Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Măsura 1- Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare

Măsura 1 - Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare
 
OBIECTIVUL Măsurii 1:
Acțiunile privind transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare vizează acompanierea măsurilor de creştere a competitivităţii şi diversificării din agricultură și a necesităţii restructurării şi modernizării sectorului agricol, a încurajării afacerilor orientate spre piaţă, procesarea şi comercializarea produselor agricole, a sporirii cerinţelor pentru o gamă largă şi diversificată de aptitudini economico-financiare şi de management, cât şi a celor legate de îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase cu mediul, bunelor practici de producţie agricolă, precum şi de utilizare a energiei regenerabile, a aplicării soluţiilor tehnologice şi practicilor agricole, care să asigure alternative la combaterea secetei prin metodele de irigaţii.
 

OPERAȚIUNI Sprijinite:

Măsura sprijină formarea profesională și dobândirea de competențe, activităţile demonstrative și acţiunile de informare, care vor contribui la crearea și implementarea unui management eficient al exploataţiilor şi adoptarea de practici prietenoase cu mediul.

Măsura vizează:

 -  îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor prin intermediul cursurilor de formare profesională de scurtă durată (ex: inițiere, perfecționare), cu perioade diferențiate de pregătire, în funcţie de nivelul de pregătire al beneficiarilor finali, precum și de tematica programului de formare profesională.

 -  îmbunătăţirea cunoştinţelor de bază în rândul fermierilor/micilor procesatori care activează în sectorul agroalimentar prin extinderea domeniului de aplicare şi sprijinirea altor acțiuni pe termen scurt, cum ar fi activitățile demonstrative și acțiunile de informare.

 

BENEFICIARI eligibili:
Entitățile publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție și care aplică individual sau în parteneriat cu entități publice sau private.
 

RATA SPRIJINULUI:

Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile în limita costului pe cursant pe zi de instruire propus în Cererea de finanțare.

 

TIPUL DE SPRIJIN:
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite.
Durata maximă de implementare a proiectelor depuse în cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte este de 18 luni.
 
 
 
ANUNȚ privind închiderea sesiunii de depunere de propuneri de proiecte în cadrul submăsurii 1.2 „Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare”, Apel nr.1/2018 - „Acțiuni de informare pentru fermieri”
 

Nota privind închiderea sesiunii de depunere de propuneri de proiecte în cadrul submăsurii 1.1

„Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe” prin utilizarea costurilor unitare standard

 

Clarificare cu privire la implementarea submăsurii 1.1 „Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe” prin utilizarea costurilor unitare standard

 

Clarificare cu privire la depunerea cererilor de finanțare în cadrul apelului de propuneri de proiecte

aferent Ghidului solicitantului pentru accesarea submăsurii 1.1

 
NOTA privind modalitatea de completare a Listelor de prezență și monitorizare – anexă a Rapoartelor de activitate depuse de către beneficiarii Măsurii 1.

Nota are aplicabilitate în cazul proiectelor depuse în cadrul primului apel de propuneri de proiecte lansat pentru această măsură  – Apel nr. 1/2016, care se adresează fermierilor care au încheiat angajamente pe măsura de agromediu și climă – Măsura 10.

 

Anunț privind lansarea sM 1.1 utilizând costul unitar standard prin intermediul platformei on-line în dezvoltare de către AFIR

 
 
Raport Selecție aferent submăsurii 1.1 - Apel 2/2016

Raport de evaluare rectificat aferent M 1 - Apel de proiecte nr. 1/ 2016

Raport de evaluare aferent M 1 - Apel de proiecte nr. 2/ 2016

 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Raport Selectie sM1.2 S01/2018 luna iunie RO 58 KB<1mn / <1mn
2 ERATA la Raport Selectie sM1.2 S01/2018, apel 3/2018 RO 93 KB<1mn / <1mn
3 Raport Evaluare sM1.2 S01/2018, luna iunie RO 50 KB<1mn / <1mn
4 xlsx Raport Selectie sM1.2 S01/2018 luna aprilie RO 75 KB<1mn / <1mn
5 Raport Selectie sM1.2 S03/2018 RO 75 KB<1mn / <1mn
6 Raport Evaluare sM1.2 s03/2018, apel 3 RO 89 KB<1mn / <1mn
7 Raport Evaluare sM1.2 s01/2018, luna octombrie RO 55 KB<1mn / <1mn
8 Raport Evaluare sM1.2 s01/2018, luna septembrie RO 51 KB<1mn / <1mn
9 Raport Evaluare sM1.2 s01/2018, luna august RO 53 KB<1mn / <1mn
10 Manual procedura implementare M1 V01 aprobat prin OMADR 187_06.06.2017 RO 1,100 KB3mn / 2mn
11 Manual de Procedură pentru implementarea Măsurii 1 -ver.02 aprobata prin OMADR 91/27.02.2018 RO 1,162 KB3mn / 2mn
12 Manual de Procedură pentru implementarea Măsurii 1 -ver.03 aprobata prin OMADR 234/_22.03.2019 RO 1,271 KB4mn / 2mn
13 Ghidul solicitantului aferent sM1.1 RO 53,190 KB130mn / 57mn
14 Manual de procedura aferent sM1.1 RO 28,670 KB70mn / 31mn
15 Regulament organizare si functionare aferent sM1.1 RO 10,868 KB27mn / 12mn
16 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO 534 KB2mn / <1mn
17 Manual procedura implementare sM1.1 V01 aprobat prin OMADR 1310_14.08.2018 RO 956 KB3mn / 2mn

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.