Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Sector Pomicol >> sM 4.1a - Exploatații pomicole

Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole
 

INFORMARE privind costurile standard și contribuție în natură aplicabile investițiilor din cadrul sub-programului tematic pomicol sM4.1a

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

 

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a

• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;

• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;

• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;

• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie

BENEFICIARII:

• fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

 

Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer

Ferme mici:

 intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 100.000 euro pentru achiziții simple;

- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

 

Ferme medii :

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer 

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

 

Ferme mari:

 - intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);

-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).         

 

Forme asociative :

- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;

- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2017

componenta investiții în exploatații pomicole

- 40 de puncte pentru perioada 01.05 - 31.05.2017

- 20 de puncte pentru perioada 01.06 - 30.06.2017

- 10 puncte pentru perioada 01.07 - 31.07.2017

componenta investiții în exploatații pomicole (pepiniere)

- 20 de puncte pentru perioada 01.05 - 31.05.2017

- 15 de puncte pentru perioada 01.06 - 30.06.2017

- 10 puncte pentru perioada 01.07 - 31.07.2017

 
Ghid tehnic și economic - POMI, ARBUȘTI FRUCTIFERI, CĂPȘUN (link MADR)
 

 

PENTRU A NU ÎNTÂMPINA PROBLEME ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE SAU A FORMULARELOR DE PLATĂ ÎN FORMAT PDF, ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA ACROBAT READER.

1.      Identificați Cererea de finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

2.      Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.   

3.      Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de finanțare sau a formularului dorit faceți click aici.

 

Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

În cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail relatii.publice@ afir.info sau direct prin aplicația „Asistență module online”

 

ATENȚIE!

A fost remediată problema de funcționalitate identificată la completarea valorii eligibile aferentă punctelor 5.3 și 5.4 din Anexa A3, Deviz capitolul 5 – Alte cheltuieli – Euro; problema se manifesta numai în situația în care era selectat butonul „Bugete indicative si anexe conform HG907/2016”.

Precizăm că această nouă versiune a Cererii de finanțare a fost publicată în data de 28 aprilie 2017 si nu au fost efectuate modificări la nivel de conținut sau informații. Această versiune a Cererii de finanțare se va completa în vederea depunerii în sesiunea care se va deschide începând din data de 3 mai 2017.

 

Readucem în atenție faptul că, înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe acest portal.

Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților care pot apărea ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat și duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape ale acestuia.

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2017 a Ghidului solicitantului (GS) pentru submăsura 4.1a - „Investiții în exploatații pomicole”,

precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM 4.1a_2017 RO 1,627 KB4mn / 2mn
2 Anexa 1 CEREREA de FINANTARE M4.1a 2017 RO 954 KB3mn / 2mn
3 Anexa 2 STUDIU DE FEZABILITATE HG28 2008 RO 139 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2 Studiu de fezabilitate_HG907_2016 RO 212 KB<1mn / <1mn
5 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa B RO 589 KB2mn / <1mn
6 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C RO 305 KB<1mn / <1mn
7 rar Anexa 3 Liste UAT ANC RO 958 KB3mn / 2mn
8 Anexa 4 Anexa 1 Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene RO 227 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 5 Model Contract finantare sM4.1a RO 438 KB2mn / <1mn
10 Anexa 6 Fisa submasurii 4.1a RO 1,007 KB3mn / 2mn
11 Anexa 7 areale STP 4.1a RO 2,153 KB6mn / 3mn
12 Anexa 8 Lista actelor normative utile RO 97 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 9 Specificatii Tehnice Costuri standard 4 1a RO 35 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 10 Instructiuni evitare creare conditii artificiale PNDR2020 RO 116 KB<1mn / <1mn
15 Anexa 11 Lista UAT-ITI RO 55 KB<1mn / <1mn
16 Anexa la Contractul de finantare DECLARATIE PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII RO 50 KB<1mn / <1mn
17 C1.1 Contract finantare sM4.1a RO 432 KB2mn / <1mn
18 Continut PROIECT cadru infiintare plantatie RO 34 KB<1mn / <1mn
19 E 1.2 Fisa de evaluare sM4.1a RO 2,289 KB6mn / 3mn
20 Fisa Masurii 4 RO 1,013 KB3mn / 2mn
21 Formular C5 Nota explicativa pentru modificarea contractului RO 44 KB<1mn / <1mn
22 Valori costuri standard si contributie in natura sM4.1a RO 324 KB<1mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.