Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Instrumente Financiare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ( MADR) aduce la cunoștința potențialilor beneficiari interesați posibilitatea accesării de credite în condiții mai avantajoase, finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR).

În acest scop, Guvernul României, reprezentat de MADR și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), a semnat cu Fondul European de Investiții (FEI) un Acord de finanțare în vederea implementării instrumentului financiar ”Împrumut cu partajarea riscului la nivel de portofoliu (PRSL)”.

Instrumentul Financiar (IF) este definit conform prevederilor articolului 38 din Regulamentul nr 1303/ 2013, cu modificările și completările ulterioare și reprezintă orice instrument financiar, inclusiv, fără a se limita la împrumuturi, leasing, garantii și contra-garanții, investitii de capital, investiții de cvasi-capital sau investiții de tip mezanin în folosul Destinatarilor Finali.

 

Destinatarul final este o persoană juridică sau o persoană fizică autorizată conform legislației în vigoare, care se încadrează în categoria de beneficiari eligibili definiți conform submăsurilor menționate mai jos, care primește sprijin financiar prin Instrument Financiar.

MADR a pus la dispoziție fonduri din PNDR în valoare de 93.875.487 euro, susținând astfel finanțarea fermierilor și antreprenorilor din spațiul rural în cadrul următoarelor submăsuri din PNDR:

 

 - sM 4.1 și sM4.1a - „Investiții în exploatații agricole/ pomicole”;

 - sM 4.2 și sM 4.2a - „Investiții pentru procesarea/ marketingul produselor agricole/ pomicole;

 - sM 6.4 - „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”;

 - proiectele, care corespund submăsurilor menționate mai sus, finanțate prin LEADER.

Creditele acordate în cadrul submăsurilor 4.2, 4.2a și 6,4 intră sub incidența prevederilor Reg.(UE) nr. 1407/ 2013 privind ajutoarele de minimis, cu modificările și completările ulterioare.

 

Prin IF se acordă:

•  credite pentru cofinanțarea privată aferentă proiectelor finantate prin intermediul submăsurilor mentionate mai sus;

•  credite de sine stătătoare (fără proiect PNDR) pentru operațiunile eligibile care se încadrează în submăsurile menționate mai sus.

 

În cazul combinării grantului cu creditul de cofinanţare PNDR, trebuie respectată rata maximă a intensității sprijinului (ESB [Echivalent Subvenție Brută] + grant) aplicabilă proiectului/ beneficiarului în cauză:

•  pentru sM 4.1, conform prevederilor Regulamentului nr. 1305/ 2013, cu modificările și completările ulterioare

•  pentru sM 4.1a, sM4.2, sM4.2a, conform prevederilor PNDR, cu modificările și completările ulterioare;

•  pentru sM 6.4, conform prevederilor PNDR, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ghidului solicitantului, precum şi valoarea maximă a sprijinului conform prevederilor Regulamentului nr. 1407/ 2013 cu privire la ajutorul de minimis, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, în cazul sM 4.2, sM4.2a și sM6.4 trebuie respectate și prevederile Ordinului nr 1353/ 2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din PNDR”.

 

În cazul creditului de sine stătător, trebuie respectate următoarele condiții:

•   pentru SM 4.1 și sM4.1a, ESB aferent creditului acordat prin IF va respecta rata standard a sprijinului public în cadrul submăsurii, respectiv 50% din totalul cheltuielilor eligibile;

•   pentru sM4.2 și sM4.2a, ESB aferent creditului acordat prin IF va respecta rata standard a sprijinului public în cadrul submăsurii, respectiv 50% din totalul cheltuielilor eligibile, precum și prevederile Regulamentului nr 1407/ 2013 cu privire la sprijinul de minimis, cu modificările și completările ulterioare (maximum 200.000 de euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali) transpus prin Ordinul nr 1353/ 2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis ”Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din PNDR”;

•   pentru sM 6.4, ESB aferent creditului acordat prin IF va respecta prevederile Regulamentului nr 1407/ 2013 cu privire la sprijinul de minimis, cu modificările și completările ulterioare (maximum 200.000 de euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali) transpus prin Ordinul nr 1353/ 2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din PNDR”;

 

Beneficiari eligibili sunt fermierii și antreprenorii din spațiul rural care îndeplinesc cerințele corespunzătoare submăsurilor din PNDR. Mai multe informații puteți consulta accesând acest link.

 

Principalele criterii de eligibilitate

  • Perioadă de creditare de minimum 12 luni și maximum 10 ani, în funcție de destinație;
  • Finanțarea investițiilor si a capitalului de lucru, inclusiv partea de TVA aferentă acestora;
  • Valoarea maximă a împrumutului este de până la 1 mil. euro sau echivalentul sumei în lei. (suma poate varia in funcție de Bancă)
  • În cazul împrumuturilor acordate pentru cofinanțarea proiectelor de investiții sprijinite prin granturi PNDR, suma împrumutului poate fi majorată pentru acoperirea integrală a cheltuielilor eligibile aferente cofinanțării private, până la concurența sumei de 4,600,000 EURO sau echivalentul în lei;

Creditele se acordă fie pentru finanțarea investițiilor, fie pentru finanțarea capitalului de lucru asociat unei activități de investiții. Nu se vor refinanța sau restructura împrumuturi existente.

 

Avantaje

  •  - Dobândă si comisioane parțial subvenționate, reduse cu până la 70% față de nivelul standard (Reducerea poate varia in functie de Bancă);
  •  - Nevoia de garanții poate fi redusa fata de nivelul standard.
 
În vederea realizării calculului Coeficienților de Producție Standard ( SO) aferenți sectorului vegetal și sectorului zootehnic, de către destinatarii finali ai instrumentelor financiare, AFIR a dezvoltat și vă pune la dispoziție prin intermediul link-ului de mai jos o aplicație în acest sens.

 

 

Lista coeficienților de calcul ai producției standard ( SO) pentru sectorul vegetal și zootehnic

aferenți destinatarilor finali ai instrumentelor financiar 

 

 

 

Pentru alte informatii utile, puteți accesa și următoarele link-uri:

•  http://www. madr.ro/ pndr-2014-2020/instrument-financiar-de-creditare.html

•  http://www.anif.ro/proiecte/20181017-Manual%20procedura%20imprumut.pdf

•  http://www.eif.org/ 

 

 

Cei interesați se pot adresa băncilor selectate, respectiv Banca Comercială Română, Libra Internet Bank, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank pentru informații suplimentare legate de condițiile de acordare a creditelor, inclusiv pentru asigurarea cofinanțării private pentru proiectele de investiții sprijinite prin granturi PNDR.

 

Lista intermediarilor financiari selectați de FEI 

 

 


Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.