Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> PNDR 2007 - 2013 >> Măsura 322 - Renovarea și dezvoltarea satelor

Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" se încadrează în Axa III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiective:

a. Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural;
b. Îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia rurală;
c. Creşterea numărului de sate renovate;
d. Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural.


  

VEZI MAI JOS INFORMAȚII, GHIDUL SOLICITANTULUI ȘI ALTE  DOCUMENTE SPECIFICE MĂSURII
 

 
INFO la zi:
 
În cazul în care pentru Măsura 322 un solicitant de fonduri nerambursabile a obţinut avize, acorduri, adeverinţe, certificate de urbanism şi acestea sunt încă valabile (pentru proiectele reportate sau neeligibile, retrase şi redepuse, inclusiv pentru proiectele care nu au mai fost introduse în sistem până la data depunerii de către solicitant a Cererii de Finanţare), AFIR nu solicita schimbarea documentului respectiv pe motiv că este adresat Primăriei sau Consiliului Local.
Documentele amintite mai sus, eliberate pentru Consiliul Local, vor fi acceptate de catre AFIR, fiind considerate conforme.
 
Studiul de fezabilitate / Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (unde este cazul) intocmit / actualizat conform conţinutului cadru şi metodologiei stipulate în HG nr.28/ 09.01.2008 pentru solicitanţii publici şi pentru ONG-uri, va fi însoţit de Avizul tehnic emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pentru toate acţiunile din cadrul proiectului depus de solicitanţii publici, aviz emis conform legislaţiei în vigoare (HG nr 1072/ 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de stat în construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată de HG nr. 723 / 2007).
Avizele de principiu emise de către Inspectoratul de Stat în Construcţii NU VOR FI ACCEPTATE!
 
Consultaţi 
Protocolul de colaborare încheiat cu Ordinul Arhitecţilor din România şi Actul Adiţional la Protocol, privind respectarea criteriului "încadrare în specificul arhitectural local".   
 

..
MODIFICĂRI recente:
 
Manualul de Procedură pentru achiziţii beneficiari publici (Vers.11)

Pentru FORMULARELE de PLĂŢI specifice Măsurii APĂSAŢI AICI

Pentru PROCEDURI DE LUCRU şi formulare specifice Măsurii APĂSAŢI AICI 
În atenția GAL-urilor


Notă de Informare privind utilizarea elementelor de indentitate vizuală de către beneficiarii Axei IV - LEADER

Începând cu 14.05.3013, solicitanții care doresc să depună proiecte în cadrul Măsurii 413 pentru "Renovarea și dezvoltarea satelor" (M322), vor utiliza Cererea de Finanțare - Versiunea mai 2013 - care poate fi descărcată de mai jos.


 
Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie deschisă cu Adobe Acrobat Reader versiunea 11. În cazul în care aveţi o altă versiune de Adobe Acrobat Reader, vă sfătuim ca înainte de instalarea versiunii 11 de pe pagina oficială de internet a AFIR (www. afir.info) să dezinstalaţi mai întâi versiunea dumneavoastră şi după aceea să instalaţi versiunea disponibila pe site. Pentru a vizualiza versiunea dumneavoastra de Adobe Acrobat Reader, accesati meniul Help -> About Adobe Reader. De asemenea, vă recomandăm ca sistemul de operare al calculatorului personal să fie Windows XP sau Windows 7!
 
Puteti vizualiza varianta finală a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 322, precum şi Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos:
 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului pentru Masura 322 - Versiunea 5 RO 533 KB2mn / <1mn
2 Cererea de Finantare - Versiunea MAI 2013 RO 497 KB2mn / <1mn
4 Anexa 1 - Cererea de Finantare_revizuita august 2012 RO 496 KB2mn / <1mn
5 Anexa 2 - Studiul de Fezabilitate - Documentatie avizare RO 83 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 3 - Memoriul Justificativ RO 54 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 4.1 - Elaborare analizei cost-beneficiu RO 65 KB<1mn / <1mn
8 Anexa 4.2 - Determinarea procentului RO 53 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 5 - CONTRACTUL de finantare si ANEXELE Specifice pentru Masura 322 - noiembrie 2014 RO 2,078 KB6mn / 3mn
11 Anexa 6 - Formulare de plata - versiunea 14 RO 181 KB<1mn / <1mn
12 Anexa 8 - Arii protejate la nivel national si local RO 135 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 9 - Comune cu incidenta ridicata de seceta RO 94 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 10 - Statiuni balneo-climaterice RO 80 KB<1mn / <1mn
15 Anexa 11 - Comune si gradul de saracie aferent RO 309 KB<1mn / <1mn
16 Anexa 12 - Zone vulnerabile la nitrati RO 2,244 KB6mn / 3mn
17 Anexa 13 - Acte normative utile RO 21 KB<1mn / <1mn
18 Anexa 14 - Fisa Masurii 322 - martie 2009 RO 201 KB<1mn / <1mn
19 Anexa 15 - Declaratii RO 42 KB<1mn / <1mn
20 Anexa 16 - Elemente caracteristice ale tipologiilor arhitecturii RO 122 KB<1mn / <1mn
21 Anexa 17 - Model Acord de Parteneriat RO 64 KB<1mn / <1mn
22 Formular C 1.5 - Nota explicativa pentru modificarea contractului RO 89 KB<1mn / <1mn
23 Model pentru Adresa de instiintare RO 31 KB<1mn / <1mn
24 Pasii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului Rural RO 64 KB<1mn / <1mn

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.