Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Sector Pomicol >> sM 4.2a - Procesare produse pomicole

Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

   

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acordă pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe

NOTĂ DE CLARIFICARE privind însuşirea Studiului de fezabilitate aferent proiectelor depuse în cadrul sesiunii 2017

   
OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:

· modernizarea și crearea de unități de procesare;

· introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
· creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

· îmbunătățirea controlului intern al calității;
· creșterea numărului de locuri de muncă;

- scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

Având în vedere prevederea din Ghidul solicitantului referitoare la criteriul de eligibilitate conform căreia: „Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I şi non-Anexa I”

   
BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt:
· Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
· Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

Reamintim că este necesar să fie respectate prevederile de mai sus, în acest sens, nu este permis ca materia primă colectată în vederea procesării să provină  din flora spontană. De exemplu: afinele, murele, coacăzele, nucile, alunele, etc., recoltate din păduri de amestec şi plantaţii abandonate (ce nu pot fi încadrate în categoria produselor agricole propriu-zise) nu pot constitui materie primă destinată procesării în cadrul acestei submăsuri”.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, trebuie să folosiți ACROBAT READER si sa urmati pașii de mai jos:

 

- Identificați și salvați pe calculatorul dumneavoastră Cererea de Finanțare sau formularul dorit .

- Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

Întreprinderi micro și mici -  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
       ·  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
       ·  900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare,  depozitare, condiționare,  procesare și comercializare);

Întreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
        · 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
       · 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare,  depozitare, condiționare, procesare și comercializare).

Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
      · 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
       ·  1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat;
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz: • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI. *

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 (în urma aprobării PNDR) a Ghidului solicitantului (GS) pentru submăsura 4.2a - „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”, precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru submasura 4.2a - mai 2016 RO 687 KB2mn / <1mn
2 Anexa 1 - CEREREA DE FINANTARE pentru submasura 4.2a _mai 2016 RO 3,942 KB10mn / 5mn
3 Anexa 2 - Studiu de Fezabiltate RO 150 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2 - Studiu de fezabiltate - Anexa B RO 589 KB2mn / <1mn
5 Anexa 2 - Studiu de fezabiltate - Anexa C RO 305 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 3 - Anexa 1 la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene RO 226 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 4 - Model Contract de Finantare pentru subMasura 4.2a_mai2016 RO 401 KB<1mn / <1mn
8 Formular C5 - Notă explicativă pentru modificarea contractului RO 47 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 5 - Fisa submăsurii 4.2a RO 129 KB<1mn / <1mn
10 Anexa 6 - Areale Subprogramul Tematic Pomicol RO 2,148 KB6mn / 3mn
11 Anexa 7 - Acte normative utile RO 102 KB<1mn / <1mn
12 Anexa 8 – Lista localități HNV RO 171 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 9-Declaratie pe propria raspundere cu privire la neîncadrarea firmei în dificultate RO 68 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 10 INSTRUCTIUNI PRIVIND EVITAREA CREARII DE CONDITII ARTIFICIALE ÎN ACCESAREA PNDR 2014-2020 RO 100 KB<1mn / <1mn
15 Anexa 11 - DECLARATIE pe propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII RO 51 KB<1mn / <1mn
16 Fișa Măsurii 04 RO 1,013 KB3mn / 2mn

 
Împreună creştem satul românesc.