Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> M 19 - LEADER >> sM19.1 - Sprijin pregătitor

Submăsura 19.1 - Sprijin pregătitor
   
Pentru informații privind depunerea Cererii de finanțare prin sM 19.1, persoana de contact este Șef serviciu LEADER Daniela Mandoc, telefon 0722.765.338.
 

SCOP

În cadrul acestei submăsuri, sprijinul este acordat GAL-urilor autorizate pentru funcționare în perioada 2014-2020, cât și parteneriatelor nou constituite, în scopul elaborării SDL (strategiilor de dezvoltare locală) care vizează perioada de programare 2023-2027.

 

OBIECTIVELE submăsurii 19.1:

· creșterea capacității de colaborare la nivel local, necesară pentru elaborarea unor strategii integrate, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriile LEADER;

· acțiuni de construcție instituțională și de creare de rețele, cu scopul de a pregăti și implementa o strategie integrată de dezvoltare locală pentru o anumită zonă.

 

BENEFICIARII:

· Parteneriate constituite în baza unui Acord de parteneriat (autorizate conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare/ fără personalitate juridică), care reunesc reprezentanți ai sectoarelor privat, public și ai societății civile, inclusiv persoane fizice relevante pentru teritoriu, cu scopul de a implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în teritoriul vizat;

·  În cazul unui parteneriat neconstituit juridic reprezentarea poate fi realizată de către:

 - o entitate juridică privată sau publică, semnatară a Acordului de parteneriat, cu sediul social/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de potențialul GAL, desemnată de respectivul parteneriat;

 - un GAL finanțat prin LEADER - PNDR 2014 - 2020, care acoperă parțial sau integral teritoriul parteneriatului nou format pentru perioada 2023 - 2027.

 

Atât la nivelul parteneriatului, cât și la nivel decizional, autoritățile publice, astfel cum sunt definite conform normelor naționale, și/sau orice grup de interese (entități care activează în același sector/subsector) vor/va deține mai puțin de 50% din drepturile de vot.

Persoanele fizice relevante vor reprezenta maximum 5% atât din totalul partenerilor, cât și la nivel decizional. Reprezentanții entităților din mediul urban trebuie să reprezinte mai puțin de 50% atât din totalul partenerilor, cât și la nivel decizional.

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL  va fi de 100%:

Sprijinul pregătitor va fi acordat până la suma maximă de 30.000 euro valoare publică nerambursabilă și va consta în rambursarea cheltuielilor eligibile, astfel:

  • cheltuieli pentru animarea teritoriului, care se vor acorda în funcție de numărul de locuitori existent la nivelul teritoriului vizat, respectiv 0,22 Euro/locuitor și nu vor depăși 15.000 euro;
  • cheltuielile legate de elaborarea strategiei care se vor încadra în valoarea maximă 15.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.

Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru această submăsură este de 100%. În cadrul acestei submăsuri nu se acordă avans.

 
 
 
Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.
 

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, este obligatorie utilizarea ACROBAT READER și să urmați pașii de mai jos:

- Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

- Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/ .

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

 

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aici. Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

Raport de evaluare aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 25 martie - 05 iunie 2015 pentru  submăsura 19.1

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2023 (în urma aprobării PNDR) a Ghidului solicitantului (GS) pentru submăsura 19.1 "Sprijin pregătitor" mai jos.

 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru sM 19.1 2023 RO 1,397 KB4mn / 2mn
2 Anexa 1 CEREREA de FINANTARE sM19.1 2023 RO 1,101 KB3mn / 2mn
3 docx ANEXE LA CEREREA DE FINANȚARE v01 RO 65 KB<1mn / <1mn
4 ANEXA 12 - LISTA CU SPATIUL ELIGIBIL LEADER RO 404 KB<1mn / <1mn
5 Anexa 13 - Lista cu zonele albe la nivelul spatiului eligibil LEADER RO 76 KB<1mn / <1mn
6 docx Anexa 2 la Ghidul solicitantului - model Decizie de finanțare - sM 19.1 (2023) RO 83 KB<1mn / <1mn
7 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO 534 KB2mn / <1mn

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.