Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> PNDR 2007 - 2013 >> Axa IV - LEADER >> Măsura 41 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală

Abordarea LEADER – „de jos în sus” – reprezintă o modalitate ce permite Grupului de Acţiune Locală să îşi aleagă un grup coerent de măsuri adaptate priorităţilor identificate pe teritoriul sau, măsuri transpuse în strategiile de dezvoltare locală, pentru a pune în valoare potenţialul endogen al teritoriului.

Grupurile de Acţiune Locală ( GAL) vor putea implementa acţiuni care să atingă obiectivele tuturor măsurilor propuse de Regulamentul (CE) nr. 1698, art. 20, 36 şi 52, adaptate de Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 şi Decizia Consiliului din 19 iunie 2006, de modificare a Anexei VIII a Tratatului de Aderare a Bulgariei şi României.

·         Pentru proiectele care se vor regăsi în scopul uneia dintre măsurile Regulamentului 1698/2005 se va respecta intensitatea ajutorului prevăzută pentru măsura respectivă.

·         Acţiunile din afara măsurilor specificate în PNDR, dar existente în Regulamentul CE 1698/2005, pot fi sprijinite, dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR şi ale strategiilor de dezvoltare locală. Obiectivele, scopul unor astfel de măsuri, beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, intensitatea ajutorului şi criteriile de selecţie a proiectelor trebuie prezentate în strategia de dezvoltare locală şi aprobate de Autoritatea de Management.

·         Prin Măsura 41, Grupurile de Acţiune Locală pot implementa şi proiecte integrate de dezvoltare locală, ce pot acoperi mai multe axe. Implementarea acestor proiecte se va realiza conform descrierii din Planul de Dezvoltare Locală. 

Strategiile trebuie să se materializeze în proiecte concrete, care urmăresc creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, îmbunătăţirii mediului şi a spaţiului rural, creşterii calităţii vieţii şi a diversificării activităţilor economice din spaţiul rural, elaborate de actorii locali, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală. Beneficiarii menţionaţi pot fi şi din afara teritoriului Grupului de Acţiune Locală cu condiţia ca proiectele să corespundă obiectivelor strategiei şi să fie implementate pe teritoriul respectiv.

 


Măsura 41 - "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală" oferă posibilitatea atingerii obiectivelor axelor 1, 2 şi 3 din PNDR, prin:

Sub- măsura 411Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

În această sub-măsură se vor încadra proiectele propuse în strategie care vizează obiectivele descrise în fişele tehnice ale măsurilor din Axa 1.

 

 


Sub- măsura 412 – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural

 

Prin această sub-măsură proiectele din strategie vor atinge obiectivele din fişele tehnice ale măsurilor Axei 2.

Sub- măsura 413 Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale

Proiectele ce au acelaşi scop ca măsurile ce formează Axa 3, se vor încadra în această sub-măsură.

 
INFO la zi:
Comunicat privind acţiunile eligibile prin Măsura 322 a) – crearea și modernizarea infrastructurii fizice de bază

ÎN ATENȚIA GAL-URILOR: Noi precizări privind proiectele de servicii finanțate prin Axa IV - LEADER

Notă de Informare privind utilizarea elementelor de indentitate vizuală de către beneficiarii Axei IV - LEADER
MODIFICĂRI recente:
Ghidul Solicitantului pentru Măsura 41 - Versiunea 11 din octombrie 2015 

Instrucțiuni de plată și instrucțiuni achiziții beneficiari publici pentru Măsura 41 - Versiunea 11 din octombrie 2015


Pentru FORMULARELE de PLĂŢI specifice Măsurii 41 APĂSAŢI AICI

Pentru PROCEDURI DE LUCRU şi formulare specifice Măsurii APĂSAŢI AICI


Puteţi vizualiza Ghidului Solicitantului pentru Măsura 41, precum şi Anexele aferente acestuia, descărcând documentele de mai jos 

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului pentru Masura 41 V11 din octombrie 2015 RO 743 KB2mn / <1mn
2 INSTRUCTIUNI DE PLATA pentru beneficiarii Masurii 41 - octombrie 2015 RO 90 KB<1mn / <1mn
3 INSTRUCTIUNI privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR RO 384 KB<1mn / <1mn
4 Intrebari frecvente si raspunsuri privind implementarea Masurii 41 si Submasurii 431.2 din 04 iulie 2014 RO 268 KB<1mn / <1mn
5 NOTA privind unele aspecte referitoare la implementarea Masurii 41 RO 494 KB2mn / <1mn
6 Documentul 2 al Masurii 41_actualizat 13.03.2013 RO 41 KB<1mn / <1mn

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.