Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Zona ITI - Delta Dunării >> sM 4.1 - zona ITI

Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole
Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării -
   

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

 

OBIECTIVELE submăsurii 4.1  - zona ITI - Delta Dunării:
· Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calității produselor obținute;

· Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

· Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

· Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

 

BENEFICIARII:

· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

· Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) și a fermelor zootehnice având dimensiunea economică până la 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

· pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

· pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:

– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

 

În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică peste 500.000 SO și a fermelor zootehnice având dimensiunea economică peste 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:

· pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

 – maximum 500.000 euro;

· pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;

· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:

- maximum 2.000.000 euro;

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50%, fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

 

 

NOTĂ DE CLARIFICARE privind însuşirea Studiului de fezabilitate aferent proiectelor depuse în cadrul sesiunii 2017

 

 

INFORMARE privind completarea Cererea de finanțare a informațiilor referitoare la contul bancar

 

 

Clarificări privind corelarea puterii mașinii cu suprafața fermei pentru achiziționarea de mașini agricole prin PNDR

 

 

Puteti descărca aici propunerea modelului consultativ de contract prestări servicii profesionale de specialitate.

 

Puteți consulta aici PROIECTELE TIP aplicabile pentru Măsura 121 a PNDR 2007 - 2013. Acestea au caracter orientativ și sunt puse la dispoziția dumneavoastră pentru a înțelege modalitatea de întocmire a unor documente specifice.

 

       Fermă de legume în câmp                             Fermă vaci lapte

       Seră de legume                                              Fermă găini ouatoare

       Livadă de pomi                                              Fermă de porci

 

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

 

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, este obligatorie utilizarea ACROBAT READER și să urmați pașii de mai jos:

- Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

- Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/ .

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

 

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

În cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail relatii.publice@ afir.info sau direct prin aplicația „Asistență module online”

 

 
 

Readucem în atenție faptul că, înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe acest portal.

Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților care pot apărea ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat și duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape ale acestuia.

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2017 a Ghidului solicitantului (GS) pentru submăsura 4.1 - „Investiții în exploatații agricole”Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării -precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM 4.1 ITI 2017 RO 1,557 KB4mn / 2mn
2 Anexa 1 CEREREA de FINANTARE sM4.1 2017_ITI RO 929 KB3mn / <1mn
3 Anexa 2 Studiu de fezabilitate conform HG907 si anexele aferente RO 218 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B RO 625 KB2mn / <1mn
5 Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C RO 304 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 2a Studiu de Fezabilitate conform HG28-2017 ITI RO 241 KB<1mn / <1mn
7 rar Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative RO 391 KB<1mn / <1mn
8 rar Anexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri specifice RO 246 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 4 ANEXA I la Tratatul de Instituire Comunit Europene iulie 2015 RO 226 KB<1mn / <1mn
10 rar Anexa 5 Sinteza studiu Zonare potențial producție agricolă RO 2,648 KB7mn / 3mn
11 Anexa 6 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ RO 281 KB<1mn / <1mn
12 ANEXA 6 Lista rase autohtone (indigene) RO 81 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 7 Calculator Cod Bune Practici Agricole RO 73 KB<1mn / <1mn
14 rar ANEXA 8 Codul de bune practici agricole - decembrie 2016 RO 1,580 KB4mn / 2mn
15 Anexa 9 Model Contract de Finantare RO 354 KB<1mn / <1mn
16 Anexa 10 Fisa submasurii 4.1 RO 321 KB<1mn / <1mn
17 Anexa 11 Lista actelor normative utile sM 4.1 RO 102 KB<1mn / <1mn
18 Anexa 12 Instr evitare creare conditii artificiale in accesarea PNDR 2014-2020 RO 113 KB<1mn / <1mn
19 ANEXA 13 Lista UAT din arealul de implementare al ITI RO 264 KB<1mn / <1mn
20 Anexa 14 Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) RO 1,584 KB4mn / 2mn
21 Anexa Angajament propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII RO 50 KB<1mn / <1mn
22 E 1 2 Fisa de evaluare generala a proiectului sM4.1 ITI RO 2,139 KB6mn / 3mn
24 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO 534 KB2mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.