Sunteţi aici: Acasă >> Hartă site

Informatii Generale
         PNS
         SAPARD
                  Prezentare
                           Investiţii prin SAPARD
                                    Industria agroalimentară - Măsura 1.1
                                    Îmbunătăţirea produselor - Măsura 1.2
                                    Dezvoltarea infrastructurii rurală - Măsura 2.1
                                    Exploatații agricole - Măsura 3.1
                                    Grupuri de producător - Măsura 3.2
                                    Metode agricole de protejare a mediului - Măsura 3.3
                                    Diversificarea activităților economice - Măsura 3.4
                                    Silvicultura - Măsura 3.5
                           Acordul Multianual de Finanţare (MAFA)
                           Acorduri de Finanţare Anuale (AFA)
                  PNADR
                           Prezentare generală
                           Diagnoza spaţiului rural
                  Rapoartele de implementare a Programului SAPARD
                  Evaluare SAPARD
                  Beneficiari ai fondurilor SAPARD
         Evaluare investitie
                  Tutoriale
                  Simulări
         Primire proiecte
                  Anunturi primire proiecte PNDR
                  ARHIVA Sesiuni primire proiecte PNDR 2007 - 2013
                  ARHIVA Sesiunilor de primire a proiectelor pentru PNDR 2014 - 2020
         Rapoarte și Liste
                  Date Deschise AFIR
                  Rapoarte de Evaluare old item
                  Rapoarte de Contestaţii old item
                  Proiecte finantate prin PNDR
                  Proiecte Reziliate
                  Lista firme de consultanţă
                  Rapoarte de contestaţii
                  Rapoarte de evaluare
                  Lista Anexa 7 ROF
                  Registrul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor luate în evidența AFIR
                  Rapoarte de Selecţie old item
                           Rapoarte selecţie 2013
                           Rapoarte selecţie 2012
                           Rapoarte selecție 2011
                           Rapoarte selecție 2010
                           Rapoarte selecție 2009
                           Rapoarte selecție 2008
                  Rapoarte de selecţie
                  Lista Societatilor Comerciale care nu au respectat prevederile contractuale
                  Listă proiecte în așteptare
                  Lista instituţii financiare
         INFORMATII UTILE
                  ACHIZIȚII beneficiari privați PNDR
                  PROCEDURI de lucru pentru PNDR
                  Tipizate
                  Instituții Bancare
                  Acte Normative
                  Protocoale de colaborare
                  Instructiuni privind platile
                  Elemente de identitate vizuala
                  PRETURI de REFERINTA
                           BD Prețuri de Referință PNDR
                           Prețuri de Referință LEADER
                  Chestionare
                  NOUTĂȚI
         Comunicare
                  Relaţii cu publicul
                  Newsletter
                  Comunicate de Presă
                           2019
                           2017
                           2016
                           ARHIVA Comunicate de Presa 2005 - 2020
                           2018
                           2021
                           2022
                  Drepturi la Replică
                  Comunicate MADR
                  Rapoarte activităţi de informare
                  Calendar Evenimente
                  Revista Presei
                  Întrebări frecvente
                  Campanie APDRP 2014 - EuroAgricultura
                  Proiecte de BUNA PRACTICA
                           SC Ecofruct Sultana SRL
                           SC Agil SRL
                           SC Sipigferm SRL
                           PFA Loredana Dariciuc
                           SC Cofetăria Anira SRL
                  Proiecte europene
         PNDR
                  Stadiul implementării
                           2014 - 2020
                           2007 - 2013
                           Detalii depunere si sume disponibile
                  Investitii prin PNDR
                           sM 6.4 - Modernizare activități neagricole
                           Instrumente Financiare
                           sM 3.1 - Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate
                           sM 4.1 - Exploatații agricole
                           sM 4.2 - Procesare produse agricole
                                    
                                    Schemele GBER și de minimis
                           sM 4.3 - Infrastructură agricolă și forestieră
                                    sM 4.3 - Infrastructura de IRIGAȚII
                                    sM 4.3 - Infrastructura de acces AGRICOLĂ
                                    sM 4.3 - Infrastructura de acces SILVICĂ
                           sM 5.1 - Sprijin investiţii măsuri preventive pt reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi catastofale - BENEFICIARI PUBLICI
                           sM 5.1 - Sprijin investiţii măsuri preventive reducere efecte dezastre naturale, evenimente adverse şi catastofale - BENEFICIARI PRIVATI
                           sM 5.2 - Sprijin pentru investitii privind refacerea terenurilor agricole
                           sM 6.5 - Schema pentru micii fermieri
                           sM 7.2 - Infrastructură rurală
                           sM 7.6 - Protejare patrimoniu cultural
                           sM 9.1 - Grupuri de producători în sectorul agricol
                           sM 16.1 si 16.1a - Sprijin înființare și funcționare grupuri operaționale, pt. dezvoltare proiecte pilot noi, produse dar și procese în sect. pomicol
                           sM 16.4 si 16.4a - Sprijin pentru cooperare agricolă și pomicolă
                           sM17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor
                                    Centralizatoare rezultate evaluare cereri de finantare si contestatii aferente sM 17.1 - IN LUCRU
                           M 19 - LEADER
                                    sM19.1 - Sprijin pregătitor
                                    sM19.2 - Acțiuni în strategia de dezvoltare locală
                                             sM19.2 - Măsuri ATIPICE
                                    sM19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL
                                    sM19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare
                           Zona ITI - Delta Dunării
                                    sM 4.1 - zona ITI
                                    sM 4.1a - zona ITI
                                    sM 4.3 - zona ITI
                                             sM 4.3 agricol - zona ITI
                                             Schema de Ajutor de Stat pt sM 4.3 silvic - zona ITI
                                             sM 4.3 irigații- zona ITI
                                    sM 6.1 - zona ITI
                                    sM 6.2 - zona ITI
                                    sM6.3 - zona ITI
                                    sM 6.4 - zona ITI
                                    sM 4.2a - zona ITI
                                    sm 7.2 - zona ITI
                                    sm 7.6 - zona ITI
                                    sM 4.2 - zona ITI
                           Sector Pomicol
                                    sM 4.1a - Exploatații pomicole
                                    sM 4.2a - Procesare produse pomicole
                                             Schemele GBER și de minimis
                                    sM 9.1a - Grupuri de producători în pomicultură
                           Măsuri de Mediu și Climă
                                    sM 8.1 - Creare suprafețe împădurite
                                    sM15.1 – Plăți pentru angajamente de silvomediu
                           Măsura 1- Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare
                           sM 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
                           sM 6.2 - Înființare activități neagricole
                           sM 6.3 - Dezvoltare ferme mici
                           Măsura 21 „Sprijin temporar excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor afectați de COVID-19”
                  PNDR 2007 - 2013
                           Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri
                           Măsura 122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii
                           Masura 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
                           Măsura 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice
                                    Submăsura 125 a1
                                    Submăsura 125 c
                           Măsura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
                           Măsura 142 - Înfiinţarea grupurilor de producători
                           Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole
                           Măsura 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
                           Măsura 313 - Încurajarea activităţilor turistice
                           Măsura 322 - Renovarea și dezvoltarea satelor
                                    Submăsura d) Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010
                                    Submăsura e) Investiţii privind infrastructura de broadband
                           Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale
                           Axa IV - LEADER
                                    Prezentare generala
                                    Măsura 41 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală
                                    Măsura 421 - Implementarea proiectelor de cooperare
                                    Submasura 431.1 - Faza 3 - Sprijin financiar pt. pregătirea dosarelor în vederea selecţiei GAL
                                    Submăsura 431.2 - Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului
                           Schema de Ajutor de Stat N578/ 2009
                  PNDR 2014 - 2020
                  Rapoarte de implementare PNDR (FEADR)
                  Dezvoltare rurală - FEADR
INFORMATII INSTITUTIONALE
         Despre AFIR
                  Prezentare Generală
                  Conducerea AFIR
                  Declarații de avere
                           Personal Angajat
                                    Declarații de avere 2008
                                    Declarații de avere 2009
                                    Declarații de avere 2010
                                    Declarații de avere 2018
                                    Declarații de avere 2017
                                    Declaratii de avere 2016
                                    Declaratii de avere 2015
                                    Declaratii de avere 2014
                                    Declarații de avere 2013
                                    Declarații de avere 2012
                                    Declarații de avere 2011
                                    Declarații de avere 2019
                                    Declarații de avere 2020
                                    Declarații de avere 2021
                                    Declarații de avere 2022
                           Declarații de avere personal fost angajat
                  Venituri salariale AFIR
                  Lista documentelor publice
                  Bugetul agenţiei
                  Notificări și Titluri de Creanţă
                  Resurse umane
                  Achiziţii publice
                  Contacte
                  Proiecte de asistenţă tehnică
         Structuri teritoriale
                  Centre Regionale
                           CRFIR 1 - Iași
                           CRFIR 2 - Constanta
                           CRFIR 3 - Târgoviște
                           CRFIR 4 - Craiova
                           CRFIR 5 - Timișoara
                           CRFIR 6 - Satu Mare
                           CRFIR 7 - Alba Iulia
                           CRFIR 8 - București
                  Oficii Județene
                           OJFIR Alba
                           OJFIR Arad
                           OJFIR Argeș
                           OJFIR Bacău
                           OJFIR Bihor
                           OJFIR Bistrița Năsăud
                           OJFIR Botoșani
                           OJFIR Brăila
                           OJFIR Brasov
                           OJFIR București - Ilfov
                           OJFIR Buzău
                           OJFIR Caraş Severin
                           OJFIR Călărași
                           OJFIR Cluj
                           OJFIR Constanța
                           OJFIR Covasna
                           OJFIR Dâmbovița
                           OJFIR Dolj
                           OJFIR Galaţi
                           OJFIR Giurgiu
                           OJFIR Gorj
                           OJFIR Harghita
                           OJFIR Hunedoara
                           OJFIR Ialomița
                           OJFIR Iași
                           OJFIR Maramureș
                           OJFIR Mehedinti
                           OJFIR Mureș
                           OJFIR Neamț
                           OJFIR Olt
                           OJFIR Prahova
                           OJFIR Sălaj
                           OJFIR Satu Mare
                           OJFIR Sibiu
                           OJFIR Suceava
                           OJFIR Teleorman
                           OJFIR Timiș
                           OJFIR Tulcea
                           OJFIR Vâlcea
                           OJFIR Vaslui
                           OJFIR Vrancea
         Dezbatere publica
                  Documente supuse dezbaterii publice
                  Mesaje
         Link-uri Utile
         Proiecte
                  Depunerea ONLINE a Cererii de Finanțare prin PNDR
                  Identificare unica a Beneficiarului
DICTIONAR/FAQ
         Dicţionar
         Întrebări Frecvente - FAQ
Utilizatori
         Comunitate
                  Panoul de control
         Autentificare
         Înregistrare
         Profil
         Logout
         Recuperare parolă
         Tichete
         Chestionar
         Autoevaluare Investitie
         Opinia TA
         TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A PORTALULUI AFIR
         Politică cookie-uri
         Termeni prelucrare DCP
Forumuri de discuţii
Hartă site
Rapoarte activitate APDRP și AFIR

 
Împreună creştem satul românesc.