Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> Comunicare >> Comunicate de Presă >> 2017

A T E N Ț I E!
Orice material de presă (Comunicat de presă, Documentar de presă, Informare de presă, Anunț de presă) emis de către AFIR reprezintă un document de informare a mass-media. Având în vedere acest aspect, materialele de presă NU conțin termeni tehnici, informații de specialitate, exprimări tehnice riguroase, metodologie de primire, evaluare sau selecție a proiectelor, astfel încât să permită asimilarea facilă a informației de către destinatarul documentului: MASS-MEDIA.
Materialele de presă nu sunt opozabile niciunui document oficial al AFIR, respectiv proceduri de lucru sau anunțul de lansare a sesiunii de proiecte, publicat pe acest portal. Totodată, materialele de presă, prin informațiile pe care le furnizează, nu pot influența procesele de primire, evaluare, selecție, contractare, efectuare plăți, verificări etc. ale AFIR, acestea putând fi modificate doar prin documente oficiale emise de către departamentele abilitate, avizate și aprobate de către conducerea AFIR.

 

Mai jos, puteți vizualiza materialele de presă emise de AFIR.

COMUNICATE DE PRESĂ  2017

 O nouă sesiune de finanțare a investițiilor în exploatații pomicole prin PNDR 2020 - publicat 21.12.2017

Întâlniri de lucru cu personalul de conducere al  Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și al Direcțiilor Agricole Județene - publicat 11.12.2017

Prețuri de referință pentru silozuri și sere finanțate prin PNDR 2020 - publicat 04.12.2017

Se prelungește sesiunea de primire a proiectelor finanțate prin PNDR 2020 pentru procesarea și marketingul produselor agricole - publicat 29.11.2017

Sesiunea de primire a proiectelor pentru cooperare sectorul agricol și pomicol finanțate prin PNDR 2020 se prelungește - publicat 29.11.2017

268 de milioane de euro solicitate pentru investiții în pomicultură - publicat 29.11.2017

Se prelungește sesiunea de primire a proiectelor pentru obținerea unor produse alimentare prin PNDR 2020 - publicat 31.10.2017

Plăți record de peste 1,7 miliarde de euro efectuate de AFIR în anul 2017 - publicat 26.10.2017

Bilanț pozitiv la finalul anului financiar 2017 privind accesarea fondurilor acordate pentru agricultură și dezvoltare rurală - publicat 25.10.2017

AFIR participă la târgul internațional INDAGRA 2017 - publicat 24.10.2017

90 de zile suplimentare la dispoziția solicitanților pentru încheierea contractelor de finanțare - publicat 06.10.2017

Sesiunea de primire a proiectelor pentru procesarea produselor agricole și pomicole finanțate prin PNDR 2020 se prelungește - publicat 29.09.2017

AFIR a organizat prima ediție a Simpozionului Național „Dezvoltarea durabilă a mediului rural” - publicat 28.09.2017

AFIR a lansat în dezbatere publică Ghidul Bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri, grajduri și sere finanțate prin PNDR 2020 - publicat 19.09.2017

AFIR a publicat o nouă secțiune pe pagina de internet pentru afișarea produselor de finanțare ale instituțiilor bancare dedicate beneficiarilor PNDR - publicat 11.09.2017

AFIR a publicat versiunea consultativă a ghidului pentru dezvoltarea de proiecte pilot și de noi produse și tehnologii finanțate prin PNDR 2020 - publicat 07.09.2017

O nouă întâlnire de lucru pentru analiza implementării PNDR și a absorbției fondurilor europene pentru dezvoltare rurală- publicat 06.09.2017

Acțiuni de sprijin, îndrumare și prevenție pentru evitarea neregulilor în implementarea proiectelor organizate în regiunea de Sud-Est - publicat 04.09.2017

Simplificări pentru formularele specifice submăsurilor dedicate beneficiarilor publici - publicat 01.09.2017

Modernizarea sistemelor care au ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate pot primi finanțare prin PNDR - publicat 25.08.2017

AFIR a publicat noua versiune a Manualului de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2020 - publicat 22.08.2017

Analiză AFIR privind eligibilitatea cererilor de finanțare depuse pentru pomicultură- publicat 17.08.2017
Se prelungește cu o lună sesiunea pentru investițiile în infrastructura de irigații - publicat 10.08.2017

Întâlnire de lucru la Craiova pentru analiza stadiului absorbției fondurilor europene acordate României pentru dezvoltare rurală - publicat 07.08.2017

70 milioane euro disponibili pentru finanțare proiectelor de investiții în procesarea produselor agricole - publicat 31.07.2017

Termen prelungit de primire a proiectelor pentru dezvoltarea fermelor mici și pentru investiții în exploatații pomicole din zona ITI Delta Dunării - publicat 27.07.2017

Se prelungește sesiunea de primire a proiectelor pentru exploatațiile pomicole - publicat 25.07.2017

Întâlniri de lucru ale AFIR cu solicitanții și beneficiarii PNDR din Alba Iulia - publicat 24.07.2017

Întâlnire de lucru la Satu Mare cu beneficiarii PNDR și cu autoritățile publice locale - publicat 21.07.2017

Se prelungește sesiunea de primire a proiectelor pentru dezvoltarea fermelor mici- publicat 18.07.2017

Propuneri și soluții găsite în cadrul întâlnirilor de lucru ale AFIR- publicat 18.07.2017

Directorul general al AFIR a participat la o serie de întâlniri de lucru la Craiova  - publicat 14.07.2017

Întâlniri de lucru cu beneficiarii PNDR și oficialitățile din Muntenia  - publicat 14.07.2017

Fondurile disponibile pentru investiții în activități neagricole au fost epuizate înainte de termenul limită - publicat 06.07.2017 

AFIR va primi cereri de finanţare pentru investiţii în procesarea și marketingul produselor agricole şi  pomicole - publicat 04.07.2017

AFIR a publicat G.S pentru obținerea finanțării investițiilor private în procesare agricolă și pomicolă - publicat 30.06.2017

Se prelungeşte sesiunea pentru investițiile de utilitate publică din zona ITI – Delta Dunării - publicat 28.06.2017
Au fost solicitate integral fondurile disponibile pentru investiții în sectorul zootehnic - publicat 27.06.2017

Directorul general al AFIR a participat la campania de informare organizată de către MADR - publicat 22.06.2017

AFIR a publicat versiunea consultativă a G.S pentru investiții în procesarea produselor pomicole - publicat 21.06.2017

17 acțiuni de prevenție desfășurate de AFIR pentru utilizarea corectă a fondurilor acordate pentru investiții în dezvoltarea rurală - publicat 15.06.2017

Fermierii din județul Olt primesc 80 de milioane de euro pentru finanțarea investițiilor- publicat 12.06.2017

Fondurile alocate pentru 2017 pentru investiții în sectorul agricol vegetal au fost epuizate - publicat 07.06.2017

Precizări cu privire la retragerea cererilor de finanțare depuse prin PNDR 2020 - publicat 31.05.2017

AFIR a publicat Ghidul solicitantului final pentru investiții în infrastructura de irigații - publicat 31.05.2017

Lista intermediară a proiectelor – o nouă măsură de accelerare a procesului de evaluare - publicat 29.05.2017

Fondurile disponibile în 2017 pentru investiții în infrastructura de apă și apă uzată au fost solicitate integral înainte de termenul limită al sesiunii - publicat 29.05.2017

Sprijin financiar pentru obținerea de produse neagricole cu valoare adăugată - publicat 24.05.2017

Modul on-line privind datele deschise aferente proiectelor finanțate prin PNDR - publicat 22.05.2017

Condiții favorabile pentru investițiile în pomicultură în noua sesiune pentru obținerea finanțărilor nerambursabile - publicat 19.05.2017

Facilități suplimentare pentru finanțarea prin PNDR 2020 a fermelor mici - publicat 17.05.2017

AFIR a publicat Ghidul consultativ pentru investiții în infrastructura de irigații - publicat 12.05.2017

AFIR demarează acțiuni de sprijin, îndrumare și prevenție privind evitarea neregulilor în implementarea proiectelor finanțate prin PNDR 2020- publicat 10.05.2017

Interes foarte mare pentru finanțarea înființării de activități neagricole la țară - publicat 09.05.2017

Peste 680 de milioane de euro disponibile pentru proiecte finanţate prin PNDR 2020- publicat 26.04.2017

AFIR a publicat versiunile finale ale Ghidurilor pentru investițiile non-agricole din mediul rural - publicat 25.04.2017

S-au publicat versiunile finale ale Ghidurilor pentru accesarea fondurilor nerambursabile acordate pentru investiții în agricultură - publicat 25.04.2017

Până la 200.000 euro nerambursabili prin Grupurile de Acțiune Locală pentru proiecte de investiții în agricultură și infrastructura din mediul rural - publicat 20.04.2017
AFIR a încheiat contracte de finanțare, cu beneficiarii PNDR 2020, în valoare de 1,5 miliarde de euro - publicat 19.04.2017
Comunicat de Presă al Sindicatului Producătorilor Agricoli din județul Olt - publicat 14.04.2017

Peste 1 miliard de euro fonduri nerambursabile solicitate în 5 zile prin proiectele depuse la AFIR - publicat 03.04.2017

AFIR a publicat lista proiectelor tinerilor fermieri și a fermelor mici care vor primi finanțare prin PNDR 2020 - publicat 30.03.2017

Situația proiectelor depuse în prima zi a sesiunii pentru beneficiarii publici - publicat 29.03.2017

AFIR a publicat Ghiduri consultative pentru 10 submăsuri de finanțare din PNDR 2020 - publicat 29.03.2017

Detalii tehnice privind depunerea la AFIR a proiectelor de investiții - publicat 28.03.2017

AFIR va lansa sesiunea de primire a proiectelor pentru finanțarea investițiilor în infrastructura de bază și de acces din mediul rural - publicat 21.03.2017

Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru PNDR 2014-2020 - publicat 21.03.2017

AFIR a publicat Ghidurile pentru finanțarea proiectelor de infrastructură de bază și de acces agricol și silvic - publicat 17.03.2017

Informare privind depunerea on-line a solicitării de modificare a Contractului de Finanțare - publicat 09.03.2017

Informare privind măsurile de mediu și climă: noutăţi pentru Campania 2017 - publicat 09.03.2017

Incheiere sesiune depunere proiecte finanțate prin PNDR 2020 pentru sM 16.4 si 16.4a - publicat 02.03.2017

Fondurile disponibile investiții dezvoltarea fermelor zootehnice solicitate integral înainte de termenul limită al sesiunii - publicat 22.02.2017

Peste 19 milioane de euro disponibili în 2017 pentru investiţii prin PNDR pentru Delta Dunării - publicat 09.02.2017

Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite poate fi solicitat până la 31 martie 2017 - publicat 06.02.2017

Sprijin acordat prin PNDR 2020 pentru stimularea comasării terenurilor - publicat 03.02.2017

Sesiuni active de primire a proiectelor prin PNDR 2020 - publicat 02.02.2017

 
 

 
Împreună creştem satul românesc.