Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Zona ITI - Delta Dunării >> sm 7.2 - zona ITI

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

 - Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării -  

 

  SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:

   · creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală; 
   · crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția   mediului, dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

 

OBIECTIVELE submăsurii 7.2 - zona ITI - Delta Dunării -

· Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/ apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

· Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

 

BENEFICIARII:

· Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
· ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school);

 

Valoarea SPRIJINULUI  NERAMBURSABIL acordat este 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit și nu va depăși:

· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit și nu va depăși:

1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);

2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;

500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;

4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.

INFORMARE privind completarea în Cererea de finanțare a informațiilor referitoare la contul bancar

 

 

În cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail relatii.publice@ afir.info sau direct prin aplicația „Asistență module online”

 

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

 

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, este obligatorie utilizarea ACROBAT READER și să urmați pașii de mai jos:

- Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

- Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/ .

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

 

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aici. 

Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 
 
PRAGUL MINIM de selecție este de 25 de puncte pentru componenta apă/ apă uzată, 20 de puncte pentru componenta infrastructura rutieră de interes local, 20 de puncte pentru componenta infrastructura educațională și socială.
 
 
Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2019 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică"  Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării - precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.
 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM7.2 ITI RO 1,401 KB4mn / 2mn
2 Anexa1 CEREREA de FINANTARE M7.2 ITI RO 1,239 KB4mn / 2mn
3 Anexa 2 Studiul de Fezabilitate RO 241 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 3 Lista localitatilor din zona ITI RO 324 KB<1mn / <1mn
5 Anexa 4 Recomandari analiza cost beneficiu RO 55 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 5 C1.1 Contract de Finantare RO 312 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 6 Fisa sM 7.2 RO 1,554 KB4mn / 2mn
8 Anexa 7 Rezultate finale ale recensamantului populatiei 2011 Tabelul nr.3 RO 2,338 KB6mn / 3mn
9 Anexa 8 Studiu potential socio-economic de dezvoltare zone rurale RO 5,759 KB15mn / 7mn
10 rar Anexa 9 Lista localitatilor aglomerarilor cu proiecte de investitii in apa uzata neconforme RO 69 KB<1mn / <1mn
11 Anexa 10 Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect RO 392 KB<1mn / <1mn
12 E 1.2 sM 7.2 - ITI RO 1,845 KB5mn / 2mn
13 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO 534 KB2mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.