Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> PNDR 2007 - 2013 >> Măsura 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi se încadrează în Axa III – Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Obiectivele specifice ale Măsurii 312 se referă la:
1.Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;
2.Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole; 
3.Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi.

Obiectivele  operaţionale ale Măsurii 312 se referă la:
1. Crearea de micro-intreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spaţiul rural;
2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;
3. Încurajarea activităţilor  meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;
4. Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură; 
 

 

VEZI MAI JOS INFORMAȚII, GHIDUL SOLICITANTULUI ȘI ALTE  DOCUMENTE SPECIFICE MĂSURII
 
 

 

MODIFICĂRI recente:

Anexa 1 - CEREREA de FINANȚARE M312 - Versiunea 7.2 - în conformitate cu prevederile PNDR XI


Manualul de Procedură  pentru achiziţii beneficiari privaţi (Vers.15)


Pentru FORMULARELE de PLĂŢI specifice Măsurii APĂSAŢI AICI

Pentru PROCEDURI DE LUCRU şi formulare specifice Măsurii APĂSAŢI AICI 

 
În atenția GAL-urilor:

Notă de Informare privind utilizarea elementelor de indentitate vizuală de către beneficiarii Axei IV - LEADER

GAL-urile care au lansat, până la data de 21.01.2014, apeluri de selecție a proiectelor în cadrul Măsurii 41, care se regăsesc în obiectivele Măsurii 312 - „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”, vor utiliza Ghidul Solicitantului V06 și fișele de verificare care au fost valabile până la data menționată.

 

Apăsați AICI pentru descărcarea Ghidului Solicitantului Versiunea 06 și a formularelor specifice ce vor fi utilizate pentru verificarea Cererilor de Finanțare depuse la GAL-uri până la data de 21.01.2014.

 


Vă recomandăm ca pentru completarea Cererii de Finanţare folosiţi Adobe Acrobat Reader versiunea 11. iar sistemul de operare al calculatorului personal recomandăm să fie Windows XP sau Windows 7!
În cazul în care aveţi o altă versiune de Adobe Acrobat Reader, vă sfătuim ca înainte de instalarea versiunii 11 de pe pagina oficială de internet a AFIR (
www. afir.info) să dezinstalaţi mai întâi versiunea dumneavoastră şi după aceea să instalaţi versiunea disponibilă pe site. Pentru a vizualiza versiunea dumneavoastră de Adobe Acrobat Reader, accesaţi meniul Help -> About Adobe Reader!
 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului M312 V07 din IANUARIE 2014 RO 2,454 KB6mn / 3mn
2 Anexa 1 - CEREREA de FINANTARE M312 - V 7.3 RO 463 KB2mn / <1mn
3 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE M312 - Iulie 2012 RO 192 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE M312 Anexe B RO 571 KB2mn / <1mn
5 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE M312 Anexe C RO 275 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 3 - MEMORIUL JUSTIFICATIV M312 - Iulie 2012 RO 167 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 3 - MEMORIUL JUSTIFICATIV M312 Anexe B RO 572 KB2mn / <1mn
8 Anexa 3 - MEMORIUL JUSTIFICATIV M312 Anexe C RO 275 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 4.1 - Declaratie privind micro-intreprinderile RO 140 KB<1mn / <1mn
10 Anexa 4.2 - Declaratie privind firme in dificultate RO 94 KB<1mn / <1mn
11 Anexa 4.3 - Declaratie privind Declaratie privind respectarea regulii de cumul RO 74 KB<1mn / <1mn
12 Anexa 4.4 - Angajament autorizare PF RO 57 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 4.5 - Declaratie pe propria raspundere privind cofinantarea RO 56 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 5 - CONTRACTUL de FINANTARE si ANEXELE Specifice pentru Masura 312_noiembrie_2014 RO 1,829 KB5mn / 2mn
15 Anexa 6 - FORMULARE de PLATA M312 - versiunea 14 RO 127 KB<1mn / <1mn
16 Anexa 7 - FISA MASURII 312 - Iulie 2012 RO 2,222 KB6mn / 3mn
17 Anexa 8 - Lista Actelor normative utile M312 RO 37 KB<1mn / <1mn
18 Anexa 9 - Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN M312 RO 995 KB3mn / 2mn
19 Anexa 9A - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea dotarea cladirilor RO 207 KB<1mn / <1mn
20 Anexa 9B - Lista codurilor CAEN de productie de bunuri - FINALA, Iulie 2012 RO 522 KB2mn / <1mn
21 Anexa 10 - Categorii de beneficiari eligibili M312 - Iulie 2012 RO 53 KB<1mn / <1mn
22 Ordinul MADR nr. 567 din 2.09.2008 - Schema de ajutor de minimis RO 14,726 KB36mn / 16mn
23 MODEL pentru ADRESA de INSTIINTARE RO 31 KB<1mn / <1mn
24 Pasii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului Rural RO 64 KB<1mn / <1mn

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.