Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> M 19 - LEADER >> sM19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

Submăsura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

 

OBIECTIVUL submăsurii 19.4

Asigurarea costurilor de funcționare și a celor realizate cu activitățile de animare ale Grupurior de Acțiune Locală ( GAL).

NOTĂ DE ATENȚIONARE privind depunerea Rapoartelor de activitate final/ intermediar aferente Contractului de finanțare subsecvent - submăsura 19.4

 

NOTĂ DE INFORMARE privind punctul de vedere emis de Inspecția Muncii referitor la aplicarea prevederilor Codului Muncii în ceea ce privește contractele de muncă cu timp parțial și program de lucru distribuit inegal

 

NOTĂ DE ÎNDRUMARE privind avizarea procedurilor de achiziții realizate de Grupurile de Acțiune Locală în vederea implementării submăsurii 19.4

 

NOTĂ DE ÎNDRUMARE privind finalizarea implementării primului Contract de finanțare subsecvent încheiat în cadrul submăsurii 19.4

 

NOTĂ DE CLARIFICARE privind decontarea cheltuielilor cu diurna în cadrul angajaților GAL

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE ȘI RĂSPUNSURI privind accesarea și implementarea sM19.4

 

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

 

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, este obligatorie utilizarea ACROBAT READER și să urmați pașii de mai jos:

- Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

- Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/ .

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

 

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

BENEFICIARII:
Grupurile de Acțiune Locală ( GAL) selectate și autorizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ( MADR) prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală (DGDR) - Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM- PNDR) pentru perioada de programare 2014 - 2020.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de 100%

La nivelul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), costurile de funcționare și de animare nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile public totale efectuate pentru această Strategie;

În cazul Deltei Dunării, procentul de 25% acordat pentru costurile de funcționare și animare are în vedere particularitățile acestui teritoriu, cu o densitate redusă a populației și cu costuri de transport și logistice mai mari comparativ cu restul teritoriului, determinate de geografia zonei;

în situația în care în cazul SDL au fost bugetate costuri de funcționare și animare mai mici de 20% / 25%, respectarea ponderii bugetate în cadrul Strategiei aprobate va fi obligatorie pe parcursul implementării acesteia.

 

Tipuri de sprijin

  •  - rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv,
  •  - plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în cnformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013.
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul de implementare sM19.4 (ver 07, format TRK Changes) RO 1,150 KB3mn / 2mn
2 Manualul de procedura sM19.4 (ver 07, format TRK Changes) RO 1,761 KB5mn / 2mn
3 Manual procedura sM 19.4 V07 aprobat prin OMADR 260_23.08.2022 RO 1,686 KB5mn / 2mn
4 Ghid implementare sM 19.4 V07 aprobat prin OMADR 260_23.08.2022 RO 1,138 KB3mn / 2mn
5 Anexa 1 Monitorizarea implementarii SDL RO 40 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 2 Centralizatorul deplasarilor RO 45 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 3 Evidenta cheltuieli aferente rapoartelor de activitate RO 41 KB<1mn / <1mn
8 Anexa 4 Fisa lunara de pontaj RO 48 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 5 Calcul eligibilitate contractat CS3 RO 55 KB<1mn / <1mn
10 Anexa 6_Calcul eligibilitate_platit_Ghid RO 43 KB<1mn / <1mn
11 Anexa 2 PROCEDURA Fisa GAL RO 42 KB<1mn / <1mn
12 Anexa 3 PROCEDURA Calcul recuperare RO 44 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 4 PROCEDURA Calcul eligibilitate_platit RO 48 KB<1mn / <1mn
14 xlsx Anexa 1 - Model calcul eligibilitate 19.4 CS2 - in vigoare incepand cu 09.12.2020 - aferent Manualului de procedura V06 RO 14 KB<1mn / <1mn
15 Anexa 1 - monitorizarea implementarii SDL - in vigoare incepand cu 09.12.2020 RO 40 KB<1mn / <1mn
16 Anexa 1 monitorizarea implementarii SDL (2020) RO 40 KB<1mn / <1mn
17 Anexa 1 monitorizarea implementarii SDL RO 40 KB<1mn / <1mn
18 Anexa 2 - Centralizatorul deplasarilor - in vigoare incepand cu 09.12.2020 RO 45 KB<1mn / <1mn
19 Anexa 2 - Centralizatorul deplasarilor (2020) RO 45 KB<1mn / <1mn
20 Anexa 2 - Centralizatorul_ deplasarilor RO 43 KB<1mn / <1mn
21 xlsx Anexa 3 - Evidenta cheltuieli aferente rapoartelor de activitate - in vigoare incepand cu 09.12.2020 RO 11 KB<1mn / <1mn
22 Anexa 3 - Evidenta cheltuieli aferente rapoartelor de activitate RO 41 KB<1mn / <1mn
23 Anexa 4 - Fisa lunara de pontaj - in vigoare incepand cu 09.12.2020 RO 48 KB<1mn / <1mn
24 Anexa 4 Fisa lunara de pontaj RO 55 KB<1mn / <1mn
25 xlsx Anexa 5 - Model calcul eligibilitate DCP CS2 - in vigoare incepand cu 09.12.2020 - aferent Ghidului de implementare V06 RO 12 KB<1mn / <1mn
26 Preturi de referinta maximale sM19.4 valabile pana la 16.07.2017 RO 198 KB<1mn / <1mn
27 Preturi de referinta maximale sM19.4 valabile incepand din 17.07.2017 RO 649 KB2mn / <1mn
28 Anexa I Monitorizare trimestriala proiecte finantate prin Strategia de Dezvoltare Locala RO 34 KB<1mn / <1mn
29 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO 534 KB2mn / <1mn
30 Ghid implementare sM 19.4 V01 aprobat prin OMADR 931_13.10.2016 RO 960 KB3mn / 2mn
31 Manual procedură sM 19.4 V01 aprobat prin OMADR 931_13.10.2016 RO 1,573 KB4mn / 2mn
32 Manual procedură sM 19.4 V02 aprobat prin OMADR 336_17.10.2017 RO 1,397 KB4mn / 2mn
33 Ghid implementare sM 19.4 V02 aprobat prin OMADR 336_17.10.2017 RO 1,090 KB3mn / 2mn
34 Manual procedura SM 19.4 V03 track changes aprobat prin OMADR 371/15.11.2017 RO 1,754 KB5mn / 2mn
35 Ghid implementare SM 19.4 v03 track changes aprobat prin OMADR 371/15.11.2017 RO 1,110 KB3mn / 2mn
36 Manual procedură sM 19.4 v03 aprobat prin OMADR 371/15.11.2017 RO 1,512 KB4mn / 2mn
37 Ghid implementare SM 19.4 v03 aprobat prin OMADR 371/15.11.2017 RO 1,089 KB3mn / 2mn
38 Manual procedura sM 19.4 V04 aprobat prin OMADR 1278/27.07.2018 RO 1,644 KB5mn / 2mn
39 Ghid implementare sM 19.4 V04 track changes aprobat prin OMADR 1278/27.07.2018 RO 1,188 KB3mn / 2mn
40 Ghid implementare sM 19.4 V04 aprobat prin OMADR 1278/27.07.2018 RO 1,104 KB3mn / 2mn
41 Manual procedura sM 19.4 V04 track changes_aprobat prin OMADR 1278/27.07.2018 RO 1,822 KB5mn / 2mn
42 Manual procedură sM 19.4 V05 aprobat prin OMADR 270_11.09.2020 RO 1,805 KB5mn / 2mn
43 Ghid implementare SM 19.4 v05 aprobat prin OMADR 270_11.09.2020 RO 1,123 KB3mn / 2mn
44 Manual procedura sM 19.4 V06 aprobat prin OMADR 337_09.12.2020 RO 1,793 KB5mn / 2mn
45 Ghid implementare SM 19.4 v06 aprobat prin OMADR 337_09.12.2020 RO 1,138 KB3mn / 2mn

 
Împreună creştem satul românesc.