Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> INFORMATII UTILE >> PRETURI de REFERINTA >> BD Prețuri de Referință PNDR

Prin  Baza de Date cu Prețuri de Referință (BDPR) pentru mașini, utilaje și echipamente specializate, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) facilitează accesul solicitanților de fonduri europene la informații, în același timp, simplificând procedura de achiziție. Astfel, elementele care se regăsesc în această Bază de date, vor putea fi achiziționate de către beneficiarii PNDR, în mod direct, fără a mai parcurge nicio altă procedură de achiziție.
 
Baza de date cu prețuri de referință PNDR
 
 
A T E N Ț I E !  

GHIDUL Bazei de Date cu Prețuri de Referință pentru Mașini Utilaje și Echipamente Specializate (BDPR)

- actualizat 01 NOIEMBRIE 2017

 

GHIDUL Bazei de Date cu Prețuri de Referință pentru Silozuri și Sere (BDPR)

- actualizat 01 NOIEMBRIE 2017

 

 

Beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) care utilizează Baza de Date cu Prețuri de Referință a AFIR aplicabilă PNDR, pentru achiziționarea în mod direct a mașinilor, utilajelor și echipamentelor trebuie să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:
Pentru decontare, beneficiarul privat va prezenta contractul de vânzare – cumpărare însoțit de certificatul de conformitate al produsului, în care MARCA ȘI MODELUL TREBUIE SĂ FIE IDENTICE CU CELE ÎNREGISTRATE ÎN BAZA DE DATE cu prețuri de referință și o Anexa în care este detaliat standardul de echipare al bunului care face obiectul cererii de plată, care trebuie sa cuprindă minim dotările înscrise în Baza de date.
În cazul în care se constată că MARCA ȘI MODELUL nu sunt identice cu cele înregistrate în Baza de Date și că STANDARDUL DE ECHIPARE nu cuprinde cel puțin toate dotările înscrise în Baza de Date, NU SE DECONTEAZĂ CONTRAVALOAREA BUNULUI CARE FACE OBIECTUL CERERII DE PLATĂ ȘI BENEFICIARUL VA ACOPERI INTEGRAL CONTRAVALOAREA BUNULUI RESPECTIV.

 
   
Baza de Date cu Prețuri de Referință cuprinde, în această fază, numai informații și date privind mașini, utilaje, echipamente specializate, sere și silozuri. Centralizarea și înscrierea altor informații și date transmise de către producători/ importatori/ dealeri, privind servicii, lucrări sau alte bunuri în afară celor menționate, se vor realiza într-o etapă ulterioară, care va fi comunicată de către AFIR.  
   
Prezenţa unui element în Baza de Date oferă informaţii privind gradul de echipare și preţul de referinţă FĂRĂ SĂ SE ASIGURE ELIGIBILITATEA ACESTUIA ÎN CADRUL PROIECTELOR.  

 

Pentru a oferi celor interesați posibilitatea de a compara echipamentele din baza de date este necesară mărirea gradului de acuitate a informațiilor înscrise, simultan cu uniformizarea informațiilor referitoare la caracteristicile și performanțele echipamentelor cuprinse în Baza de date cu prețuri de referință. În acest scop s-au elaborat fișe tehnice cu informații minime obligatoriu de completat privind gradul de echipare al elementelor introduse sau care urmează a fi introduse în baza de date cu prețuri de referință – AFIR.
Pentru toate elementele care sunt înscrise pe site, producătorul/ importatorul/ dealerul care a solicitat oficial înscrierea acestora în baza de date AFIR, are obligația de a completa (dacă este cazul) detaliile gradului de echipare a standardelor tehnice cu informațiile minime cuprinse în fișelor tehnice afișate pe site.

Toate solicitările de înscriere de elemente noi, vor fi transmise având incluse în mod obligatoriu minim detalierea standardelor prevăzute în fişele tehnice. Elementele noi transmise fără echiparea minimală prevăzută în fişe nu vor fi incluse în Baza de date cu preţuri de referinţă.

 

FIȘE TEHNICE cu informații minime obligatorii pentru înscrierea elementelor în BDPR - actualizate 01.11.2017

 

 
Pentru înscrierea în Baza de date, AFIR pune la dispoziția tuturor furnizorilor de mașini, utilaje, echipamente specializate, sere și silozuri formularele tip care trebuie completate și încărcate în contul personal, respectiv:
 
 

 SOLICITARE de înscriere -

- actualizat 13 iulie 2017

   
     
DECLARAȚIA privind înscrierea în BDPR - actualizat 25 aprilie 2016 DECLARAȚIA de asumare a prețurilor - actualizat 25 aprilie 2016  
 
Atenție! Înscrierea/inserarea în Baza de Date cu prețuri de referință a elementelor propuse de către un ofertant de echipamente nu îi conferă acestuia calitatea de „firmă agreată” de către AFIR, acest concept neexistând din punctul de vedere al Agenției.
 
Baza de date a prețurilor de referință este structurată în funcție de următoarele criterii: cod CPV, marcă, model, dotări standard și preț exprimat în Euro, fără TVA. Identitatea furnizorului de date rămâne confidențială.
Formulare tip trebuie completate, având în vedere următoarele:
 
- solicitarea de înscriere în baza de date, completată cu toate datele, semnată, datată și ștampilată de reprezentantul legal, se transmite în format .pdf.
- declaratie pe propria raspundere, privind înscrierea în Baza de Date cu prețuri de referință, se transmite în format .pdf.
- declarația producătorului de asumare a prețurilor, se transmite în format .pdf. 
 
   
Veridicitatea nivelurilor prețurilor transmise se va demonstra cu lista oficială de prețuri, valabilă pentru România, a producătorilor/ importatorilor/ distribuitorilor sau prin alte metode conform ghidurilor.

 

 
Atenție!
Preţurile produselor aflate în perioada de promoţie sunt afișate în baza de date on-line și nu vor influenţa preţurile de referinţă din Baza de Date.
 
Atenție!
Documentele
Solicitarea de înscriere, Declarația pe propria răspundere și Declarația de asumare a fiecărui producător, trebuie transmise în original pe adresa: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Serviciul Baze de Date, Str. Grădina cu Cai, nr. 3A, etaj II, camera 3, București, Sector 5, Cod Postal 050111.
 
Atenție!
Modificarea standardului pentru elementele care sunt afișate în Baza de date cu prețuri de referință online pe site-ul AFIR nu se poate face decât o singură dată pe an, dar nu la mai puțin de 12 luni de la data publicării online a elementului.

 
 
 

A N U N Ț

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) asigură completarea Bazei de Date cu Prețuri de Referințăprin colectarea, verificarea și validarea ofertelor comunicate de către producătorii, importatorii sau distribuitorii de mașini, utilaje echipamente specializate, sere și silozuri.
 

Colectarea informațiilor comunicate este permanentă pe toată perioada de implementare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
 

AFIR va efectua verificări suplimentare ale prețurilor prezentate și va introduce în baza de date prețuri care, în urma verificărilor, pot fi mai mici decât cele prezentate inițial de ofertant. În cazul în care AFIR identifică diferențe între prețurile comunicate şi cele practicate pe piață, verificările vor fi extinse asupra tuturor prețurilor comunicate şi, până la finalizarea verificărilor, va exclude din baza de date toate echipamentele comunicate de către respectivul producător, importator sau distribuitor.
 

Ultima actualizare: 25.04.2015    


 
Împreună creştem satul românesc.