Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> INFORMATII UTILE >> Protocoale de colaborare

În data de 24.05.2019, AFIR a semnat Protocolul de colaborare nr. P146. Acesta a fost încheiat între AFIR, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Agenția pentru Agenda Digitală a României în vederea implementării rezultatelor Studiului de Fezabilitate ce va avea ca obiectiv integrarea/ migrarea/ asigurarea interoperabilității infrastructurii IT a AFIR cu cloud-ul guvernamental.În data de 24.05.2019, AFIR a semnat Protocolul de colaborare nr. P146. Acesta a fost încheiat între AFIR, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Agenția pentru Agenda Digitală a României în vederea implementării rezultatelor Studiului de Fezabilitate ce va avea ca obiectiv integrarea/ migrarea/ asigurarea interoperabilității infrastructurii IT a AFIR cu cloud-ul guvernamental.

 

 

Protocolul de colaborare P183 încheiat în 20.02.2023 între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ( MADR) - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) - Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM) care stabileşte modul în care părțile semnatare vor colabora în vederea realizării depunerii on-line a proiectelor gestionate de ANZM prin sistemul informatic gestionat de AFIR.

 

Protocolul de colaborare P177 încheiat în 12.05.2022 între Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică ICI București și AFIR pentru asigurarea suportului tehnic în scopul avizării documentațiilor tehnico - economice aferente cererilor de finanțare a investițiilor pentru construirea/ modernizarea infrastructurii de broadband cu finanțare prin PNDR 2014 - 2020 - M19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER

 

Protocolul de colaborare P173 încheiat în 11.02.2022 între Deutsche Leasing România IFN S.A și AFIR în scopul sprijinirii accelerării absorbției fondurilor europene alocate prin FEADR în perioada de tranziție 2021 - 2022 aferentă perioadei de programare 2014 - 2020

 

Protocolul de colaborare P172 încheiat în 11.01.2022 între AFIR și ADI ITI Delta Dunării. pentru implementarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii" in vederea planificarii interventilor financiare din FEADR in perioada de tranzitie si accesarii acestora

 

Protocolul de colaborare P171 încheiat în 02.11.2021 între AFIR și BANCA TRANSILVANIA S.A. în scopul sprijinirii accelerării absorbției fondurilor europene alocate prin FEADR în perioada de tranziție 2021 - 2022 aferentă perioadei de programare 2014 - 2020

 

Protocolul de colaborare P170 încheiat în 28.10.2021 între AFIR și DGPA- MADR pentru stabilirea elementelor relevante privind mecanismul de demarcare între submăsura 4.1, pachetul 4.1.5 (zootehnie național) și 4.1.6 (zootehnie montan) din PNDR și schemele de ajutor de stat

 

Protocolul de colaborare P169 încheiat în 19.10.2021 între AFIR și RAIFFEISEN BANK în scopul sprijinirii accelerării absorbției fondurilor europene alocate prin FEADR în perioada de tranziție 2021 - 2022 aferentă perioadei de programare 2014 - 2020

 

Protocolul de colaborare P167 încheiat în 29.09.2021 între AFIR și OTP Bank în scopul sprijinirii accelerării absorbției fondurilor europene alocate prin FEADR în perioada de tranziție 2021 - 2022 aferentă perioadei de programare 2014 - 2020

 

Protocolul de colaborare P166 încheiat în 14.09.2021 între AFIR și Banca Românească în scopul sprijinirii accelerării absorbției fondurilor europene alocate prin FEADR în perioada de tranziție 2021 - 2022 aferentă perioadei de programare 2014 - 2020.

 

Protocolul de colaborare P165 încheiat în 25.08.2021 între AFIR și BNP Paribas Leasing Solutions IFN S.A. în scopul sprijinirii accelerării absorbției fondurilor europene alocate prin FEADR în perioada de tranziție 2021 - 2022 aferentă perioadei de programare 2014 - 2020.

 

Protocolul de colaborare P164 încheiat în 23.08.2021 între AFIR și PROCREDIT BANK ROMÂNIA S.A. în scopul sprijinirii accelerării absorbției fondurilor europene alocate prin FEADR în perioada de tranziție 2021 - 2022 aferentă perioadei de programare 2014 - 2020.

 

Protocolul de colaborare P163 încheiat în 20.08.2021 între AFIR și Agenția de plăți din Slovenia (AAMRD) pentru perioada de programare 2021-2027, care are drept scop dezvoltarea unor activități de cooperare între AFIR și AAMRD prin schimb reciproc de experiență în domenii de interes comun în ceea ce privește politicile și instrumentele de dezvoltare agricolă și rurală ale UE.

 

Protocolul de colaborare P162 încheiat în 20.08.2021 între AFIR și ALPHA BANK ROMÂNIA S.A. în scopul sprijinirii accelerării absorbției fondurilor europene alocate prin FEADR în perioada de tranziție 2021 - 2022 aferentă perioadei de programare 2014 - 2020.

 

Protocolul de colaborare P160 încheiat în 02.08.2021 între AFIR și Patria Bank S.A. în vederea creșterii accesului la finanțare a solicitanților și beneficiarilor semnatari ai contractelor de finanțare ce urmează a fi semnate în perioada de tranziție.

 

Protocolul de colaborare P159 încheiat în 30.07.2021 între AFIR și Banca de Export Import a României Eximbank SA în scopul sprijinirii accelerării absorbției fondurilor europene alocate prin FEADR în perioada de tranziție 2021 - 2022 aferentă perioadei de programare 2014 - 2020.

 

Protocolul de colaborare P158 încheiat în 15.07.2021 între AFIR și Administrația Fondului de Mediu (AFM) în vederea îmbunătățirii serviciului de alocare de fonduri oferite de către cele două instituții și a soluționării dificultăților întâmpinate în procesul de elaborare a procedurilor de lucru, precum și asigurarea suportului informatic în implementarea proiectelor gestionate de către AFM.

 

Protocolul de colaborare P157 încheiat în 15.07.2021 între AFIR și LIBRA INTERNET BANK S.A. al cărui obiect este sprijinirea accelerării procesului de absorbție a fondurilor europene alocate prin FEADR în perioada de tranziție 2021 - 2022 aferentă perioadei de programare 2014 - 2020.

 

Protocolul de colaborare P156 încheiat în 07.07.2021 între AFIR și CEC BANK S.A. al cărui obiect este sprijinirea accelerării procesului de absorbție a fondurilor europene alocate prin FEADR în perioada de tranziție 2021 - 2022 aferentă perioadei de programare 2014 - 2020.

 

Protocolul de colaborare P155 încheiat în 28.06.2021 între AFIR și APIA privind evitarea dublei finanțări în cazul organizațiilor de producători, solicitanți/ beneficiari ai submăsurilor 4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a și a organizațiilor de producători beneficiari ai Programelor Operaționale ale organizațiilor de producători din sectorul fructe și legume

 

Protocolul de cooperare între AFIR și Agenția de plăți și control din Grecia (OPEKEPE) pentru perioada de programare 2021-2027, care are drept scop dezvoltarea unor activități de cooperare între AFIR și OPEKEPE prin schimb reciproc de experiență în domenii de interes comun în ceea ce privește politicile și instrumentele de dezvoltare agricolă și rurală ale UE.

 

Protocolul de colaborare P153 încheiat între APIA și AFIR, prin care se stabileşte modul în care părţile semnatare vor proceda la verificarea proiectelor depuse de solicitanții exploatațiilor apicole pentru a fi finanţate prin PNDR 2014 – 2020 și perioadă de tranziție, respectiv a cererilor de finanțare și dosarelor cererilor de plată depuse de aceştia, precum şi a Cererilor de solicitare a sprijinului financiar depuse de apicultori și cooperative prin Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022.

 

Protocolul de Cooperare 2021 - 2027 încheiat între  AFIR - ARMA Polonia

 

Acordul cadru de Delegare nr. AM - PNDR 223.945, nr. AFIR P149, nr. APIA 222 din 17.09.2020 încheiat între AM PNDR, AFIR, APIA a sarcinilor privind implementarea Măsurii 21 „Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

 

Actul Adiţional la Acordul cadru de Delegare nr. AM - PNDR 223.945, nr. AFIR P149, nr. APIA 222 din 17.09.2020 încheiat între AM - PNDR, AFIR și APIA privind fluxul de implementare a verificărilor specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Măsurii 21. 

 

Acordul de Parteneriat P143 semnat între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) şi Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara, având ca obiect colaborarea în vederea promovării Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

 

Protocolul de Cooperare Interinstituţională încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) și Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) din Republica Moldova

 

Anexa 1 la Acordul de colaborare P138 privind promovarea și certificarea aplicației CPAC.

 

Acordul de colaborare P138 semnat între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) şi Ministerul Agriculturii ( MADR) privind promovarea și certificarea aplicației CPAC.

 

Acordul de Delegare P135 pentru implementarea Măsurii 14 ”Bunăstarea animalelor”din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ( PNDR 2014-2020), încheiat între AFIR, APIA și ANSVSA.

 

Protocol de colaborare semnat între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) şi Agenția de Plăți pentru Agricultură, Pescuit și Dezvoltare Rurală din Croația (APPRRR)

 

Protocol de colaborare P132 încheiat între Institutul Național al Patrimoniului (INP) - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generala de Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru PNDR (DGDR AM PNDR) - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru verificarea valorii culturale a elementelor aparținând patrimoniului neclasat (mobil, imobil și imaterial) care fac obiectul solicitărilor de finanțare prin Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității) din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și a calității proiectelor prin prisma respectării principiului păstrării autenticității elementelor valoroase din punct de vedere cultural.

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acordul cadru încheiat, între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru Programul de Dezvoltare Rurală - AM- PNDR și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), pentru delegarea sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 susținute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ( FEDR) și Bugetul de Stat.

 

 
Împreună creştem satul românesc.