Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> PNDR 2007 - 2013 >> Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole >> Proiecte TIP M121 - Ferme de Familie

Pentru a veni în sprijinul fermierilor interesaţi să acceseze Măsura 121 adresată celor care vor să dezvolte fermele de familie, punem la dispoziţia potenţialilor beneficiari, cu titlu gratuit, proiecte model şi informaţii documentate tehnic.

Proiectele model au fost realizate ținând cont de anumiți parametri aferenți următoarelor tipuri de investiții:

1. Fermă de legume în câmp (maxim 2 ha).

2. Fermă de legume în spații protejate (maxim 1.000 m2).

3. Livadă de pomi și arbuști fructiferi (maxim 5 ha).

4. Fermă de vaci destinată producției de lapte (maxim 20 de capete).

5. Fermă pentru creșterea păsărilor – găini ouătoare (maxim 4.000 de capete).

6. Fermă de creștere și îngrășare porci – ferma în circuit închis (maxim 100 de capete).

 

ATENȚIE! În cazul în care un solicitant dorește realizarea investiției cu alți parametri decât cei stabiliți în proiectele model, va trebui să adapteze toate informațiile și valorile la parametrii aleși.

RECOMANDĂRI PRIVIND UTILIZAREA PROIECTELOR MODEL

Pentru a putea utiliza proiectele model a investițiilor finanțabile prin Măsura 121 (sesiunea iunie – iulie 2013), lecturați mai întâi Ghidul Solicitantului Versiunea 11 aferent Măsurii 121, pentru a verifica îndeplinirea condițiilor și criteriilor de accesare. 

 

1. Alegeți documentația model aferentă tipului de investiție pe care o doriți.

2. Stabiliți bugetul investiției și completați informațiile aferente în instrumentul de prognoză (devize pe obiect, detaliere echipamente, devize culturi etc.).

3. Actualizați informațiile privind încasările și plățile aferente investiției pe care doriți să o analizați. Folosiți instrucțiunile privind utilizarea instrumentului de prognoză.

4. Verificați viabilitatea economică a investiției dorite!

5. Solicitați sprijinul unui proiectant pentru adaptarea soluției tehnice la investiția pe care o doriți.

6. Solicitați avizele necesare investiției dumneavoastră.

7. Actualizați informațiile din memoriul justificativ/ studiul de fezabilitate.

8. Instrumentul de elaborare a previziunilor cuprinde informații care au fost preluate direct în Studiul de Fezabilitate (devize pe obiect, deviz general, buget, grafic al investiției fizic și financiar, tabele explicative pentru elaborarea previziunilor, prognoza încasărilor și a plăților).

9. În cazul în care vă propuneți o investiție diferită de cele detaliate în proiectele model, utilizați modelul/ template-ul pentru Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate.

10. Elaborați proiectul conform specificațiilor din Ghidul Solicitantului!
 


ATENȚIE!
Informațiile cu privire la solicitant (nume, adresa, date de identificare și de contact) și la proiecte (denumire, suprafețe, capacități de producție, valori etc.) sunt fictive. Acestea trebuie adaptate și completate conform datelor personale ale fiecărui solicitant în parte și în funcție de specificul investiției.


ATENȚIE!
Valorile în baza cărora a fost întocmit bugetul celor 6 modele de investiții sunt estimative! Fiecare solicitant va adapta aceste valori conform ofertelor estimative de preț pe care le va solicita furnizorilor de bunuri, servicii sau lucrări.


ATENȚIE!
Planșele de arhitectură aferente proiectelor care prevăd construcții sunt orientative! Fiecare solicitant va adapta planșele de arhitectură pentru propria investiție conform soluției tehnice adoptate.

 

Prescurtări utilizate:
CF = Cerere de Finanțare; SF = Studiu de Fezabilitate;  MJ = Memoriu Justificativ;  PTip = proiecte tip/ model

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Structura documentatiei aferente proiectelor model RO 66 KB<1mn / <1mn
2 Instructiuni pentru eleborarea previziunilor RO 65 KB<1mn / <1mn
3 rar Proiect model 1 - Ferma de legume in camp RO 2,803 KB7mn / 3mn
4 rar Proiect model 1 - documente editabile RO 1,610 KB4mn / 2mn
5 rar Proiect model 2 - Sera de legume RO 6,912 KB17mn / 8mn
6 rar Proiect model 2 - documente editabile RO 5,677 KB14mn / 7mn
7 rar Proiect model 3 - Livada de pomi RO 3,149 KB8mn / 4mn
8 rar Proiect model 3 - documente editabile RO 1,555 KB4mn / 2mn
9 rar Proiect model 4 - Ferma de vaci de lapte RO 6,806 KB17mn / 8mn
10 rar Proiect model 4 - documente editabile RO 6,397 KB16mn / 7mn
11 rar Proiect model 5 - Ferma de gaini ouatoare RO 5,754 KB15mn / 7mn
12 rar Proiect model 5 - documente editabile RO 5,626 KB14mn / 7mn
13 rar Proiect model 6 - Ferma de porci RO 6,450 KB16mn / 7mn
14 rar Proiect model 6 - documente editabile RO 6,082 KB15mn / 7mn

 
Împreună creştem satul românesc.