Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 4.2 - Procesare produse agricole >> Schemele GBER și de minimis

Notă privind DEPUNEREA documentelor SITUAȚII FINANCIARE pentru sesiunile deschise în 2016 și prelungite în 2017

        

SCOPUL:                  

Scopul schemei de ajutor de stat GBER vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeză investiţii în domeniile de intervenţii eligibile menţionate în prezentul Ghid.

Scopul acordării sprijinului de minimis este de a crește competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.

 

OBIECTIVELE:                       

1. Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară;

2. Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea  standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară;

3. Creșterea numărului de locuri de muncă

 

BENEFICIARII:                    

· Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;

· Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL :                                  

Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul prezentei scheme aferenta sM 4.2 nu poate depăşi  plafonul maxim/ proiect după cum urmează:

i.  1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;

ii.  1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;

iii.  2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat* (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat.

 

În cazul în care beneficiarul solicită sprijin prin schema de minimis (dar nu mai mare de 200.000 Euro) pentru costuri generale proiect, plafoanele maxime pe proiect prevăzute anterior se reduc cu o valoare echivalentă unei intensități de până la 10% din însumarea cheltuielilor eligibile din bugetul GBER, respectiv cu max.  10% din (1.2+1.3+cap.2+cap.4) pentru proiectele care prevăd construcții ‐ montaj, respectiv cu max. 5% din (1.2+1.3+cap.2+cap.4) pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii simple (fără construcții ‐ montaj).

                          

PENTRU A NU ÎNTÂMPINA PROBLEME ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE SAU A FORMULARELOR DE PLATĂ ÎN FORMAT PDF, ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA ACROBAT READER.

1.      Identificați Cererea de finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

2.      Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.   

3.      Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de finanțare sau a formularului dorit faceți click aici.

 

Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

 

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului consolidat sM 4.2 Schema de ajutor de stat GBER și de minimis RO 891 KB3mn / <1mn
2 Anexa 1 CEREREA de FINANTARE sM4.2 GBER RO 2,930 KB8mn / 4mn
3 Anexa1 CEREREA de FINANTARE sM4.2 GBER-M - 2017 RO 527 KB2mn / <1mn
4 Anexa 2 Studiu de Fezabiltate GBER RO 246 KB<1mn / <1mn
5 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa B RO 589 KB2mn / <1mn
6 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C RO 316 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 3 Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene RO 226 KB<1mn / <1mn
8 Anexa 4 Domeniile de interventie pentru finantare ajutor de stat RO 43 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 5 Sinteza potential prelucrare produse agricole RO 102 KB<1mn / <1mn
10 Potential prelucrare produse agricole sM 4.2 RO 855 KB3mn / <1mn
11 Anexa 6.1 -Contract de Finantare Schema GBER - sM4 2 RO 274 KB<1mn / <1mn
12 Anexa 6.2 - Contract schema de minimis 4.2 RO 203 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 6.3 Angajament pe propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII RO 50 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 7 Fisa subMasurii 4.2 RO 145 KB<1mn / <1mn
15 Anexa 8 Lista indicativă acte normative utile M RO 35 KB<1mn / <1mn
16 Anexa 9 Lista UAT din Zone cu Constrangeri Specifice RO 255 KB<1mn / <1mn
17 Anexa10 Lista UAT din Zone cu Constrangeri Semnificative RO 395 KB<1mn / <1mn
18 Anexa 11 - Lista UAT din zonele montane RO 367 KB<1mn / <1mn
19 Anexa 12 Declaratie privind FIRMA IN DIFICULTATE RO 98 KB<1mn / <1mn
20 Anexa 13 Declaratie privind cumul ajutor de stat inclusiv de minimis RO 106 KB<1mn / <1mn
21 Anexa 14 OMADR nr 3433 RO 505 KB2mn / <1mn
22 Anexa 15 OMADR nr 285 RO 381 KB<1mn / <1mn
23 Anexa 16 - Harta ajutoarelor regionale RO 632 KB2mn / <1mn
24 Anexa 17 Instructiuni privind evitarea crearii conditiilor artificiale RO 105 KB<1mn / <1mn
25 Anexa 18- Declaratie incadrare in categoria de IMM sau alte intreprinderi RO 142 KB<1mn / <1mn
26 E 1 2 Fisa de evaluare generala 4 2 GBER minimis RO 470 KB2mn / <1mn
27 E 1 2 Fisa de evaluare generala a proiectului SCHEMA GBER sM4 2 RO 1,637 KB4mn / 2mn
28 Anexa1 CEREREA de FINANTARE sM4.2 GBER-M - 2017 RO 527 KB2mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.