Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> M 19 - LEADER >> sM19.2 - Acțiuni în strategia de dezvoltare locală >> sM19.2 - Măsuri ATIPICE

Puteți consulta mai jos documentațiile de accesare aferente măsurilor atipice din cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală, avizate de către AFIR.

 

 

 

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 rar M8/6C „Infrastructura de bandă largă în mediul rural” Asociația GAL Drumul Vinului RO 6,204 KB16mn / 7mn
2 rar M10/6C „Digitalizarea instituțiilor publice” RO 4,444 KB11mn / 5mn
3 rar M8/6B „Patrimoniul Rural Deltaic” - GAL Delta Dunării RO 2,609 KB7mn / 3mn
4 rar M7/1A „Transfer de cunoștințe în activitatea de agrement turistic” - GAL Delta Dunării RO 1,702 KB5mn / 2mn
5 rar M1/3A „Scheme de calitate - acțiuni premergătoare in teritoriul GAL Siretul Verde” - GAL Siretul Verde RO 2,896 KB8mn / 4mn
6 rar Măsurii atipice M9/6C - „Infrastructura de bandă largă si Operațiuni Conexe în spațiul rural”, întocmită de Grupul de Acțiune Locală Maramureș Vest, Județul Maramureș RO 15,136 KB37mn / 17mn
7 rar M6C16C „ITC Rural” Asociația GAL Napoca Porolissum județul Cluj RO 1 KB<1mn / <1mn
8 rar M56B „Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociatia LEADER Parteneriat Mureșean” Versiunea 4 judetul Mures RO 5,776 KB15mn / 7mn
9 rar M3/6B „Responsabilitate civică în problemele de mediu” din cadrul SDL a GAL Valea Râmnicului RO 2,586 KB7mn / 3mn
10 rar M3/6B „Responsabilitate civică în problemele de mediu” din cadrul SDL a GAL Pădurile Dacice RO 2,577 KB7mn / 3mn
11 rar M11/6A „Cooperare în sectorul turistic” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor RO 11,673 KB29mn / 13mn
12 rar M7_3.1-3A Scheme de calitate GAL Poarta Almăjului RO 2,507 KB7mn / 3mn
13 rar M7 „Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local” - GAL Dealurile Târnavelor RO 4,467 KB11mn / 5mn
14 rar M3/3A GAL Ținutul Bârsei (R7268/2022, SL nr. 573/04.07.2022) RO 2,368 KB6mn / 3mn
15 rar M5/6B „Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean”, județul Mureș RO 6,001 KB15mn / 7mn
16 rar M3.1 „Scheme de calitate” GAL Ținutul Haiducilor RO 2,647 KB7mn / 3mn
17 rar M7/6A „Sprijinirea inițiativelor de cooperare în teritoriul GAL ATBN” RO 3,900 KB10mn / 5mn
18 rar M3.1/3A „Acțiuni premergătoare certificării produselor agro-alimentare din teritoriul GAL Lunca Mureșului de Jos” din SDL a GAL Lunca Mureșului de Jos RO 6,290 KB16mn / 7mn
19 rar M3/3A „Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale” GAL Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor RO 5,348 KB14mn / 6mn
20 rar M4-3A - „Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare” (GAL Valea Someșului) RO 4,770 KB12mn / 6mn
21 rar M5/3A - „Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare” din SDL a GAL Dealurile Târnavelor RO 7,622 KB19mn / 9mn
22 rar M7/6A - „Sprijinirea inițiativelor de cooperare în teritoriul GAL ATBN“ din cadrul strategiei GAL Asociaţia Transilvană Braşov Nord RO 3,176 KB8mn / 4mn
23 rar M 63/6C – ”Infrastructura de bandă largă în spațiul rural” din cadrul SDL aferente GAL ”Târnava Mică - Bălăușeri - Sărățeni”, Mureș RO 12,548 KB31mn / 14mn
24 rar M7/3A GAL Parâng RO 3,404 KB9mn / 4mn
25 rar M7/6C – ”Sprijin pentru infrastructura de bandă largă în mediul rural” din cadrul SDL aferente GAL „Defileul Mureșului Superior”, județul Mureș RO 12,273 KB30mn / 14mn
26 rar M3/3A GAL Țara Zarandului RO 2,821 KB7mn / 4mn
27 rar M5-1A „Transfer de cunoștințe și informare” GAL Câmpia Romanaților RO 4,663 KB12mn / 5mn
28 rar M7/6B GAL Microregiunea Horezu RO 8,033 KB20mn / 9mn
29 rar M7/1B/6B GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor RO 9,532 KB24mn / 11mn
30 rar M9_Sprijin creare/ extindere/ imbunatatire infrastructura broad-band în mediul rural din cadrul SDL a Asoc. GAL Dobrogea Sud-Vest, jud. Constanța RO 8,247 KB21mn / 9mn
31 rar M116-C_Dezvoltare Infrastructura IT&C din cadrul SDL a Asoc. GAL CALUGARA_ jud. Caras-Severin RO 14,006 KB35mn / 15mn
32 rar M10/6B AGAL MVS R9216/2021 (SL nr. 955/24.08.2021) RO 5,223 KB13mn / 6mn
33 rar M5/3A „Consum produse locale” din SDL a GAL Clisura Dunării (adresa AFIR nr. R9077/2021, SL nr. 954/24.08.2021) RO 6,943 KB17mn / 8mn
34 rar M4/1C GAL Dobrogea Sud-Vest - R9532/2021, SL939/19.08.2021 RO 5,732 KB14mn / 7mn
35 rar M9/1A „Transfer de cunoștințe și informare” (V3) din SDL a GAL Someș Transilvan RO 1,992 KB5mn / 3mn
36 rar M6-B5/6B GAL Napoca Porolissum RO 10,565 KB26mn / 12mn
37 rar M1.56C „Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – investiții conexe” jud. Arad RO 11,420 KB28mn / 13mn
38 rar M16.7 6B - „Strategie de branding” - Asociația Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor RO 6,786 KB17mn / 8mn
39 rar M7-6B GAL Bihor „Sprijin pentru dezvoltarea capitalului social pe teritoriul GAL BIHOR” RO 4,769 KB12mn / 6mn
40 rar M6.5 „Investiții în broadband și e-servicii publice” Asociația Grup de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud RO 7,452 KB19mn / 8mn
41 rar M3/3A GAL Cetatea Bucovinei "Sprijin pentru aplicarea schemelor de calitate în teritoriul GAL Cetatea Bucovinei" RO 2,427 KB6mn / 3mn
42 rar M7-3A GAL Dobrogea Centrală „Calitatea produselor agricole si alimentare” RO 2,333 KB6mn / 3mn
43 rar M3.1-3A GAL Tovishat „Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate” RO 3,168 KB8mn / 4mn
44 rar M7/ 1B - „Consolidarea capitalului social“ din strategia GAL Asociaţia Transilvană Braşov Nord RO 4,341 KB11mn / 5mn
45 rar M8/ 3A GAL Calafat „Sprijinirea aplicării schemelor de calitate pentru produsele agricole și agroalimentare din teritoriul GAL Calafat” RO 2,188 KB6mn / 3mn
46 rar M5-3A Scheme de calitate - acțiuni premergătoare - GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord RO 6,173 KB16mn / 7mn
47 rar M5 - 1C Sprijinirea aplicării schemelor de calitate pentru produsele agricole și agroalimentare din teritoriul GAL Arcul Târgoviștei RO 2,181 KB6mn / 3mn
48 rar M2 - 6B GAL Someș Transilvan - „Valorificarea patrimoniului local si consolidarea identității locale” RO 4,052 KB10mn / 5mn
49 rar Masura M6 /6C GAL Ceahlau INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN MICROREGIUNEA CEAHLAU RO 13,480 KB33mn / 15mn
50 rar M6-3A GAL Dealurile Sultanului „Sprijin pentru activități premergătoare - denumire facultativă produs montan RO 2,240 KB6mn / 3mn
51 rar M2-3A GAL Curbura Carpaților „Scheme de calitate - activități pregătitoare” RO 2,767 KB7mn / 3mn
52 rar M9-3A GAL Podișul Mediașului - Scheme de calitate RO 6,147 KB15mn / 7mn
53 rar M3-3A "Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare" GAL Maramureș Vest RO 9,696 KB24mn / 11mn
54 RAR M10 - 6B GAL MM - DV „Păstrarea și afirmarea culturii, limbii și identității minorităților din teritoriul Munții Măcinului - Dunărea Veche” RO 7,910 KB20mn / 9mn
55 rar M3-3A GAL Crișul Negru „Accesul la schema de calitate privind certificarea produselor” RO 1,536 KB4mn / 2mn
56 rar M6.4/6C „Investiții în infrastructură internet broadband” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală aferente Asociației GAL ”ȚARA GUGULANILOR” RO 7,866 KB20mn / 9mn
57 rar M4-3A GAL Bazinul Dornelor„Scheme de calitate – acțiuni premergătoare în teritoriul GAL Bazinul Dornelor” RO 2,224 KB6mn / 3mn
58 rar M10 - 4A „Rețele de identificare, protejare și colectare rațională a plantelor din flora spontană” RO 6,105 KB15mn / 7mn
59 rar M C1/P6 DI6B - GAL Tinutul Barsei „Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei” RO 7,040 KB18mn / 8mn
60 rar M6/6B „Îmbunătățirea și extinderea serviciilor de bază cu potențial de creștere economică (turism, mediu și cultură) în teritoriul GAL Mara-Natur” RO 16,852 KB42mn / 18mn
61 rar M 7.3 „Sprijin pentru infrastructura de broadband” din cadrul SDL aferente GAL TÖVISHÁT RO 29,855 KB73mn / 32mn
62 rar M2.4/3A – „Certificarea și promovarea produselor agro – alimentare din teritoriul Podgoria Miniș – Măderat - acțiuni premergătoare” GAL Podgoria Miniș Măderat RO 7,554 KB19mn / 9mn
63 rar M3/ 6B - Sprijin pentru asocierea micilor operatori în agroturism din teritoriul GAL Razim RO 3,713 KB10mn / 4mn
64 rar M6 Asociația GAL Campia Blahnitei RO 1,648 KB5mn / 2mn
65 rar M5/4A „Investiții non-productive în accesibilizarea și conservarea biodiversității în zone Natura 2000 și a peisajelor europene” din cadrul SDL aferente Asociației GAL ”Mara Gutâi” jud. Maramureș RO 8,591 KB21mn / 10mn
66 rar M9/1A GAL Somes Transilvan ”Transfer de cunoștințe și informare” RO 1,901 KB5mn / 3mn
67 rar M4/4A - „Regenerarea și conservarea biodiversității teritoriului GAL, inclusiv în zona Natura 2000, pentru valorificarea durabilă a serviciilor ecosistemice” - Asociația Microregională GAL Mara Natur RO 9,464 KB24mn / 11mn
68 RAR M7.1/6B – „Sprijin elaborare și actualizare planuri dezvoltare localități și a satelor din zonele rurale și de dezvoltare a serviciilor de bază oferite de acestea” SDL GAL Ialomița Centrală Balaciu-Căzănești-Reviga RO 13,563 KB34mn / 15mn
69 rar M2 - 3A GAL Bucegi Leaota „Sprijin pentru activități premergătoare aderării la o schemă de calitate” RO 2,672 KB7mn / 3mn
70 rar M4/6B- „Promovarea formelor de cooperare/ asociere în dezvoltarea locală din teritoriul GAL Delta Dunarii” RO 15,823 KB39mn / 17mn
71 rar M3/6B „Servicii de bază și reînnoirea satelor” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală aferente Asociației GAL ”Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău Călimani” RO 10,082 KB25mn / 11mn
72 rar M8-6B GAL Dobrogea de Nord Tulcea „Constituirea și promovarea formelor asociative” RO 8,109 KB20mn / 9mn

 
Împreună creştem satul românesc.