Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 4.3 - Infrastructură agricolă și forestieră >> sM 4.3 - Infrastructura de IRIGAȚII

Submăsura 4.3.I - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Componenta infrastructura de IRIGAȚII
   

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces  și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.

 

OBIECTIVELE submăsurii 4.3.I:

· Modernizarea infrastructurii de irigații;

 

BENEFICIARII:

· Organizații/federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:

· 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune(SPP);
· 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare(SPA, SRP).

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, trebuie să folosiți ACROBAT READER si sa urmati pașii de mai jos:

- Identificați și salvați pe calculatorul dumneavoastră Cererea de Finanțare sau formularul dorit .

- Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

 

ÎN ATENȚIA solicitanților, OUAI-uri/FOUAI-uri/ potențiali beneficiari ai fondurilor alocate pentru submăsura 4.3-infrastructura de irigații:

Începând cu data prezentului anunț se pot depune proiecte care vizează investiții în modernizarea sistemelor care au ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate (punctul B. de la pagina 9 din Ghidul solicitantului) în baza ,,Analizei privind potențialul impact al sistemelor de irigații asupra resurselor de apă din punct de vedere cantitativ, ca rezultat al actualizării Strategiei Investițiilor în sectorul irigații prin evaluarea indicatorilor aferenți regimului hidrologic

 Evaluarea impactului asupra bazinelor hidrografice (partea 1) - click aici - Evaluarea impactului asupra bazinelor hidrografice (partea 2) - click aici -
   

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2017 a Ghidului solicitantului (GS) pentru submăsura 4.3.I - „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” - IRIGAȚII,  precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului pentru sM4.3 Irigatii 2017 RO 1,232 KB4mn / 2mn
2 Anexa 1 Cerere finantare sM 4.3 Irigatii RO 692 KB2mn / <1mn
3 Anexa 2 Suprafete irigate recent pe 619.961 Ha RO 387 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 3 Amenajari viabile pe 619.961 Ha RO 1,148 KB3mn / 2mn
5 Anexa 4 Model Adeverinta ANIF RO 44 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 5 Contract de finantare RO 281 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 7 SF DALI conf HG 28 din 2008 RO 92 KB<1mn / <1mn
8 Anexa 7 SF DALI conf HG 907 din Noiem 2016 RO 131 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 8 Acte Normative utile RO 55 KB<1mn / <1mn
10 Anexa 9 Lista UATuri ITI DELTA DUNARII RO 57 KB<1mn / <1mn
11 Anexa 10 Fisa submasurii 4.3 RO 4,316 KB11mn / 5mn
12 E1.2 Fisa de evaluare sM 4.3 irigatii RO 851 KB3mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.