Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Sector Pomicol >> sM 4.2a - Procesare produse pomicole >> Schemele GBER și de minimis

Schemele de ajutor de stat GBER și de minimis aferente sM 4.2a  
   

SCOPUL schemei de ajutor de stat GBER  vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeză investiţii în domeniile de intervenţii eligibile menţionate în prezentul Ghid.

 

 

SCOPUL acordării sprijinului de minimis este de a crește competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.

 

 

OBIECTIVELE:

Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse  neagricole sau de o calitate superioară și deschiderea de noi piețe interne, în special în contextul unor lanțuri alimentare integrate;

 • Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea  standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară;
 • Crearea de noi locuri de muncă.

 

 

BENEFICIARII:

 • Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

 

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul schemei GBER  nu poate depăşi  plafonul maxim/ proiect după cum urmează:

 

 

Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative):

 - 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

 - 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat*.

 

 

Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):

- 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

 - 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat*.

 

 

Întreprinderi mari (inclusiv forme asociative):

- 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

- 1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat*.

 

 

Producerea de băuturi alcoolice:

Investițiile legate de producerea de băuturi alcoolice din produse agricole cuprinse în Anexa 1 la tratat vor fi sprijinite doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor asociative (grupuri de producători și cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:

 - 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;

- 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).

Intensitatea sprijinului aferentă prezentei scheme este diferenţiată pe regiuni de dezvoltare pentru întreprinderile mari, cooperativele, grupurile de producători şi IMM-urile care realizează investiţii în aceste regiuni.

I.   Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme pentru întreprinderile mari, altele decât cooperative și grupuri de producători care vizează producerea de băuturi alcoolice este:

 1. 40% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a) - f);
 2. 35% în cazul regiunii prevăzute la art. 5 lit. g) și pentru judeţul- Ilfov;
 3. 15% până la data de 31 decembrie 2017 pentru Bucureşti ;
 4. 10% în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2020 pentru Bucureşti.

II.   Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme pentru cooperative și grupuri de producători care vizează producerea de băuturi alcoolice și se încadrează în categoria întreprinderilor mari, în perioada de programare aferentă PNDR 2014 - 2020 este:

 1. 50% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a) - f);
 2. 35% în cazul regiunii prevăzute la art. 5 lit. g) și pentru judeţul Ilfov;
 3. 15% până la data de 31 decembrie 2017 pentru Bucureşti;
 4. 10% în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2020 pentru Bucureşti.

III.   Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (I) lit a), b), c) și d) și  alin (II), lit. b), c) și d) se majorează cu:

 1. până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici, inclusiv microîntreprinderi;
 2. până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii, fără a depăși intensitatea maximă a ajutorului de 50%.

IV.   Prevederile punctului (III) sunt aplicabile inclusiv cooperativelor și grupurilor de producători care se încadrează în categoria IMM.

Pentru asigurarea cofinanțării private, solicitanții proiectelor selectate prin prezenta schemă pot beneficia de instrumente financiare în condițiile detaliate în PNDR 2014-2020, care să nu conțină elemente de ajutor de stat sau de minimis.

În cazul în care se solicită sprijin prin schema de minimis pentru consultanță, plafonul maxim aferent proiectului se reduce cu o valoare echivalentă unei intensități de până la 10% din total cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj, respectiv cu până la 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj, fără a depăși intensitatea maximă prevăzută sM4.2a, fără a depăşi valoarea de 200.000 Euro.

 

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, este obligatorie utilizarea ACROBAT READER și să urmați pașii de mai jos:

- Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

- Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/ .

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 
 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM 4.2a Schema GBER si de minimis RO 961 KB3mn / 2mn
2 Anexa 1 - Cerere Finantare sM4.2a Schema GBER RO 581 KB2mn / <1mn
3 Anexa 1 - Cerere Finantare sM4.2a Schema de minimis RO 702 KB2mn / <1mn
4 Anexa 2 - Studiu de Fezabilitate Schema GBER RO 246 KB<1mn / <1mn
5 rar Anexa 3 - Studii de Fezabilitate Anexe B si C RO 355 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 4 - Anexa 1 la Tratatul de Instituire al Comisiei Europene RO 226 KB<1mn / <1mn
7 Anexa - 5.1 Contract de finantare Schema GBER RO 273 KB<1mn / <1mn
8 Anexa - 5.2 Contract de finantare Schema minimis sM4.2a RO 201 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 5.3 - Angajament privind utilizarea cofinantarii RO 51 KB<1mn / <1mn
10 Anexa 6 - Fisa submasurii 4.2a RO 128 KB<1mn / <1mn
11 Anexa 7 - Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol RO 2,148 KB6mn / 3mn
12 Anexa 8 - Acte normative utile RO 102 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 9 - Declaratie cu privire la neincadrarea in firme in dificultate RO 93 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 10 - Declaratie cu privire la cumulul ajutoarelor de stat inclusiv de minimis RO 106 KB<1mn / <1mn
15 Anexa 11 - OMADR nr. 3433/ 2015 privind aprobarea Schemei GBER RO 505 KB2mn / <1mn
16 Anexa 12 - OMADR nr. 285/ 2016 privind aprobarea Schemei de minimis RO 381 KB<1mn / <1mn
17 Anexa 13 - Harta ajutoarelor regionale RO 632 KB2mn / <1mn
18 Anexa 14 - Lista localități HNV RO 171 KB<1mn / <1mn
19 Anexa 15 – Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale RO 98 KB<1mn / <1mn
20 Anexa 16 - Declaratia pe proprie raspundere privind statutul de IMM RO 142 KB<1mn / <1mn
21 E1.2 - Fisa de evaluare generala Schema GBER 4.2a RO 1,458 KB4mn / 2mn
22 E1.2 - Fisa de evaluare generala sM4.2a Schema GBER de minimis RO 497 KB2mn / <1mn
23 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO 534 KB2mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.