Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Stadiul implementării >> Detalii depunere si sume disponibile

Depunerea Cererilor de Finanțare a proiectelor de investiții prin PNDR se realizează on-line în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a procesului de selecţie şi de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) 2014 – 2020 aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

 

DEPUNEREA ON-LINE a proiectelor se realizează prin intermediul modului on-line de pe portalul AFIR, în limita fondurilor disponibile (vezi aici fondurile disponibile pentru sesiunile deschise), în perioadă în care este deschisă sesiunea de primire a cererilor de finanțare, indiferent de programul de lucru al AFIR.

 

Atragem atenția tuturor solicitanțiilor de fonduri europene nerambursabile care solicită finanțare asupra faptului că dimensiunea maximă a fișierelor încărcate on-line pe portalul AFIR (documente ale Dosarului Cererii de Finanțare sau ale Cererii de Plată) nu trebuie să depășească 400 Mb . În cazul în care dimensiunea obținută în urma scanării unui document depășește 400 Mb, acesta trebuie scanat în fișiere separate, astfel încât dimensinea nominală a fiecărui document obținut (cu extensia .pdf) să nu depășească mărimea mai sus menționată. Astfel, în cadrul Cererii de Finanțare, pentru un document din lista E „Lista documentelor anexate proiectelor” se va evidenția faptul că există mai multe documente scanate, iar acestea vor putea fi adăugate, utilizând funcționalitata „Adaugă document” aflată la finalul listei E.

 

De asemenea, AFIR recomandă celor care depun proiecte de finanțare să nu amâne pentru ultimele momente încărcarea cererilor de finanțare, pentru a evita riscul neîncadrării din motive obiective în termenul de finalizare a sesiunii.

 

ÎN PRIMELE 5 ZILE CALENDARISTICE DIN FIECARE ETAPĂ DE DEPUNERE NU SE APLICĂ PLAFONUL MAXIM DE DEPUNERE (cf. OMADR 154/ 2017; art. 5, alin. 11)

Astfel, în primele 5 zile calendaristice de la deschiderea sesiunii de primire proiecte nu se aplică plafonul maxim al depunerii – indiferent de valoarea totală a fondurilor solicitate prin proiectele depuse.

În a 6-a zi se aplică plafonul maxim al depunerii de 150% pentru sesiunile din 2018 (cf.OMADR nr. 1292 din 03.08.2018) sau 200% din nivelul alocării sesiunii anuale.

Sesiunea se închide înainte de termenul limită de depunere atunci când valoarea fondurilor PNDR (fondurile publice/ valoarea publică) solicitate de către ultimul proiect conduce la depășirea plafonului maxim al depunerii (cf. OMADR 154/ 2017; art. 5, alin. 12).

Dacă în urma parcurgerii primei etape sau a unei etape de depunere, nu a fost atins sau depășit plafonul maxim al depunerii, se deschide o nouă etapă de depunere în care, în primele 5 zile calendaristice nu se aplică plafonul maxim al depunerii, indiferent de valoarea totală a fondurilor solicitate prin proiectele depuse.

Etapa de depunere este aferentă pragurilor de calitate lunare/ trimestriale precizate în Anunţul de lansare, publicat pe site AFIRwww. afir.info > Informații utile > Sesiuni primire proiecte.

 

În cele 5 zile calendaristice în care nu se aplică plafonul maxim de depunere coloanele „Plafon depunere proiecte” și „Fonduri disponibile până la închiderea sesiunii” care sunt afișate în Contor depunere proiecte PNDR (vezi aici Contor depunere proiecte PNDR) nu vor avea date introduse în acest sens.

 

În situația în care o etapă lunară/ trimestrială s-a închis în primele 5 zile lucrătoare (depunerile sunt mai mari de 150% pentru sesiunile din 2018cf.OMADR nr. 1292 din 03.08.2018 sau 200% din alocarea sesiunii respective), se va realiza o evaluare intermediară a proiectelor depuse în conformitate cu Anexa 7 „Lista proiectelor depuse”, ierarhizate descrescător în funcție de punctajul estimat (autoevaluare/ prescoring) și criteriile de departajare pentru submăsurile care au aceste criterii încărcate în sistemul electronic. Această Anexă este întocmită de AFIR și publicată pe site-ul www. afir.info. (cf. OMADR 154/ 2017; art. 6, alin. 9)

 

 

În cazul submăsurilor 16.4, 16.4a (pentru care se aplică ROF de selecție aprobat prin OMADR 845/ 2016) și a submăsurilor 9.1 și 9.1a (pentru care se aplică ROF de selecție aprobat prin OMADR 847/ 2016) nu există un plafon maxim alocat pentru sesiunea de primire a proiectelor din anul 2016, coloanele „Plafon depunere proiecte” și „Fonduri disponibile până la închiderea sesiunii” care sunt afișate în Contor depunere proiect nu au date introduse în acest sens.

 

ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ PROIECTELE AUTOEVALUATE ȘI ÎNCADRATE ÎN MOD ERONAT VOR FI DECLARATE NECONFORME (cf. OMADR 154/ 2017; art. 6, alin. 7).

Astfel, vor fi declarate neconforme toate proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii/ trimestrului respectiv, precum și proiectele încadrate greșit de către solicitanți din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/ submăsuri/ componente (alocare distinctă).

 

ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ PROIECTELE AUTOEVALUATE sub pragul de calitate nu vor putea fi încărcate în modulul on-line al AFIR (în baza OMADR 154/ 2017; art. 6, alin. 7 și cf. sistem informatic AFIR).

Astfel, sistemul electronic de depunere nu permite încărcarea proiectelor care au un prag de calitate (rezultat în urma autoevaluării) inferior celui corespunzător perioadei în care respectivul proiect a fost depus/ încărcat.

 

ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ VALOAREA FONDURILOR DISPONIBILE SE ACTUALIZEAZĂ CU VALOAREA ECHIVALENTĂ A PROIECTELOR DEPUSE ȘI CU VALOAREA ECHIVALENTĂ A PROIECTELOR RETRASE în cadrul sesiunilor deschise (în baza OMADR 154/ 2017; art. 5, alin. 11 și cf. sistem informatic AFIR)

Astfel, pot apărea situații în care fondurile disponibile pentru o anumită submăsură să scadă, în funcție de proiectele depuse la nivel național, sau să crească în cazul în care sunt retrase proiecte din sistem de către solicitanții de fonduri europene nerambursabile.

 

ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ SOLICITANȚII VOR PUTEA RETRAGE ȘI REDEPUNE PROIECTELE O SINGURĂ DATĂ ÎN CADRUL SESIUNII CONTINUE, cu excepția solicitanților aflați sub incidența dispozițiilor art. 6 lit. b) din H.G. 226/ 2015, cu modificările și completările ulterioare și a solicitanților care nu au fost anunțați în prealabil de Autoritatea Competentă cu privire la eventuale erori pe care le conține Cererea de finanțare, sau, printr-o notificare, cu privire la efectuarea unui control aflat la fața locului (cf. OMADR 154/ 2017; art. 6, alin. 8).

Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei Cereri de finanțare.

 

NOTĂ  DE  CLARIFICARE privind utilizarea semnăturii electronice în cadrul proiectelor finanțate din PNDR

 

DETALII PRIVIND ACCEPTAREA SEMNĂTURII DIGITALE

În conformitate cu prevederile naționale și cu cele comunitare în vigoare, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) acceptă semnături digitale/ electronice extinse aplicate pe documentele în format electronic, transmise de către solicitanți și beneficiari ai fondurilor nerambursabile acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR).

Documentele electronice care vor fi depuse on-line la AFIR trebuie să fie încărcate în format PDF și să nu fie codificate de către semnatar (codificare cu chei criptografice private).

De asemenea, precizăm că în conformitate cu prevederile legale, înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat/ ataşat/ asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile.

În acest sens, vă informăm că toate documentele electronice care conțin semnătură digitală extinsă și necodificată pot fi transmise/ încărcate electronic pe portalul AFIR în cadrul documentelor întocmite de solicitanți/ beneficiari aferente Cererii de Finanțare, a Cererii de Plată, al Dosarului de achiziție, precum și în comunicări oficiale cu Agenția.

 

 

 

 

 

 

INFORMARE privind interzicerea utilizării de „roboți” sau scripturi de automatizare pentru depunerea cererilor de finanțare prin PNDR 2020

 

Consultați aici Anunțurile pentru sesiunile de primire a proiectelor.

 


 
Împreună creştem satul românesc.