Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 4.3 - Infrastructură agricolă și forestieră

Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole, îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor, cât și eficientizarea utilizării apei în agricultură.

OBIECTIVELE submăsurii 4.3:
· sM4.3 - IRIGAȚII:
· Modernizarea infrastructurii de irigații.
 
· sM4.3 - AGRICOL:
· Cresterea competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole;
· Modernizarea şi adaptarea căilor de acces;
· Asigurarea unei bune aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere.
 
· sM4.3 - SILVIC:
· Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier.
 
BENEFICIARII:
· sM4.3 - IRIGAȚII:
· Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.
 
· sM4.3 - AGRICOL:
· Unități Administrativ Teritoriale şi/ sau Asociații ale acestora constituite conform legislației naționale în vigoare.
 
· sM4.3 - SILVIC:
· Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure și/ sau asociațiile acestora conform legislației în vigoare;
· Unități Administrativ Teritoriale și/ sau Asociații ale acestora, proprietari de pădure;
· Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației în vigoare.
 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

· sM4.3 - IRIGAȚII - rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi:
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP);
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare (SPA, SRP).
· sM4.3 - AGRICOL rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi
– 1.000.000 Euro/ proiect.
· sM4.3 - SILVIC rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi:
1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea drumurilor forestiere.

 

sM4.3 - IRIGATII sM4.3 - AGRICOL sM4.3 - SILVIC

 
Împreună creştem satul românesc.