Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> PNDR 2007 - 2013 >> Axa IV - LEADER >> Măsura 421 - Implementarea proiectelor de cooperare

Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare” se încadrează în Axa IV – „ LEADER” şi reprezintă una din cele trei măsuri de investiţii ale acestei Axe.

Cooperarea înseamnă mai mult decât includerea într-o rețea. Prin acțiunea de cooperare, Grupurile de Acțiune Locală sunt încurajate și sprijinite să întreprindă o acțiune comună cu alte grupuri LEADER sau cu un grup care are o abordare similară și care se află într-o altă regiune, într-un alt stat membru sau chiar într-o țară terță.

Prin intermediul Măsurii 421 se vor finanța proiecte de cooperare transnațională (între România și alte state membre sau terțe) și inter-teritorială (în cadrul României, între GAL și alte grupuri/ parteneriate care funcționează după principiul LEADER, parteneriate public-private selectate în cadrul Axei III conform art. 59 e) din Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005 sau orice alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri locale care să aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de inițiativă locală, micro-regiuni și alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanțate prin Axa IV din FEP) și recunoscute de statul membru.

În cadrul LEADER sunt posibile două tipuri de cooperare:

· cooperare interteritorială: cooperarea între diverse zone rurale din același stat membru. Aceasta poate avea loc între grupuri LEADER și este, de asemenea, deschisă altor grupuri locale care utilizează aceeași abordare participativă;

· cooperarea transnațională: cooperarea între grupuri LEADER din cel puțin două state membre sau între grupuri din țări terțe care au o abordare similară.

Proiectele eligibile pentru sprijin vor fi acțiuni comune care corespund obiectivelor măsurilor din cele 3 axe (Axele I, II și III) ale FEADR. Acțiunile comune pot avea ca obiectiv și construcția instituțională: schimb de experiență și bune practici privind dezvoltarea locală prin publicații comune, organizarea de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program și de personal) sau lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun, precum şi acţiuni de instruire.

De asemenea, sunt eligibile costuri ocazionate de pregătirea proiectului.

Funcționarea unei structuri comune este considerată cea mai integrată formă de cooperare.

Proiectele de cooperare vor fi selectate de către:

· Grupurile de Acțiune Locală, dacă au integrate în strategia lor de dezvoltare acțiuni de cooperare. În acest caz, criteriile de eligibilitate și selecție vor fi elaborate și aplicate de GAL și incluse în strategia de dezvoltare locală.

· AM- PNDR, pentru celelalte GAL-uri, care nu au prevăzut aceste acțiuni în strategia lor de dezvoltare locală. În acest caz, criteriile de selecție vor fi elaborate de Autoritatea de Management.

 

MODIFICĂRI recente:

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Masura 421 - Versiunea 06 - actualizat 02.10.2014
Cererea de Finantare pentru Masura 421 - Versiunea 6 - actualizat 02.10.2014

ÎN ATENȚIA GAL-URILOR: Precizări privind valoarea maximă a proiectelor de cooperare finanțate în cadrul Măsurii 421

ÎN ATENȚIA GAL-URILOR: Noi precizări privind proiectele de servicii finanțate prin Axa IV - LEADER

Notă de Informare privind utilizarea elementelor de indentitate vizuală de către beneficiarii Axei IV - LEADERDocumentul 2, aferent Axei IV LEADER, pentru Masura 421 - actualizat 7.11.2012

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Masura 421 - Versiunea 07 RO 763 KB2mn / <1mn
2 xlsx Cererea de Finantare pentru Masura 421_V07 RO 120 KB<1mn / <1mn
3 Documentul 2 al Masurii 421 - actualizat 13.03.2013 RO 43 KB<1mn / <1mn
4 Intrebari frecvente si raspunsuri privind implementarea Masurii 421 din 27 iunie 2014 RO 72 KB<1mn / <1mn

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.