Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> M 19 - LEADER >> sM19.2 - Acțiuni în strategia de dezvoltare locală

Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
   
OBIECTIVELE submăsurii 19.2:
· Stimularea inovării;

· Consolidarea identității locale și a profilului local;

· Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;

· Soluționarea problemelor demografice;

· Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;

· Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;

· Creșterea competitivității la nivel local;

· Conservarea resurselor și protecția mediului natural·

 Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

 

BENEFICIARII:

· Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/ 2013;

· În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locală s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de până la 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect.

· Pentru operațiunile specifice FEADR, GAL va stabili intensitatea sprijinului în limita maxima prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013.

· Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera Regulamentului va fi stabilită de GAL-uri astfel:

– pentru operațiunile generatoare de venit: maximum 90%;

– pentru operațiunile NEgeneratoare de venit: maximum 100%;

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format xls, trebuie să urmati pașii de mai jos:

- Identificați și salvați pe calculatorul dumneavoastră Cererea de Finanțare sau formularul dorit.

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

 

 

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 
Raport de evaluare a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL)
 

Solicitanții pot depune proiecte la AFIR începând cu data publicării pe site a anunțului de deschidere a sesiunii continue de primire de cereri de finanțare, în termen de cel puțin 7 zile calendaristice de la publicarea Manualului de procedură pentru implementarea submăsurii 19.2.

 

Ordiunul 107 din 24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

 

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghid Implementare sM 19.2 - versiunea 02 RO 1,247 KB4mn / 2mn
2 Anexa I la Ghid sM 19.2 RO 50 KB<1mn / <1mn
3 Manual de procedura sM 19.2_V04 RO 3,540 KB9mn / 4mn
4 Manual procedura SM 19.2 V04 track changes RO 3,588 KB9mn / 4mn
5 rar Cererile de finantare sM19.2 RO 4,817 KB12mn / 6mn
6 Tabel calcul coeficienti SO sM 19.2 RO 96 KB<1mn / <1mn
7 Coeficienti Productie Standard 2013 (aplicabil de la 01 ianuarie 2018) RO 68 KB<1mn / <1mn
8 Matrice de verificare a viabilitatii proiectului pentru Anexa B RO 70 KB<1mn / <1mn
9 Matrice de verificare a viabilitatii proiectului pentru Anexa C RO 52 KB<1mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.