Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 4.1 - Exploatații agricole

Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole (click pe titlul submăsurii pentru ghidul sintetic)
 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

 

OBIECTIVE:
îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;

Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

 

BENEFICIARII:

- Fermieri ( PFA, I.I., I.F., grup de peroane fizice, persoane sau grup de persoane juridice), societăți (SNC, SCS, SA, SCA, SRL, agricole, comerciale cu capital privat), cooperative agricole, institute de cercetare-dezvoltare precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, composesorate obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor, grupuri și organizații de producători.
 

SPRIJINUL  NERAMBURSABIL:

Prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de la 30% până la maximum 90%, astfel:

 

I. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

● 350.000 Euro pentru achiziții simple și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri);

● 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;

● 1.000.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);

● 600.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);

● 1.000.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing).

 

II. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250.000 și 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

400.000 Euro pentru achiziții simple și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă;

1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;

1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);

700.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, condiționare și marketing);

1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing).

 

III. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică peste 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

● 400.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă;

1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;

1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);

800.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);

1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing).

 

IV. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei.

 

Intensitatea se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative în cazul: a) investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare și b) investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică)  din R(UE) nr. 1305 / 2013.

 

INFORMARE privind proiectele de investiții în exploatații agricole care includ dotări ce optimizează activitatea agricolă.

 

 

 

 

NOTE DE CLARIFICARE și INFORMĂRI din sesiunile trecute

 

 

 

PROIECTELE TIP aplicabile M121 a PNDR 2013 pot fi consultate pentru a înțelege modalitatea de întocmire a unor documente specifice.

Fermă de legume în câmp Fermă vaci lapte
Seră de legume Fermă găini ouătoare
Livadă de pomi Fermă de porci

 

 

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

 

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, este obligatorie utilizarea ACROBAT READER și să urmați pașii de mai jos:

- Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

- Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

 

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

 

În cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail relatii.publice@ afir.info sau direct prin aplicația „Asistență module on-line”

 
 
   
   

 

Înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe acest portal. Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților care pot apărea ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat și duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape ale acestuia.

 

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2021 a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 

 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM 4.1_2021 RO 2,237 KB6mn / 3mn
2 Anexa 1 - Cererea de Finanțare sM 4.1 - 2021 RO 1,287 KB4mn / 2mn
3 Anexa 2.1 - Studiu de Fezabilitate conform HG 907 - 2016 RO 219 KB<1mn / <1mn
4 STUDIU de FEZABILITATE - ANEXA B RO 230 KB<1mn / <1mn
5 STUDIU de FEZABILITATE - ANEXA C RO 158 KB<1mn / <1mn
6 rar Anexa 3 -- Listele UAT RO 1,546 KB4mn / 2mn
7 Anexa 4 - ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 RO 226 KB<1mn / <1mn
8 rar Anexa 5 - Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola RO 2,678 KB7mn / 3mn
9 Anexa 6 - Calculator capacitate de stocare pentru gunoi de grajd Program de Actiuni RO 68 KB<1mn / <1mn
10 Anexa 7 - Codul de bune practici agricole - ordin ANPM si MADR RO 12,082 KB30mn / 13mn
11 Anexa 7b - Ratele de transformare în UVM pe specii și categorii de animale în conformitate cu Regulamentul UE nr. 808 din 2014 RO 38 KB<1mn / <1mn
12 ANEXA 8 - Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552 RO 1,595 KB4mn / 2mn
13 Anexa 9 - Lista_UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI) RO 264 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 10 - Contract finantare sM 4.1_2022 RO 385 KB<1mn / <1mn
15 Anexa 10 - Contract finantare sM 4.1 RO 416 KB2mn / <1mn
16 Anexa 11 - Fisa submasurii 4.1 RO 160 KB<1mn / <1mn
17 Anexa 12 - Acte normative utile sM_4.1 RO 104 KB<1mn / <1mn
18 Anexa 13 - Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020 RO 114 KB<1mn / <1mn
19 Anexa 14 - Cerere renuntare programe sustinere suine sau avicol RO 39 KB<1mn / <1mn
20 Anexa 15 - Adeverinta comercializare forma asociativa finala RO 34 KB<1mn / <1mn
21 E 1.2 - Fisa de evaluare generala sM 4.1 RO 2,086 KB6mn / 3mn
22 Anexa Angajament_privind_utilizarea_cofinantarii RO 51 KB<1mn / <1mn

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.