Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> INFORMATII UTILE >> PRETURI de REFERINTA >> Prețuri de Referință LEADER

Conform prevederilor regulamentelor europene privind finanțarea proiectelor aferente Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, statele membre au obligația de a se asigura de utilizarea eficientă a fondurilor comunitare și de respectarea principiului rezonabilității preţurilor propuse în cadrul proiectelor.

În acest context, la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, s-a elaborat un Tabel centralizator al prețurilor maximale care vor fi utilizate în perioada de programare 2014-2020, pentru proiectele de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER, respectiv prin submăsurile 19.1 - „Sprijin pregătitor”, 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, 19.3 - „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală” și 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”.

 

În cadrul Tabelului centralizator au fost preluate următoarele elemente:

 

1. Onorarii/ salarii* personal implicat în proiect:

a. Onorariu/ salariu manager de proiect (team leader);

b. Onorariu/ salariu expert formator;

c. Onorariu/ salariu personal auxiliar (asistent manager, experți non-cheie cu atribuții organizatorice/organizare evenimente/financiar-contabile).

*Salarii nete

 

2. Plafon maxim cazare participanți/cursanți.

Prețurile prevăzute în Baza de date vor reprezenta plafoane maximale pentru cazare pe teritoriul României, nefiind impuse alte condiții legate de numărul maxim de stele/margarete. Aceste prețuri nu se vor aplica pentru cazare în afara teritoriului României, situație în care se vor avea în vedere plafoanele maxime impuse de prevederile legislației naționale în vigoare pentru deplasările externe ale personalului plătit din fonduri publice.

 

3. Plafon maxim masă participanți/cursanți.

Prețurile prevăzute în Baza de date vor reprezenta plafoane maximale pentru masă pe teritoriul României. În cazul deplasărilor externe efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin submăsurile 19.3 și 19.4, costurile de masă se vor acorda în cuantumul diurnei stabilit în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare pentru deplasările externe ale personalului plătit din fonduri publice

 

TABEL CENTRALIZATOR AL PREȚURILOR MAXIMALE UTILIZATE ÎN CADRUL PROIECTELOR DE SERVICII FINANȚATE PRIN MĂSURA 19 LEADER A PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020

 
Categorie costuri UM Preț maxim (euro)
Onorarii / Salarii
Manager (team leader) zi (8 ore) 119
Expert formator zi (8 ore) 106
Personal auxiliar zi (8 ore) 73
Logistică
Cazare participanți/cursanți pers./ zi 38
Masă participanți/cursanți pers./ zi 30

 

Prețuri de referință maximale pentru bunuri eligibile pentru dotarea sediilor administrative ale

Grupurilor de Acțiune Locală finanțate în cadrul submăsurii 19.4 a PNDR 2020, valabile începând din 17.07.2017

 

Nr. crt. Bunuri

Preț

(lei fără TVA)

1 Masă ședință 944 lei
2 Birou 500 lei
3 Scaun birou 378 lei
4 Scaun vizitator 88 lei
5 Etajeră 348 lei
6 Dulap - maxim 2 uși 500 lei
7 Dulap - cu mai mult de 2 uși/ Bibliotecă 1.508 lei
8 Fișet metalic 973 lei
9 Laptop/ notebook* 3.133 lei
10 Computer birou* 3.479 lei
11 Monitor 457 lei
12 HDD extern 460 lei
13 Sursă UPS 356 lei
14 Router/ modem 187 lei
15 Server* 3.087 lei
16 Tabletă 747 lei
17 Aparat foto 1.369 lei
18 Cameră video 3.154 lei
19 Geantă cameră video 384 lei
20 Geantă laptop 100 lei
21 Geantă cameră foto 125 lei
22 Reportofon 354 lei
23 Copiator/ Multifuncțională 14.416 lei
24 Videoproiector 2.125 lei
25 Ecran pentru proiecții video 326 lei
26 Flipchart/ tablă magnetică 390 lei
27 Tocător hârtie 356 lei
28 Telefon fix 151 lei
29 Fax 373 lei
30 Televizor 1.493 lei

 

*Prețul nu include software-ul. În prețul computerului și al serverului nu este inclus prețul monitorului.

 

Atenție! Valorile prezentate nu exclud aplicarea procedurii de achiziție și, implicit, de verificare a rezonabilității prețurilor, fiind doar valori eligibile maximale.
 
 

 
Împreună creştem satul românesc.