Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> INFORMATII UTILE >> ACHIZIȚII beneficiari privați PNDR

În cadrul acestei secțiuni puteți găsi informații de specialitate privind etapele care trebuie urmate de beneficiarii privați ai Programului Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) pentru adjudecarea contractelor de achiziții de servicii, bunuri (cu sau fără montaj) și de execuție a lucrărilor utilizând fonduri din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ( FEADR) sau Programul European de Reconversie Economică (PERE).
Pentru achiziționarea de servicii, bunuri sau lucrări, beneficiarii privați ai PNDR au posibilitatea de a opta pentru una dintre variantele de mai jos:
1.     Procedurile de achiziții se vor desfășura prin aplicarea instrucțiunilor aferente Manualului de Achiziții pentru beneficiari privați - click pentru detalii
2.     Procedurile de achiziții se vor desfășura prin aplicarea legislației naționale în domeniul achizițiilor publice, conform Legii 98/ 2016, privind achizițiile publice.
În cazul în care se optează pentru varianta 2 (aplicarea legislației naționale), beneficiarii privați vor respecta cerințele AFIR impuse prin Instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR" (volumul 1 al Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR) și vor aplica procedurile de licitație în funcție de pragurile valorice impuse prin legislația națională, respectând condițiile de publicare a invitațiilor sau a anunțurilor de participare de pe pagina Sistemului Electronic de Achiziții publice SEAP - www.e-licitație.ro 
De asemenea, trebuie respectate termenele limită pentru depunerea ofertelor, modalitatea de evaluare a ofertelor, de semnare a contractelor, de soluționare a contestațiilor și toate prevederile din Legea 98/2016 - click pentru detalii - și
Hotărârea 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice - click pentru detalii.
După semnarea contractelor de finanțare și înaintea organizării primei licitații de achiziții, beneficiarii privați care doresc să aplice legislația națională în domeniul achizițiilor publice vor solicita AFIR aprobarea unui act adițional pentru înlocuirea Anexei IV cu „Instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR".
Atenție! Componentele care se finanțează prin PERE din cadrul proiectelor, trebuie să fie evidențiate separat, având alocare financiară distinctă. Astfel, achizițiile de servicii/ bunuri/ lucrări finanțate prin PERE vor fi licitate pe loturi distincte pentru care se vor încheia contracte de achiziție separate de restul loturilor finanțate prin FEADR, cu precizarea că procedura aplicată se va alege în funcție de valoarea cumulată a tuturor loturilor finanțate prin FEADR și PERE.
Înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR sau la oficiile județene ale Agenției, orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt completate utilizând cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul AFIR. Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților apărute ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat. Acest fapt duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape.

Descărcați mai jos, pentru completare:
 

Invitatia de Participare pentru licitatia de selectie a ofertelor 

 

 
MANUAL de UTILIZARE, pentru beneficiari, solicitanți și ofertanți, A MODULULUI de DEPUNERE ONLINE a achizițiilor
 
 
 

 
Împreună creştem satul românesc.