Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> PNDR 2007 - 2013

Consultați AICI versiunea XVI a PNDR aplicabil în perioada de finanțare 2007-2013

 

Până în acest moment, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) a plătit peste 7,4 miliarde euro către beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 care au depus până în prezent cereri de plată pentru decontarea cheltuielilor efectuate.

 

Prin plățile efectuate de către Agenție s-a ajuns la un grad de absorbție de peste 86% din totalul fondurilor europene alocate României de Uniunea Europeană pentru perioada de programare 2007 – 2013.

 

De la demararea PNDR în anul 2008, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a primit și verificat 150.944 cereri de finanţare, în valoare de peste 18,5 miliarde de euro, dintr-un total disponibil de 5,75 miliarde de euro pentru finanțarea proiectelor de investiții. Până la această dată au fost contractate 98.444 de proiecte de investiții pentru a primi finanţare nerambursabilă, valoarea totală a fondurilor alocate fiind de 5,72 miliarde de euro.

 

IMPACTUL PNDR ÎN MEDIUL RURAL ȘI, ÎN MOD DEOSEBIT, ÎN AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ ESTE UNUL MAJOR. Pe lângă infuzia clară și fără echivoc a peste 7,6 miliarde de euro în dezvoltarea și modernizarea agriculturii și a infrastructurii rurale, fondurile europene au asigurat creşterea nivelului de trai pentru cei care locuiesc în spaţiul rural, prin dezvoltarea nu doar a economiei rurale, ci și a întregului spaţiu rural. PNDR a prevăzut şi investiţii în servicii, în utilităţi şi în încurajarea tuturor activităţilor din spaţiul rural. În ceea ce privește agricultura, până în prezent, 75.000 de fermieri au beneficiat de fondurile alocate prin PNDR, iar numărul exploataţiilor agricole din sectoarele vegetal şi animal sprijinite fiind de 2.787.

Per total, banii acordați au fost investiţi în 44.794 de hectare protejate de inundaţii şi 335.650 hectare modernizate şi reabilitată din punct de vedere al infrastructurii de irigaţii. Aceşti bani se regăsesc de asemenea în cele peste 100 de mii de locuri de muncă create în spaţiul rural, în cei peste 3.606 de km de drumuri agricole şi forestiere construite şi înseamnă, de asemenea, că peste 3 milioane de locuitori din zona rurală beneficiază de infrastructura rurală creată şi modernizată prin măsura de renovarea și dezvoltarea satelor.  Pentru locuitorii spaţiului rural au fost construiţi 7.245 km de reţea de alimentare cu apă şi canalizare. Impactul PNDR se poate măsura şi prin prisma celor 3.290 IMM-uri non-agricole şi a celor 1.861 proiecte care presupun activități turistice finanţate prin PNDR, care, mai mult decât a genera locuri de muncă, au stat la baza revigorării sustenabile a economiei rurale.

Nevoia de modernizare a satelor românești este foarte mare, raportată la alocarea financiară care a fost disponibilă în această perioadă de 7 ani. Nu se poate însă nega faptul că sprijinul financiar obținut până în prezent de către comunitățile rurale a dus la rezultate palpabile cu efect benefic asupra vieții locuitorilor din mediul rural.

O parte din bani au fost investiţi în modernizarea a 3.862 de kilometri de drumuri comunale în cadrul a 389 proiecte. Restul de bani au fost acordați proiectelor care au prevăzut înfiinţarea, extinderea şi modernizarea a 2.900 kilometri de reţea de alimentare cu apă și a 4.345 kilometri de reţea de canalizare (272 proiecte). Refacerea și modernizarea infrastructurii culturale și sociale a fost prevăzute în 3 proiecte care au avut acest obiectiv. Alţi 723 kilometri de drumuri comunale afectate de inundații în anul 2010 au fost refăcuţi prin 158 proiecte.

O dinamică importantă în interesul pentru obținerea fondurilor PNDR l-au arătat tinerii fermieri. Astfel, pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” au fost semnate contracte de finanţare cu 12.669 tineri fermieri, în valoare de 320 milioane de euro, iar plățile efectuate către tinerii fermieri depășesc 305 milioane de euro.

Tot în acest context, al unui apetit deosebit de mare pentru obținerea banilor europeni din nevoia firească a agriculturii românești pentru modernizare și eficientizare, pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” AFIR a încheiat 2.787 contractate pentru finanțarea proiectelor de investiții cu 756 de milioane de euro. Totodată, au fost efectuate plăţi totale de aproximativ 662 de milioane de euro.

Pentru ca economia agricolă a României să devină competitivă la nivel european și internațional este necesară creșterea valorii adăugate a produselor obținute în ferme. Lipsa unei procesări la standarde înalte a fost punctul vulnerabil pentru obținerea unei creșteri a veniturilor în agricultură. Produsele agricole românești sunt recunoscute ca având o calitate înaltă, dar ele trebuie procesate în țară și nu exportate ca atare. Un sprijin foarte important în creșterea valorii adăugate l-a oferit Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, prin care 1.625 beneficiari au solicitat fonduri europene, fiind semnate 925 contracte de finanţare cu o valoare totală nerambursabilă de peste 610 milioane de euro. Pentru beneficiarii Măsurii 123 au fost efectuate plăți de aproximativ 520 milioane de euro.

Deși situația de declin prin care trece suprafața împădurită pe care țara noastră o deține ar fi trebuit să însemne o motivație serioasă pentru plantarea de arbori, Măsura 221Prima împădurire a terenurilor agricole”, a suscitat un interes destul de mic, fiind depuse 52 cereri de finanţare, din care au fost contractate 20 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,38 de milioane de euro.

Măsura 312 de sprijin pentru crearea şi dezvoltarea micro-întreprinderilor, a înregistrat 9.499 de cereri de finanţare depuse, fiind contractate până în prezent 2.616 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 325 milioane de euro. Până în prezent au fost efectuate plăţi în valoare de aproximativ 315 de milioane de euro.

Turismul rural și agroturismul din România datorează o bună parte din dezvoltarea sa fondurilor europene implementate prin Agenție. Continuând succesul înregistrat de Programul SAPARD, pentru „Încurajarea activităţilor turistice” ( Măsura 313) au fost contractate 1.244 de proiecte, în valoare de peste 174 de milioane de euro. Pentru proiectele finanțate prin această Măsură au fost plătiți aproximativ 138 milioane de euro. Din investițiile făcute de beneficiarii Măsurii 313 se constată o mai mare importanță acordată părții de agrement aferentă serviciilor turistice, lucru care denotă o maturizare accelerată a modalității de abordare în acest sector.

În ceea ce privește măsura de renovare şi dezvoltare a satelor ( Măsura 322) au fost depuse peste 3.317 de cereri de finanţare în valoare de peste 7,65 de miliarde de euro, suma alocată prin PNDR acestei Măsuri până în anul 2013, respectiv 1,60 de miliarde de euro fiind astfel depășită de peste 4 ori. Au fost contractate până în prezent 891 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 1,83 de miliarde de euro, fiind plătiţi peste 1,52 miliarde euro.

 

 

(date la nivelul lunii iulie 2016)


Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.