Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Dezvoltare rurală - FEADR

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România urmează, în ceea ce priveşte agricultura şi dezvoltarea rurală, principiile Politicii Agricole Comune ( PAC), care reprezintă un set de reguli şi măsuri care vizează în principal creşterea productivităţii, garantarea unui nivel de viaţă echitabil populaţiei din agricultură, stabilizarea pieţelor, garantarea securităţii aprovizionărilor, asigurarea consumatorului cu provizii la preţuri raţionale.

Potrivit Reglementării Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, s-au creat două fonduri europene pentru agricultură:
 
FEGA - Fondul European de Garantare Agricolă - pentru măsurile de reglementare sau sprijinire a piețelor agricole și pentru plățile directe către agricultori în contextul politicii agricole comune
 
- FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - pentru finanţarea programelor de dezvoltare rurală.
 

 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală este accesat începând din martie 2008, după aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală ( PNDR).
 
Pentru informaţii despre investiţiile care primesc fonduri nerambursabile prin FEADR puteţi accesa rubrica Investiţii prin FEADR.
 
Pornind de la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/ 2005, din 20 septembrie 2005, privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ( FEADR), a fost creat Planul Naţional Strategic pentru România, care constituie baza pentru implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2007 - 2013.

Astfel, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 ( PNDR), document elaborat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, detaliază modul concret în care sunt finanţate investiţiile din fondurile europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală.
 
Măsurile Planului Naţional Strategic iau în considerare Liniile Directoare Strategice Comunitare ce fac referire la mediul rural. În funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu, obţinută pe baza datelor statistice disponibile, au fost stabilite priorităţile şi direcţiile pentru dezvoltare rurală, în strânsă legătură cu priorităţile comunitare.
 
Prin Planul Naţional Strategic 2007 – 2013 şi ulterior prin PNDR s-au conturat patru direcţii (axe) prioritare pentru finanţare prin FEADR.

Prima direcţie prioritară pentru dezvoltarea spaţiului rural (Axa I) - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic - urmăreşte restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice, dar şi a industriilor prelucrătoare aferente, pentru a le face mai competitive şi pentru a contribui la creşterea economică şi convergenţa veniturilor din spaţiul rural (acolo unde este posibil), în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia mediului din aceste zone.

Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale - pune accent pe menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele rurale ale României prin promovarea unui management durabil atât pe suprafeţele agricole, cât şi pe cele forestiere. Obiectivele privind menţinerea biodiversităţii şi conservarea naturii se materializează prin sprijinirea conservării şi dezvoltării pădurii, asigurarea unei ocupări echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea practicilor de management durabil al terenurilor agricole şi forestiere.

Nu au fost uitate mult aşteptatele investiţii în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor rurale, o mai mare importanţă acordându-se multifuncţionalităţii economice a zonelor rurale, dar şi conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi arhitectural.
 
Axa III - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale - vizează gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către alte sectoare care să le asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere social şi economic.
 
O a patra direcţie (Axa IV) – LEADER – are în vedere implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru îmbunătăţirea guvernării administrative la nivel rural.
 
FEADR este implementat în prima perioadă de programare financiară (2007 – 2013) prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (click pentru detalii) și în a doua perioadă de programare financiară (2014 – 2020) prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (click pentru detalii).
 
 
 
Mai jos, puteţi consulta atât broşura Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR - IFN SA)  cât și cea a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderilor Mici si Mijlocii (FNGCIMM) privind garantarea creditelor acordate producătorilor agricoli, procesatorilor de produse agricole şi beneficiarilor FEADR, FEP şi FEGA.
 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Brosura Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) 2019 - Beneficiari Publici RO 4,736 KB12mn / 6mn
2 Brosura Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) 2019 - Beneficiari Privati RO 8,857 KB22mn / 10mn
3 Brosura FNGCIMM pentru beneficiari publici (2019) RO 2,650 KB7mn / 3mn
5 Brosura Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderilor Mici si Mijlocii RO 3,281 KB8mn / 4mn

 
Împreună creştem satul românesc.