Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Instrumente Financiare

Instrumentul Financiar (IF) este definit conform prevederilor articolului 38 din Regulamentul nr 1303/ 2013, cu modificările și completările ulterioare și reprezintă orice instrument financiar, inclusiv, fără a se limita la împrumuturi, leasing, garantii și contra-garanții, investitii de capital, investiții de cvasi-capital sau investiții de tip mezanin în folosul Destinatarilor Finali.

 

Destinatarul final este o persoană juridică sau o persoană fizică autorizată conform legislației în vigoare, care se încadrează în categoria de beneficiari eligibili definiți conform submăsurilor menționate mai jos, care primește sprijin financiar prin Instrument Financiar.

 

Submăsurile în cadrul cărora va fi disponibil sprijinul prin instrumente financiare sunt:

 - sM 4.1 și sM4.1a - „Investiții în exploatații agricole/ pomicole”;

 - sM 4.2 și sM 4.2a - „Investiții pentru procesarea/ marketingul produselor agricole/ pomicole;

 - sM 6.4 - „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”;

 - proiectele, care corespund submăsurilor menționate mai sus, finanțate prin LEADER.

 

Prin IF se acordă:

•  credite pentru cofinanțarea privată aferentă proiectelor finantate prin intermediul submăsurilor mentionate mai sus;

•  credite de sine stătătoare (fără proiect PNDR) pentru operațiunile eligibile care se încadrează în submăsurile menționate mai sus.

 

În cazul combinării grantului cu creditul de cofinanţare PNDR, trebuie respectată rata maximă a intensității sprijinului (ESB [Echivalent Subvenție Brută] + grant) aplicabilă proiectului/ beneficiarului în cauză:

•  pentru sM 4.1, conform prevederilor Regulamentului nr. 1305/ 2013, cu modificările și completările ulterioare

•  pentru sM 4.1a, sM4.2, sM4.2a, conform prevederilor PNDR, cu modificările și completările ulterioare;

•  pentru sM 6.4, conform prevederilor PNDR, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ghidului solicitantului, precum şi valoarea maximă a sprijinului conform prevederilor Regulamentului nr. 1407/ 2013 cu privire la ajutorul de minimis, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, în cazul sM 4.2, sM4.2a și sM6.4 trebuie respectate și prevederile Ordinului nr 1353/ 2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din PNDR”.

 

În cazul creditului de sine stătător, trebuie respectate următoarele condiții:

•   pentru SM 4.1 și sM4.1a, ESB aferent creditului acordat prin IF va respecta rata standard a sprijinului public în cadrul submăsurii, respectiv 50% din totalul cheltuielilor eligibile;

•   pentru sM4.2 și sM4.2a, ESB aferent creditului acordat prin IF va respecta rata standard a sprijinului public în cadrul submăsurii, respectiv 50% din totalul cheltuielilor eligibile, precum și prevederile Regulamentului nr 1407/ 2013 cu privire la sprijinul de minimis, cu modificările și completările ulterioare (maximum 200.000 de euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali) transpus prin Ordinul nr 1353/ 2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis ”Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din PNDR”;

•   pentru sM 6.4, ESB aferent creditului acordat prin IF va respecta prevederile Regulamentului nr 1407/ 2013 cu privire la sprijinul de minimis, cu modificările și completările ulterioare (maximum 200.000 de euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali) transpus prin Ordinul nr 1353/ 2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din PNDR”;

 

În vederea realizării calculului Coeficienților de Producție Standard ( SO) aferenți sectorului vegetal și sectorului zootehnic, de către destinatarii finali ai instrumentelor financiare, AFIR a dezvoltat și vă pune la dispoziție prin intermediul link-ului de mai jos o aplicație în acest sens.

 

Lista coeficienților de calcul ai producției standard ( SO) pentru sectorul vegetal și zootehnic

aferenți destinatarilor finali ai instrumentelor financiar 

 

 

Pentru alte informatii utile, puteți accesa următorele link-uri:

•  http://www. madr.ro/ pndr-2014-2020/instrument-financiar-de-creditare.html

•  http://www.anif.ro/proiecte/20181017-Manual%20procedura%20imprumut.pdf

•  http://www.eif.org/ 

 

 

Cei interesați se pot adresa băncilor selectate, respectiv Banca Comercială Română, Libra Internet Bank, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank pentru informații suplimentare legate de condițiile de acordare a creditelor, inclusiv pentru asigurarea cofinanțării private pentru proiectele de investiții sprijinite prin granturi PNDR.

 

Lista intermediarilor financiari selectați de FEI 


Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.