Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> M 19 - LEADER >> sM19.2 - Acțiuni în strategia de dezvoltare locală

Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
 
OBIECTIVELE submăsurii 19.2:
 

· Stimularea inovării;;

· Consolidarea identității locale și a profilului local;

· Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;

· Soluționarea problemelor demografice;

· Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;

· Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;

· Creșterea competitivității la nivel local;

· Conservarea resurselor și protecția mediului natural;

· Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.
BENEFICIARII:

· Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/ 2013;

· În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locală s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de până la 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect.

· Pentru operațiunile specifice FEADR, GAL va stabili intensitatea sprijinului în limita maxima prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013.
· Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera Regulamentului va fi stabilită de GAL-uri astfel:
pentru operațiunile generatoare de venit: maximum 90%;
– pentru operațiunile NEgeneratoare de venit: maximum 100%;
 

Raport de evaluare a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL)

 

Solicitanții pot depune proiecte la AFIR începând cu data publicării pe site a anunțului de deschidere a sesiunii continue de primire de cereri de finanțare, în termen de cel puțin 7 zile calendaristice de la publicarea Manualului de procedură pentru implementarea submăsurii 19.2.

 

PENTRU A NU ÎNTÂMPINA PROBLEME ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE SAU A FORMULARELOR DE PLATĂ ÎN FORMAT PDF, ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA ACROBAT READER.

1.      Identificați Cererea de finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

2.      Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.   

3.      Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de finanțare sau a formularului dorit faceți click aici.

 

Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghid Implementare sM 19.2 - versiunea 01 RO 1,498 KB4mn / 2mn
2 Anexa I la Ghid sM 19.2 - versiunea 01 RO 50 KB<1mn / <1mn
3 Manual de procedura sM 19.2_v01 RO 3,030 KB8mn / 4mn

 
Împreună creştem satul românesc.