Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> PNDR 2007 - 2013 >> Axa IV - LEADER >> Prezentare generala

Axa IV - LEADER
 

Obiectivul general al Axei IV – LEADER îl constituie demararea şi funcţionarea initiaţivelor de interes local, utilizând abordarea “de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii.

Abordarea LEADER “de jos în sus”, reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali de a determina nevoile zonei din care provin şi de a contribui la dezvoltarea teritoritorială din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural, etc, prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată şi implementată local.

Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa IV – LEADER va fi programată şi coordonată de actori locali ce vor reprezenta factorul decizional şi, de asemenea, vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor acţiona.

Acţiunile finanţate prin abordarea LEADER presupun acţiuni integrate, coerente, ce conduc la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale în folosul comunităţilor.

 

Tot prin Axa IV – LEADER, se va finanţa şi construcţia instituţională în vederea elaborării şi implementării de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale.

Obiectivele Axei LEADER vor fi implementate „pas cu pas”, orientându-se la început pe activitaţi de instruire a actorilor locali şi de sprijinire a teritoriilor în vederea realizării strategiilor de dezvoltare.

 

În anul 2009 s-a făcut o primă selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală ( GAL).

Grupurile de Acţiune Locală sunt entităţi ce reprezintă parteneriate public – private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit şi care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.  

După prima selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală ( GAL), se vor iniţia alte parteneriate ce vor intra în procesul de selecţie până la sfârşitul anului 2010.

 

Acţiunile care vor fi întreprinse în cadrul Axei IV sunt sintetizate în cadrul a 3 măsuri, respectiv :

Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală;

Măsura 421 Implementarea proiectelor de cooperare;

Măsura 431 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului.

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Lista Grupurilor de Actiune Locala (GAL) SELECTATE - Sesiunea 2 RO 184 KB<1mn / <1mn
2 Lista Grupurilor de Actiune Locala (GAL) SELECTATE - Sesiunea 1 RO 199 KB<1mn / <1mn
3 cdr Sigla "LEADER" in format Corell Draw RO 103 KB<1mn / <1mn
4 psd Sigla "LEADER" in format Photoshop RO 361 KB<1mn / <1mn
5 png Sigla "LEADER" in format Portable Network Graphics RO 95 KB<1mn / <1mn
6 tif Sigla "LEADER" in format Tagged Image File Format RO 282 KB<1mn / <1mn

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.