Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Sector Pomicol >> sM 4.1a - Exploatații pomicole

Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole
   

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

 

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a

• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;

• Încurajarea comercializării directe a prodiselor pbținute în cadrul fermei;

• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;

• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;

• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie

 

BENEFICIARII:

• Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri;

• Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor  (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);

• Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

 

Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer

Ferme mici:  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 100.000 euro pentru achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;

- 450.000 euro pentru proiecte complexe .

 

Ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;

- 1.500.000 euro pentru proiecte complexe.

 

 

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 300.000 euro pentru achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;

 - 1.500.000 euro pentru proiecte complexe;

 

Ferme mari:

- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 300.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;

 - 1.500.000 euro pentru proiecte complexe.

 

Forme asociative :

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 300.000  euro pentru achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;

- 1.500.000 euro pentru proiecte complexe;

 

Pentru formele asociative, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%.

NOTĂ DE CLARIFICARE privind modificarea cadrului legal al înființării, organizării și funcționării cooperativelor agricole 

 

 

Notă CLARIFICARE privind depunerea proiectului tehnic de înființare pentru cultura de căpsuni în spații protejate

 

 

Notă CLARIFICARE privind încadrarea din punct de vedere SO a speciilor cultivate în spațiu protejat

 

 

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

 

Procedura operațională privind includerea în cadrul SNACP a generatoarelor terestre achiziționate prin PNDR 2014-2020

 

INFORMARE privind costurile standard și contribuție în natură aplicabile investițiilor din cadrul sub-programului tematic pomicol sM4.1a

 

INFORMARE privind completarea în Cererea de finanțare a informațiilor referitoare la contul bancar

 

Clarificări privind corelarea puterii mașinii cu suprafața fermei pentru achiziționarea de mașini agricole prin PNDR

 

Ghid tehnic și economic - POMI, ARBUȘTI FRUCTIFERI, CĂPȘUN (link MADR)

 

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, este obligatorie utilizarea ACROBAT READER și să urmați pașii de mai jos:

- Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

- Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

 

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 
 
 
 

Readucem în atenție faptul că, înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe acest portal.

Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților care pot apărea ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat și duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape ale acestuia.

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2022 a Ghidului solicitantului (GS) pentru submăsura 4.1a - „Investiții în exploatații pomicole” - inclusiv teritoriul ITI-Delta Dunării, precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM 4.1a - tranzitie 2022 RO 998 KB3mn / 2mn
2 Anexa 1 - Cererea de Finantare submăsura 4.1a RO 1,352 KB4mn / 2mn
3 docx Anexa 2 STUDIU DE FEZABILITATE HG 907 RO 66 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa B RO 230 KB<1mn / <1mn
5 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C RO 158 KB<1mn / <1mn
6 RAR Anexa 3 - Liste UAT RO 1,546 KB4mn / 2mn
7 Anexa 4 Anexa 1 Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene RO 227 KB<1mn / <1mn
8 docx Anexa 5 - Contract finantare 4.1a RO 111 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 6 Fisa submasurii 4.1a RO 5,846 KB15mn / 7mn
10 Anexa 7 areale STP 4.1a RO 2,153 KB6mn / 3mn
11 docx Anexa 8 - Lista actelor normative utile RO 57 KB<1mn / <1mn
12 docx Anexa 9 - Specificatii Tehnice Costuri standard 4 1a RO 15 KB<1mn / <1mn
13 docx Anexa 10 - Instructiuni evitare creare conditii artificiale PNDR 2020 RO 44 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 11 Lista UAT-ITI RO 55 KB<1mn / <1mn
15 Angajament propria raspundere privind UTILIZAREA COFINANTARII RO 50 KB<1mn / <1mn
16 docx E 1.2 - Fisa de evaluare sM4.1a tranzitie RO 474 KB2mn / <1mn
17 Continut PROIECT cadru infiintare plantatie RO 34 KB<1mn / <1mn
18 Formular C5 Nota explicativa pentru modificarea contractului RO 44 KB<1mn / <1mn
19 Valori costuri standard si contributie in natura sM4.1a tranzitie V15 RO 800 KB2mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.