Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> PNDR 2007 - 2013 >> Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole >> Măsura 121 - Modernizarea exploatațiilor

Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:

      a. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
      b. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
      c. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
      d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

 


 

Pentru Grupurile de Acțiune Locală ( GAL), descărcați Cererea de Finanțare aferentă Măsurii 121 de aici.
ATENȚIE!
Cererile de Finanțare se depun la sediile GAL și OJFIR după metoda clasică și nu on-line.
 
 
Măsura 121 - Modernizarea exploatațiilor Măsura 121 - Ferme de familie

 
Împreună creştem satul românesc.