
Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordinul MADR nr. 78 din 19.03.2020 privind aprobarea măsurilor necesare desfășurării activităților specifice implementării PNDR 2020 ca urmare a COVID-19

Măsuri pentru protejarea beneficiarilor de fonduri europene derulate prin PNDR 2014-2020

În urma analizei efectuate la nivelul conducerii AFIR și în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 79717/ 16.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi limitarea la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al unităților subordonate acestuia a efectelor epidemiei determinate de infectarea cu coronavirus (COVID-19), Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a stabilit efectuarea vizitelor pe teren de către experții AFIR după cum urmează:

- în cazul proiectelor pentru care beneficiarii au depus deja tranșe de plată, experții AFIR vor autoriza plata doar în urma verificării documentare a dosarului cererii de plată și vizita la locul investiției se va efectua la următoarea tranșă de plată;

- pentru proiectele pentru care beneficiarii au depus cererile de plată tranșa finală, experții AFIR vor efectua vizita la locul investiției. Dacă, în urma analizei efectuate la nivelul conducerii structurilor teritoriale ale AFIR, se consideră că zona în care este investiția este una cu risc ridicat, experții AFIR vor autoriza plata către beneficiari fără a mai efectua vizita la locul investiției – în acest caz, AFIR va întocmi o notă pe care o va atașa dosarului proiectului și vizita la fața locului se va realiza de către serviciile tehnice ale AFIR în perioada imediat următoare întreruperii restricțiilor cauzate de COVID-19.

De asemenea, la nivelul AFIR se suspendă activitatea de lucru cu publicul la sediul central și la sediile structurilor regionale și județene ale AFIR. Relațiile cu publicul se vor desfășura temporar doar în mediul on-line prin intermediul adreselor de e-mail, prin intermediul telefonului, prin servicii de curierat și prin pagina oficială de Facebook a Agenției.

Datele de contact sunt disponibile la sectiunea Despre AFIR - Contacte. Pentru Centrele regionale si Oficiile județene, contactele sunt disponibile la secțiunea Structuri Teritoriale.

Audiențele acordate de către personalul de conducere al AFIR vor fi realizate exclusiv telefonic.Pentru mai multe informații privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 CLICK AICI

AVERTISMENTPentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de Finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

Înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt completate utilizând cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul AFIR.
Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților apărute ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat. Acest fapt duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape.

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) vă sfătuieşte să analizaţi foarte atent informaţiile furnizate de site-urile neoficiale despre Programul Special de preaderare SAPARD (Programul Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală), precum şi despre Programele Europene post-aderare – FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), FEP (Fondul European pentru Pescuit) sau FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă). AFIR semnalează riscul unei informări deficitare şi subiective de pe site-urile neoficiale – toate aceste site-uri reprezintă interesele unor diverse societăţi, majoritatea de consultanţă.


INFORMEAZĂ-TE!

CONTESTAREA DECIZIEI privind EVALUAREA PROIECTELOR: Solicitanţii care au depus o Cerere de Finanţare pentru solicitarea fondurilor europene nerambursabile acordate prin PNDR, au dreptul de a contesta decizia privind evaluarea propriei Cereri de Finanţare. Astfel, după aprobarea şi publicarea Raportului de Selecție intermediar/ lunar/ trimestrial/ final, solicitanţii pot depune o contestaţie în cazul în care consideră incorectă decizia privind evaluarea Cererii de Finanţare. Contestaţiile se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de internet AFIR a Raportului de Selecție intermediar/ lunar/ trimestrial/ final. Contestarea deciziei, precum şi soluţionarea contestaţiei se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative de modificare şi completare a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 763/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR):


Totodată, puteți consulta aici Ordinul MADR nr. 845 din 05.07.2016 (click AICI) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de selecţie şi a procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente submăsurilor 16.4 şi 16.4a din PNDR 2014-2020.

De asemenea, puteți consulta aici și Ordinul MADR nr. 847 din 07.07.2016 (click AICI) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de evaluare, verificare, solutionare a contestaţiilor şi selecţie pentru proiectele aferente submăsurii 9.1 şi 9.1a din PNDR 2014-2020.

Puteți consulta aici și Ordinul MADR nr. 21 din 22.01.2018 (click AICI) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de evaluare, verificare, solutionare a contestaţiilor şi selecţie pentru proiectele aferente submăsurii 16.1 şi 16.1a (Etapa I) din PNDR 2014-2020, dar și Ordinul MADR nr. 1494 din 06.12.2018 (click AICI) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de evaluare, verificare, solutionare a contestaţiilor şi selecţie pentru proiectele aferente submăsurii 16.1 şi 16.1a (Etapa II) din PNDR 2014-2020


Pentru a semnala problemele şi dificultăţile apărute în accesarea şi derularea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, puteți să ne contactați la unul dintre numerele de telefon pentru Relații cu Publicul sau Sesizări, din cadrul Secțiunii „Contacte” 
Împreună creştem satul românesc.