Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> M 19 - LEADER >> sM19.2 - Acțiuni în strategia de dezvoltare locală

Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
   
OBIECTIVELE submăsurii 19.2:
· Stimularea inovării;

· Consolidarea identității locale și a profilului local;

· Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;

· Soluționarea problemelor demografice;

· Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;

· Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;

· Creșterea competitivității la nivel local;

· Conservarea resurselor și protecția mediului natural;

 Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

 

NOTĂ DE CLARIFICARE privind modificarea cadrului legal al înființării, organizării și funcționării cooperativelor agricole 

 

 

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

 

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, este obligatorie utilizarea ACROBAT READER și să urmați pașii de mai jos:

- Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

- Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/ .

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

 

BENEFICIARII:

· Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/ 2013;

· În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locală s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de până la 100%, dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect.

· Pentru operațiunile specifice FEADR, GAL va stabili intensitatea sprijinului în limita maxima prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013.

· Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera Regulamentului va fi stabilită de GAL-uri, astfel:

– pentru operațiunile generatoare de venit: maximum 90%;

– pentru operațiunile NEgeneratoare de venit: maximum 100%;

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

 

 
 
sM 19.2 - Măsuri ATIPICE
 
 
Raport de evaluare a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL)
 

Solicitanții pot depune proiecte la AFIR începând cu data publicării pe site a anunțului de deschidere a sesiunii continue de primire de cereri de finanțare, în termen de cel puțin 7 zile calendaristice de la publicarea Manualului de procedură pentru implementarea submăsurii 19.2.

 

Ordinul 107 din 24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

 

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Manualul de procedura sM19.2 (ver 09, format TRK Changes) RO 4,303 KB11mn / 5mn
2 Ghidul de implementare sM19.2 (ver 06, format TRK Changes) RO 1,267 KB4mn / 2mn
3 Ghid implementare sM19.2_v06 aprobat prin OMADR135_26.05.2022 RO 1,125 KB3mn / 2mn
4 Ghid implementare sM19.2_v05 aprobat prin OMADR4_12.01.2021 RO 1,082 KB3mn / 2mn
5 Ghidul de implementare sM19.2 (ver 05, format TRK Changes) RO 1,305 KB4mn / 2mn
6 Ghidul de implementare sM19.2 (ver 04, format TRK Changes) RO 1,336 KB4mn / 2mn
7 Ghid implementare sM19.2_v04 aprobat prin OMADR48_14.02.2020 RO 1,887 KB5mn / 3mn
8 Ghid Implementare sM19.2 V01_aprobat prin OMADR 75_23.03.2017 RO 1,032 KB3mn / 2mn
9 Ghid Implementare sM 19.2 - versiunea 02 aprobat prin OMADR nr. 277/04.08.2017 RO 1,247 KB4mn / 2mn
10 Ghid implementare sM19.2 V03 aprobat prin OMADR 1222_04.07.2018 RO 1,434 KB4mn / 2mn
11 Anexa I la Ghid sM19.2 V05_2021 RO 53 KB<1mn / <1mn
12 Anexa I la Ghid sM19.2 V04_2020 RO 53 KB<1mn / <1mn
13 Anexa I la Ghid sM 19.2 RO 50 KB<1mn / <1mn
14 Anexa I la Ghid aprobata prin OMADR 1222_04.07.2018 RO 51 KB<1mn / <1mn
15 Manual procedura sM19.2_v09 aprobat prin_OMADR136_26.05.2022 RO 4,145 KB11mn / 5mn
16 Manual procedura sM19.2_v08 aprobat prin_OMADR5_12.01.2021 RO 4,161 KB11mn / 5mn
17 Manualul de procedura sM19.2 (ver 08, format TRK Changes) RO 4,277 KB11mn / 5mn
18 Manualul de procedura sM19.2 (ver 07, format TRK Changes) RO 4,057 KB10mn / 5mn
19 Manual procedura sM19.2_v07 aprobat prin_OMADR_214_29.07.2020 RO 4,017 KB10mn / 5mn
20 Manualul de procedura sM19.2 (ver 06, format TRK Changes) RO 4,421 KB11mn / 5mn
21 Manual procedura sM19.2_v06 aprobat prin_OMADR_47_14.02.2020 RO 3,999 KB10mn / 5mn
22 Manual de procedura sM 19.2 V01 aprobat prin OMADR 94_11.04.2017 RO 3,030 KB8mn / 4mn
23 Manual de procedura sM19.2 V02 aprobat prin OMADR 278_04.08.2017 RO 3,078 KB8mn / 4mn
24 Manual de procedura 19.2 V03 aprobat prin OMADR 372_15.11.2017 RO 3,529 KB9mn / 4mn
25 Manual de procedura sM 19.2_V04 aprobat prin OMADR 07/12.01.2018 RO 3,540 KB9mn / 4mn
26 Manual procedura SM 19.2 V04 track changes aprobat prin OMADR 07/12.01.2018 RO 3,588 KB9mn / 4mn
27 Manual procedura sM19 2 V05 aprobat prin OMADR 1223_04.07.2018 RO 3,676 KB9mn / 4mn
28 rar Cererile de finantare sM19.2 RO 5,378 KB14mn / 6mn
29 Tabel calcul coeficienti SO sM 19.2 RO 96 KB<1mn / <1mn
30 Coeficienti Productie Standard 2013 (aplicabil de la 01 ianuarie 2018) RO 68 KB<1mn / <1mn
31 Matrice de verificare a viabilitatii proiectului pentru Anexa B RO 70 KB<1mn / <1mn
32 Matrice de verificare a viabilitatii proiectului pentru Anexa C RO 52 KB<1mn / <1mn
33 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO 534 KB2mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.