Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Măsuri de Mediu și Climă >> sM 8.1 - Creare suprafețe împădurite

Submăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite
   

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este:

 · de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;
 · de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;
 · de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv;
 · de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.

 

OBIECTIVELE submăsurii 8.1:
 
· Promovarea sechestrării carbonului;

· Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

· Reducerea eroziunii solului;
· Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;

· Refacerea și conservarea biodiversității locale.

 

 

BENEFICIARII:

· Deținătorii publici de teren agricol și neagricol;

· Deținătorii private de teren agricol și neagricol;
· Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol;

 

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda sub formă de prime astfel:

· Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1)

· Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2)

Submăsură implementată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ( APIA)

 

Anunţul de prelungire a primei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin aferente sM8.1

 

Cererile de sprijin pentru această submăsură vor fi depuse la Centrele Judeţene APIA - click pentru detalii.

 

 - Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” (link site APIA)

 

- Manualul de proceduri - Etapa I - aferent activităților delegate de  AFIR către Gărzile Forestiere din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru implementarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite", aferentă Măsurii 8, submăsura 8.1 din cadrul PNDR 2014-2020 (link site APIA) 

 

- Manualul de proceduri pentru primirea, evaluarea, selecția și contractarea cererilor de sprijin privind schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite" (link site APIA)

 

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

 

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, trebuie să folosiți ACROBAT READER si sa urmati pașii de mai jos:

- Identificați și salvați pe calculatorul dumneavoastră Cererea de Finanțare sau formularul dorit .

- Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

 

NOTA DE INFORMARE privind termenul de depunere a cererilor de sprijin/ plată în campania 2020

 

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM 8.1 - versiunea FINALA, august 2016 RO 6,056 KB15mn / 7mn
2 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO 534 KB2mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.