Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> M 19 - LEADER >> sM19.1 - Sprijin pregătitor

Submăsura 19.1 - Sprijin pregătitor
   

SCOPUL investițiilor, în cadrul acestei submăsuri este de a sprijini parteneriatele privat-publice locale pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală.

 

OBIECTIVELE submăsurii 19.1:

· Creșterea capacității de colaborare, necesară pentru elaborarea unor strategii integrate, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriile LEADER;

· Întocmirea strategiei de dezvoltare locală, reprezintă o oportunitate ideală pentru GAL de a implica, în mod activ, actori locali și organizații noi. În acest fel, GAL-ul poate analiza nu numai nevoile și oportunitățile de dezvoltare, ci și mecanismul de implicare activă a populației;

· Acțiuni de construcție instituțională și de creare de rețele, cu scopul de a pregăti și implementa o strategie integrată de dezvoltare locală pentru o anumită zonă.

 

BENEFICIARII:

· Parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de Parteneriat, indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în cadrul PNDR 2007-2013, sau parteneriate potențiale/ existente formate din parteneri care au fost membri în GAL-uri autorizate și/sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri;

· Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită într-un teritoriu GAL;

 

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL  va fi de 100%:

Se va oferi sprijin de asistență tehnică în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1303/2013, până la suma maximă de 20.000 Euro pentru SDL ( strategie dezvoltare locala) depusă de parteneriat, astfel:

· cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 euro, acordate proporțional cu numărul de locuitori acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală (maximum 100.000 de locuitori). Prin urmare, alocarea financiară va fi 0,1euro/ locuitor

· cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 10.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.

 
Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.
 

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, este obligatorie utilizarea ACROBAT READER și să urmați pașii de mai jos:

- Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

- Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/ .

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

 

 

 

 

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

Raport de evaluare aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 25 martie - 05 iunie 2015 pentru  submăsura 19.1

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2015 (în urma aprobării PNDR) a Ghidului solicitantului (GS) pentru submăsura 19.1 "Sprijin pregătitor" mai jos.

 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru subMasura 19.1 martie 2016 RO 477 KB2mn / <1mn
2 Anexa 1 la Ghidul Solicitantului sM 19.1 - Cerere de Finantare RO 237 KB<1mn / <1mn
3 Anexa 2 la Ghidul Solicitantului sM 19.1 - Model Decizie de Finantare RO 182 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 3 la Ghidul Solicitantului sM 19.1 - Materiale informare tip publicitar RO 190 KB<1mn / <1mn
5 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO 534 KB2mn / <1mn

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.