Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> PNDR 2007 - 2013 >> Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale

AXA II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale

Prezentare Generală

În anul 2007 Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a încheiat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură un acord cadru de delegare privind plăţile compensatorii cuprinse în Axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.


Măsurile din cadrul Axei II vizează menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului rural din spaţiul rural prin promovarea unui management durabil atât al suprafeţelor agricole cât şi al celor forestiere.

 

Această intervenţie se realizează cu scopul de a:

  1. îmbunătăţii echilibrul dintre nevoia de dezvoltare economică a zonelor rurale şi utilizarea durabilă a resurselor naturale, care vor constitui baza creşterii economice;
  2. aborda problema abandonului activităţilor agricole din zonele defavorizate agricol într-o manieră care să atenueze riscul de abandon al acestora;
  3. acorda sprijin financiar agricultorilor şi proprietarilor de pădure pentru prestarea de servicii de protecţie a mediului pentru conservarea şi protejarea florei şi faunei sălbatice, apei şi solului - conform priorităţilor de mediu ale UE referitoare la agricultură şi silvicultură – şi de a menţine sistemele agricole de tip HNV (high natural value - cu valoare naturală înaltă), susţine Natura 2000, îndeplini obligaţiile prevăzute de Directiva Cadru Apă şi Directiva Nitraţi şi de a atenua efectele schimbărilor climatice;
  4. menţine şi creşte atractivitatea zonelor rurale, ca bază de diversificare a funcţiilor fermelor şi de generare a activităţilor economice alternative;
  5. aborda problema nivelului scăzut de informare a agricultorilor în privinţa practicilor de gospodărire extensivă a terenurilor agricole.

 
Atribuţiile APIA:

  1. Asigură derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;
  2. Asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari;
  3. Autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înştiinţează pe aceştia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora;
  4. Execută plăţile autorizate către beneficiari;
  5. Ţine contabilitatea plăţilor efectuate;
  6. Urmăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru activităţile prevăzute mai sus;
  7. Asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea publică privind activităţile desfăşurate;
  8. Asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor economice, administrative, contabile, de personal şi audit ale Agenţiei;
  9. Colaborează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice cu organele administraţiei publice centrale şi locale;
  10. Pregăteşte şi implementează prevederile privind mecanismele comerciale;
  11. Administrează sistemul de certificate de export-import şi garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole
  12. Elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole;
  13. Este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control;
  14. Asigură managementul cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi gestionează contribuţiile aferente acestor cote;
  15. Elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin;
  16. Implementează şi administrează restituţiile la export şi sistemul de garanţii aferente restituţiilor;
  17. Furnizează toate informaţiile solicitate de Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit.
    

Aici puteţi vizualiza o prezentare a Măsurilor de sprijin pentru zonele defavorizate şi agromediu.

Pentru mai multe informaţii contactaţi acum Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ( APIA)


RELAŢII CU PUBLICUL
Telefon Registratură:   021.305.48.00
Telefon Relaţii cu publicul:   021.305.48.23
Fax:   021.305.48.03
E-mail:   relatii.cu.publicul@ apia.org.ro
Adresa:   Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Bucureşti
 
SERVICIUL COMUNICARE SI PROMOVARE PROGRAME
Telefon:   021.305.49.34 / 021.305.49.50 / 021.305.49.51 / 021.305.49.52
Fax:   021.305.49.49
E-mail:   birou.presa@ apia.org.ro
Adresa:   Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Bucureşti
                                                                       Web: www. apia.org.roCaută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.