Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Măsuri de Mediu și Climă >> sM15.1 – Plăți pentru angajamente de silvomediu

Submăsura 15.1 - Plăți pentru angajamente de silvomediu
   

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este:

· de creştere a stabilității ecosistemelor forestiere si îmbunătățire a serviciilor de mediu oferite de acestea;
 · de reducere a periodicității intervențiilor silvotehnice;
 · de menținere a unei consistențe crescute a arboretelor;
 · de acoperire a pierderilor de venit şi costurilor suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani;.

 

OBIECTIVELE submăsurii 15.1:

· Promovarea sechestrării carbonului;

· Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

· Reducerea eroziunii solului;

· Dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere;

· Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;

· Refacerea și conservarea biodiversității locale.

 

BENEFICIARII:

· Proprietarii de terenuri din FFN, care pot fi:

- proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice;

- proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;

- proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale;

· Asociații ale proprietarilor de terenuri prevăzuți anterior.

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda sub formă de prime astfel:

· Pachetul 1Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/ an/ ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament;

· Pachetul 2Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește 137 euro/ an/ ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.

(Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1)

 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%

Pentru suprafețele mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar.

Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100 ha. Proprietarii de terenuri forestiere care dețin suprafețe mai mici și/ sau care nu îndeplinesc condițiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat.

Submăsură implementată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ( APIA)

 

 

 

 

 

Anunţul privind sesiunea 4 de depunere a cererilor de sprijin aferente sM15.1

 

 

 

 

 

Cererile de sprijin pentru această submăsură vor fi depuse la Centrele Judeţene APIA - click pentru detalii.

 

 

 

 - Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” (link site APIA)

 

 

 

 

 

- Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor" aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", subMăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014 - 2020. (link site APIA)

 

 

 

 

 - Pliantul „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor" aferent Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", subMăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu" - 15.02 2021 (link site APIA)

 
 
 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM 15.1 - sesiunea IV RO 4,830 KB12mn / 6mn

 
Împreună creştem satul românesc.