Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Zona ITI - Delta Dunării >> sM 4.1a - zona ITI

Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole

Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării -

   

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

 

 

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a zona ITI - Delta Dunării:

• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;

• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;

• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;

• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie.

 

 

BENEFICIARII:

• fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

 

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer

Ferme mici:

 intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 100.000 euro pentru achiziții simple;

- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

 

Ferme medii :

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer 

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

 

Ferme mari:

 - intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);

-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).         

 

Forme asociative :

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;

- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

 

 

NOTĂ DE CLARIFICARE privind însuşirea Studiului de fezabilitate aferent proiectelor depuse în cadrul sesiunii 2017

 

INFORMARE privind completarea Cererea de finanțare a informațiilor referitoare la contul bancar

 

 

Clarificări privind corelarea puterii mașinii cu suprafața fermei pentru achiziționarea de mașini agricole prin PNDR

 

 

Ghid tehnic și economic - POMI, ARBUȘTI FRUCTIFERI, CĂPȘUN (link MADR)

 

 

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

 

În cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail relatii.publice@ afir.info sau direct prin aplicația „Asistență module online”

 

 

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, este obligatorie utilizarea ACROBAT READER și să urmați pașii de mai jos:

- Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

- Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/ .

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

 

 

 

Readucem în atenție faptul că, înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe acest portal.

Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților care pot apărea ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat și duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape ale acestuia.

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2017 a Ghidului solicitantului (GS) pentru submăsura 4.1a - „Investiții în exploatații pomicole”Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării -precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 

Documentele de mai jos sunt aplicabile DOAR sesiunii deschise în anul 2017.

Pentru documentele care se depun în sesiunea aferentă anului 2019 CLICK AICI.

 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM 4.1a_ITI 2017 RO 1,659 KB5mn / 2mn
2 Anexa 1 CEREREA de FINANTARE M4.1a 2017_ITI RO 954 KB3mn / 2mn
3 Anexa 2 STUDIU DE FEZABILITATE HG 907 2016 RO 218 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2 STUDIU DE FEZABILITATE HG28 2008 RO 140 KB<1mn / <1mn
5 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa B RO 589 KB2mn / <1mn
6 Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C RO 305 KB<1mn / <1mn
7 rar Anexa 3 Liste UAT ANC RO 958 KB3mn / 2mn
8 Anexa 4 Anexa 1 Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene RO 227 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 5 Model Contract finantare sM4.1a ITI RO 364 KB<1mn / <1mn
10 Fisa masurii 4 RO 1,033 KB3mn / 2mn
11 Anexa 7 areale STP 4.1a RO 2,153 KB6mn / 3mn
12 Anexa 8 Lista actelor normative utile RO 97 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 9 Specificatii Tehnice Costuri standard 4.1a RO 36 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 10 Intructiuni evitare creare conditii artificiale PNDR2020 RO 103 KB<1mn / <1mn
15 Anexa 11 Lista UAT ITI RO 55 KB<1mn / <1mn
16 Anexa Angajament propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII RO 50 KB<1mn / <1mn
17 Anexa Contract DECLARATIE PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII RO 50 KB<1mn / <1mn
18 Continut PROIECT cadru infiintare plantatie RO 33 KB<1mn / <1mn
19 E 1.2 Fisa de evaluare sM4 1a ITI RO 2,301 KB6mn / 3mn
20 Formular C5 Nota explicativa modificarea contractului RO 45 KB<1mn / <1mn
21 Valori costuri standard si contributie in natura sM4.1a RO 324 KB<1mn / <1mn
22 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO 534 KB2mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.