Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 4.1 - Exploatații agricole

Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole
 
 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

 

OBIECTIVE:
· Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;

· Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

· Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

· Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

 
BENEFICIARII:

· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

· Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) și a fermelor zootehnice având dimensiunea economică până la 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
· pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
· pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;
 
În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică peste 500.000 SO și a fermelor zootehnice având dimensiunea economică peste 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:
· pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
 – maximum 500.000 euro;
· pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:
 – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
- maximum 2.000.000 euro;

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2017

componenta vegetal

- 75 de puncte pentru perioada 01.05 - 31.05.2017

- 55 de puncte pentru perioada 01.06 - 30.06.2017

- 25 de puncte pentru perioada 01.07 - 31.07.2017

componenta zootehnic

- 50 de puncte pentru perioada 01.05 - 31.05.2017

- 35 de puncte pentru perioada 01.06 - 30.06.2017

- 25 de puncte pentru perioada 01.07 - 31.07.2017

componenta zona montană

- 65 de puncte pentru perioada 01.05 - 31.05.2017

- 45 de puncte pentru perioada 01.06 - 30.06.2017

- 25 de puncte pentru perioada 01.07 - 31.07.2017

componenta ferma de familie

- 75 de puncte pentru perioada 01.05 - 31.05.2017

- 55 de puncte pentru perioada 01.06 - 30.06.2017

- 25 de puncte pentru perioada 01.07 - 31.07.2017

 

Puteti descărca aici propunerea modelului consultativ de contract prestări servicii profesionale de specialitate.

 

Puteți consulta aici PROIECTELE TIP aplicabile pentru Măsura 121 a PNDR 2007 - 2013. Acestea au caracter orientativ și sunt puse la dispoziția dumneavoastră pentru a înțelege modalitatea de întocmire a unor documente specifice.

Fermă de legume în câmp Seră de legume Livadă de pomi
Fermă vaci lapte Fermă găini ouatoare Fermă de porci

ATENȚIE! Cererea de finanțare pe care o depuneți pentru accesarea submăsurii 4.1 trebuie să respecte întocmai Ghidul solicitantului, documentele și prevederile specifice submăsurii 4.1.

 

PENTRU A NU ÎNTÂMPINA PROBLEME ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE SAU A FORMULARELOR DE PLATĂ ÎN FORMAT PDF, ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA ACROBAT READER.

1.      Identificați Cererea de finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

2.      Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.   

3.      Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de finanțare sau a formularului dorit faceți click aici.

 

Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

În cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail relatii.publice@ afir.info sau direct prin aplicația „Asistență module online” 

 

ATENȚIE!

A fost remediată problema de funcționalitate identificată la completarea valorii eligibile aferentă punctelor 5.3 și 5.4 din Anexa A3, Deviz capitolul 5 – Alte cheltuieli – Euro; problema se manifesta numai în situația în care era selectat butonul „Bugete indicative si anexe conform HG907/2016”.

Precizăm că această nouă versiune a Cererii de finanțare a fost publicată în data de 28 aprilie 2017 si nu au fost efectuate modificări la nivel de conținut sau informații. Această versiune a Cererii de finanțare se va completa în vederea depunerii în sesiunea care se va deschide începând din data de 3 mai 2017.

 

Readucem în atenție faptul că, înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe acest portal.

Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților care pot apărea ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat și duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape ale acestuia.

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în 2017 a Ghidului solicitantului (GS) pentru submăsura 4.1 - „Investiții în exploatații agricole”, precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM 4.1_2017 RO 1,435 KB4mn / 2mn
2 Anexa 1 CEREREA de FINANTARE sM4.1_2017 RO 929 KB3mn / <1mn
3 Anexa 2.1 Studiu de Fezabilitate conform HG 28 - 2008 RO 241 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2.2 Studiu de fezabilitate conform HG907 - 2016 RO 218 KB<1mn / <1mn
5 Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B RO 625 KB2mn / <1mn
6 Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C RO 304 KB<1mn / <1mn
7 rar Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative RO 391 KB<1mn / <1mn
8 rar Anexa 3 Lista UAT din zonele montane (ZM) RO 364 KB<1mn / <1mn
9 rar Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri specifice RO 246 KB<1mn / <1mn
10 Anexa 4 ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 RO 226 KB<1mn / <1mn
11 rar Anexa 5 Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola RO 2,656 KB7mn / 3mn
12 Anexa 6 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ RO 281 KB<1mn / <1mn
13 ANEXA 6 Lista rase autohtone (indigene) RO 81 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 7 Calculator Cod Bune Practici Agricole RO 73 KB<1mn / <1mn
15 rar ANEXA 8 Codul de bune practici agricole dec 2016 RO 1,580 KB4mn / 2mn
16 Anexa 9 Model Contract de Finantare RO 352 KB<1mn / <1mn
17 Anexa 10 Fisa submasurii 4.1 RO 321 KB<1mn / <1mn
18 Anexa 11 Lista actelor normative utile sM 4.1 RO 102 KB<1mn / <1mn
19 Anexa 12 Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020 RO 113 KB<1mn / <1mn
20 ANEXA 13 Lista UAT din arealul de implementare al ITI RO 264 KB<1mn / <1mn
21 Anexa 14 Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552 RO 1,584 KB4mn / 2mn
22 Anexa Angajament propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII RO 50 KB<1mn / <1mn
23 E 1 2 Fisa de evaluare generala a proiectului 4.1 RO 2,187 KB6mn / 3mn

 
Împreună creştem satul românesc.