Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 4.2 - Procesare produse agricole >> Schemele GBER și de minimis

Schemele de ajutor de stat GBER și de minimis aferente sM 4.2

   

SCOPUL:                  

Scopul schemei de ajutor de stat GBER vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeză investiţii în domeniile de intervenţii eligibile menţionate în prezentul Ghid.

Scopul acordării sprijinului de minimiss este de a crește competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.

 

OBIECTIVELE:                       

1. Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară;

2. Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea  standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară;

3. Creșterea numărului de locuri de muncă

 

BENEFICIARII:                    

· Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;

· Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:                                  

Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul prezentei scheme aferenta sM 4.2 nu poate depăşi  plafonul maxim/ proiect după cum urmează:

i.  1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;

ii.  1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;

iii.  2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat* (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat.

 

 

 

În cazul în care beneficiarul solicită sprijin prin schema de minimis (dar nu mai mare de 200.000 Euro) pentru costuri generale proiect, plafoanele maxime pe proiect prevăzute anterior se reduc cu o valoare echivalentă unei intensități de până la 10% din însumarea cheltuielilor eligibile din bugetul GBER, respectiv cu max.  10% din (1.2+1.3+cap.2+cap.4) pentru proiectele care prevăd construcții ‐ montaj, respectiv cu max. 5% din (1.2+1.3+cap.2+cap.4) pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii simple (fără construcții ‐ montaj).

Notă  de clarificare privind aplicarea Schemei GBER

 

Notă privind DEPUNEREA documentelor SITUAȚII FINANCIARE pentru sesiunile deschise în 2016 și prelungite în 2017

 

INFORMARE privind completarea Cererea de finanțare a informațiilor referitoare la contul bancar

 

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

 

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, este obligatorie utilizarea ACROBAT READER și să urmați pașii de mai jos:

- Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

- Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/ .

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

 

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

Readucem în atenție faptul că, înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe acest portal.

Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților care pot apărea ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat și duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape ale acestuia.

 
 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2018 a Ghidului solicitantului (GS) pentru submăsura 4.2 - „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”, Schemele de ajutor de stat GBER aferente sM 4.2, precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 
 
 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului consolidat sM 4.2 Schema de ajutor de stat GBER și de minimis 2018 RO 2,199 KB6mn / 3mn
2 Anexa 1 CEREREA de FINANȚARE sM4.2 GBER-M 2019 RO 1,085 KB3mn / 2mn
3 Anexa 1 CEREREA de FINANTARE sM4.2 GBER 2018 RO 1,207 KB3mn / 2mn
4 Anexa 2 Studiu Fezabiltate GBER HG 28 RO 335 KB<1mn / <1mn
5 Anexa 2 Studiu de Fezabiltate GBER HG 907 RO 427 KB2mn / <1mn
6 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa B RO 230 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C RO 158 KB<1mn / <1mn
8 Anexa 3 Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene RO 226 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 4 Domeniile de interventie pentru finantare ajutor de stat RO 45 KB<1mn / <1mn
10 Anexa 5 Sinteza potential prelucrare produse agricole RO 102 KB<1mn / <1mn
11 Potential prelucrare produse agricole sM 4.2 RO 855 KB3mn / <1mn
12 Anexa 6.1 C1.1 Contract de Finantare RO 311 KB<1mn / <1mn
13 rar Contract Finanțare si fise aferente schemei de minimis GBER sM4.2 RO 359 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 6.3 Angajament pe propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII RO 50 KB<1mn / <1mn
15 Anexa 7 Fisa submasurii 4.2 RO 132 KB<1mn / <1mn
16 Anexa 8 Lista indicativă acte normative utile M RO 37 KB<1mn / <1mn
17 Anexa 9 Lista UAT din Zone cu Constrangeri Specifice RO 255 KB<1mn / <1mn
18 Anexa10 Lista UAT din Zone cu Constrangeri Semnificative RO 395 KB<1mn / <1mn
19 Anexa 11 - Lista UAT din zonele montane RO 367 KB<1mn / <1mn
20 Anexa 12 Declaratie privind FIRMA IN DIFICULTATE RO 99 KB<1mn / <1mn
21 Anexa 13 Declaratie privind cumul ajutor stat inclusiv de minimis RO 109 KB<1mn / <1mn
22 Anexa 14 OMADR nr 1198 cu modificarile si completarile ulterioare RO 532 KB2mn / <1mn
23 Anexa 15 OMADR nr 285 RO 381 KB<1mn / <1mn
24 Anexa 16 - Harta ajutoarelor regionale RO 632 KB2mn / <1mn
25 Anexa 17 Instructiuni privind evitarea crearii conditiilor artificiale RO 105 KB<1mn / <1mn
26 Anexa 18- Declaratie incadrare in categoria de IMM sau alte intreprinderi RO 142 KB<1mn / <1mn
27 E 1 2 Fisa de evaluare generala 4 2 GBER RO 2,138 KB6mn / 3mn
28 Anexa 19 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO 46 KB<1mn / <1mn
29 Anexa 20 Angajament pe proprie raspundere anti-relocare RO 681 KB2mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.