Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 4.2 - Procesare produse agricole

Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”  - (faceți click pe numele submăsurii pentru ghidul sintetic al acesteia)
   

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

 

OBIECTIVELE submăsurii:
  • Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
  • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
  • Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
  • Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
  • Creşterea numărului de locuri de muncă.
 
BENEFICIARII:
  • Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
  • Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

 

SPRIJINUL  NERAMBURSABIL va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative sau de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

 

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, trebuie să folosiți ACROBAT READER si sa urmati pașii de mai jos:

- Identificați și salvați pe calculatorul dumneavoastră Cererea de Finanțare sau formularul dorit .

- Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

 

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2020 a Ghidului solicitantului (GS) pentru submăsura 4.2 - „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”, valabil pentru investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană, precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 
 
 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM 4.2_2020 - abatoare montane RO 1,781 KB5mn / 2mn
2 Anexa 1 Cererea de Finantare sM4.2_2020 RO 1,073 KB3mn / 2mn
3 Anexa 2b Studiu de fezabilitate conform HG907 si anexele aferente RO 212 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa B RO 230 KB<1mn / <1mn
5 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C RO 158 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 3 - Lista UAT din zonele montane RO 490 KB2mn / <1mn
7 Anexa 4 - Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene RO 227 KB<1mn / <1mn
8 Anexa 5 - Sinteza potential prelucrare produse agricole RO 99 KB<1mn / <1mn
9 Potential prelucrare produse agricole sM 4.2 RO 855 KB3mn / <1mn
10 Formular C5 - Nota explicativa pentru modificarea contractului RO 47 KB<1mn / <1mn
11 Anexa 6 - Contract de finantare sm 4.2 2020 RO 365 KB<1mn / <1mn
12 Anexa 7 - Fisa Masurii 4 și a Submasurii 4.2 RO 160 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 8 -Acte normative utile RO 250 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 9 -Lista UAT din Zone cu Constrangeri Specifice RO 256 KB<1mn / <1mn
15 Anexa 10 - Lista UAT din Zone cu Constrangeri Semnificative RO 539 KB2mn / <1mn
16 Anexa 11 Declaratie privind FIRMA IN DIFICULTATE RO 99 KB<1mn / <1mn
17 Anexa 12 - Intructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale RO 85 KB<1mn / <1mn
18 Anexa13 Angajament pe proprie răspundere privind utilizarea cofinanţării RO 50 KB<1mn / <1mn
19 Anexa 14 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO 47 KB<1mn / <1mn
20 Anexa 15 - Cerinte minime privind proiectarea/ construirea si dotarea abatoarelor de capacitate mica din zona montana RO 71 KB<1mn / <1mn
21 E 1 2 Fisa de evaluare generala proiect sM4.2 RO 1,100 KB3mn / 2mn

 
Împreună creştem satul românesc.