Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 7.2 - Infrastructură rurală

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:
 · creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală; 
 · crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.
 
OBIECTIVELE submăsurii 7.2

· Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/ apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

· Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

 

BENEFICIARII:

· Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
· ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school);

 

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:

· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit și nu va depăși:
1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă / comună/ tip de sprijin.
PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2017

Infrastructura de apă/ apă uzată

- 50 de puncte pentru perioada 28.03 - 30.04.2017

- 35 de puncte pentru perioada 01.05 - 31.05.2017

- 25 de puncte pentru perioada 01.06 - 30.06.2017

Infrastructura rutieră de interes local

- 50 de puncte pentru perioada 28.03 - 30.04.2017

- 35 de puncte pentru perioada 01.05 - 31.05.2017

- 20 de puncte pentru perioada 01.06 - 30.06.2017

Infrastructura educațională și socială

- 50 de puncte pentru perioada 28.03 - 30.04.2017

- 35 de puncte pentru perioada 01.05 - 31.05.2017

- 20 de puncte pentru perioada 01.06 - 30.06.2017

 

PENTRU A NU ÎNTÂMPINA PROBLEME ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE SAU A FORMULARELOR DE PLATĂ ÎN FORMAT PDF, ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA ACROBAT READER.

1.      Identificați Cererea de finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

2.      Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.   

3.      Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de finanțare sau a formularului dorit faceți click aici.

 

Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

 
Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2017 a Ghidului solicitantului (GS) pentru submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării -
precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.
 
În cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail relatii.publice@ afir.info sau direct prin aplicația „Asistență module online”
 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM 7.2 RO 593 KB2mn / <1mn
2 Anexa1 CEREREA de FINANTARE sM7.2 RO 713 KB2mn / <1mn
3 Anexa 2 Studiul de Fezabilitate RO 242 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 3 Lista localitati din Zona Montana RO 367 KB<1mn / <1mn
5 Anexa 4 Recomandari analiza cost-beneficiu RO 55 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 5 Contract de Finantare RO 298 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 6 Fisa sM 7.2 RO 1,554 KB4mn / 2mn
8 Anexa 7 Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul_nr.3 RO 2,338 KB6mn / 3mn
9 Anexa 8 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale RO 5,759 KB15mn / 7mn
10 rar Anexa 9 Lista localitatilor aglomerarilor cu proiecte de investitii in apa uzata neconforme RO 72 KB<1mn / <1mn
11 Anexa 10 Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect RO 392 KB<1mn / <1mn
12 Fisa de evaluare generala E 1 2 sM 7 2 RO 1,854 KB5mn / 2mn

 
Împreună creştem satul românesc.