Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Sector Pomicol >> sM 4.2a - Procesare produse pomicole

Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

   

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acordă pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe

 

OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:

 - modernizarea și crearea de unități de procesare;

 - introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
 - creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

 - îmbunătățirea controlului intern al calității;
 - creșterea numărului de locuri de muncă;

 - scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

 

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt:
· Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
· Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.
 
 
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

Întreprinderi micro și mici -  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
       ·  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
       ·  900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare,  depozitare, condiționare,  procesare și comercializare);

Întreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
        · 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
       · 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare,  depozitare, condiționare, procesare și comercializare).

Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
      · 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
       ·  1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat;
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz: • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI. *

NOTĂ DE CLARIFICARE privind depunerea documentelor SITUAȚII FINANCIARE pentru sesiunea aferentă sM 4.2a deschisă în anul 2019 și aflată în derulare și în anul 2020

 

NOTĂ DE CLARIFICARE privind modificarea cadrului legal al înființării, organizării și funcționării cooperativelor agricole 

 

 

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

 

 

 

 

Având în vedere prevederea din Ghidul solicitantului referitoare la criteriul de eligibilitate conform căreia: „Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I şi non-Anexa I”

 

 

Reamintim că este necesar să fie respectate prevederile de mai sus, în acest sens, nu este permis ca materia primă colectată în vederea procesării să provină  din flora spontană. De exemplu: afinele, murele, coacăzele, nucile, alunele etc., recoltate din păduri de amestec şi plantaţii abandonate (ce nu pot fi încadrate în categoria produselor agricole propriu-zise) nu pot constitui materie primă destinată procesării în cadrul acestei submăsuri”.

 

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, trebuie să folosiți ACROBAT READER și să urmati pașii de mai jos:

- Identificați și salvați pe calculatorul dumneavoastră Cererea de Finanțare sau formularul dorit .

- Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 
 
Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2019 a Ghidului solicitantului (GS) pentru  submăsura 4.2a  Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol inclusiv teritoriul ITI-Delta Dunării, precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 

 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul solicitantului sM4.2a (2019) RO 1,731 KB5mn / 2mn
2 Anexa 1 CEREREA de FINANTARE M4.2 a (2019) RO 1,129 KB3mn / 2mn
4 Anexa 2 - SF HG28 RO 157 KB<1mn / <1mn
5 Anexa 2.2 SF 42a HG907 RO 218 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 2 -Studiu de fezabiltate - Anexa B (2019) RO 230 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 2 -Studiu de fezabiltate - Anexa C (2019) RO 158 KB<1mn / <1mn
8 Anexa 3 - Anexa 1 la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene RO 226 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 4 Contract de Finantare (2019) RO 320 KB<1mn / <1mn
10 Anexa 5 Fisa Masurii 4 (2019) RO 915 KB3mn / <1mn
11 Anexa 6 - Areale Subprogramul Tematic Pomicol RO 2,148 KB6mn / 3mn
12 Anexa 7 - Acte normative utile RO 102 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 8 Lista localitatilor HNV RO 171 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 9 - Declaratie neincadrare in categoria in firme in dificultate RO 98 KB<1mn / <1mn
15 Anexa 10 Instructiuni evitare creare conditii artificiale in accesarea PNDR 2014-2020 RO 100 KB<1mn / <1mn
16 Anexa 11 Lista UAT din zona în care se implementează Intrumentul Teritorial Integrat (ITI) RO 264 KB<1mn / <1mn
17 E 1 2 Fisa de evaluare generala (2019) RO 1,236 KB4mn / 2mn
18 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO 534 KB2mn / <1mn
19 Anexa - Angajament pe propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII RO 50 KB<1mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.