Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNS

România pune în practică Politica Agricolă Comună ( PAC) post 2023 prin intermediul Planului Național Strategic (PNS) utilizând măsuri de dezvoltare a unui sector agricol rezilient și durabil, cu accent pe asigurarea veniturilor echitabile fermierilor, respectarea angajamentelor de mediu prin remunerarea fermierilor care contribuie la protejarea mediului peste cerințele nivelului de bază, pe dezvoltarea sectoarelor deficitare și o dezvoltare socioeconomică coerentă a mediului rural în baza unei strategii a intervenției fundamentată pe identificarea nevoilor.

 

Planul Național Strategic al României se va concentra pe atingerea următoarelor obiective:

  1. Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară, creșterea viabilității fermelor prin stabilizarea veniturilor fermierilor și eliminarea discrepanțelor și disparităților între categorii de ferme.
  2. Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității sectorului agro-alimentar prin intensificarea cooperării, încurajarea investițiilor colective, modernizarea, restructurarea fermelor, prin investiții pentru îmbunătățirea productivității concomitent cu dezvoltarea, modernizarea industriei alimentare.
  3. Dezvoltarea socio-economică a spațiului rural prin atragerea și susținerea tinerilor și facilitarea dezvoltării afacerilor precum promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale.

De asemenea, în cadrul PNS obiectivele de mediu sunt esențiale în implementarea PAC, iar acestea se vor axa pe contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale precum şi pe contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor.

 

 

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finantare aferente interventiilor din cadrul Pilonului II din PS PAC 2023-2027

 

Puteți consulta mai jos Planul Strategic (PS) PAC 2023 - 2027

 

PS PAC 2023-2027 versiunea APROBATA (click pe titlu pentru a deschide documentul)

 

ANEXELE PS PAC 2023-2027

 

 

„Felicitări Ministerului Agriculturii, Felicitări Autorității de Management pentru aprobarea PNS! Este foarte bine atunci când munca este încununată de succes – și s-a muncit!

 

AFIR a colaborat permanent și îndeaproape cu Ministerul Agriculturii, în speță cu AMPNDR susținând prin asigurarea suportului tehnic, efort făcut pentru a se înainta în termen Programul spre aprobare Comisiei. Și aici vorbim de exemplu - dar nu numai de - propuneri tehnice înaintate de AFIR pentru intervențiile finanțate din FEADR, în baza experienței și expertizei pe care Agenția o are în implementarea a 3 programe de investiții – luând în calcul și SAPARD-ul.

Munca nu s-a terminat, nici pentru MADR, nici pentru AFIR. Lucrăm acum la crearea, modificarea și adoptarea cadrului legislativ necesar implementării PNS.

De asemenea, la nivelul AFIR am demarat deja analiza și suntem în curs de actualizare a procedurilor interne de lucru în conformitate cu noile cerințe din PNS și evident, Regulamentele Europene, astfel încât să putem avea totul funcțional în cel mai scurt timp.

 

Când am spus expertiza și experiența AFIR, vorbesc despre faptul că, numai pentru PNDR 2014-2023, AFIR a gestionat peste 109 mii cereri de finanțare– adică solicitări de finanțare conforme depuse de tot atâția fermieri, procesatori sau autorități locale, care au fost verificate cerere cu cerere.

Dintre acestea, peste 72 de mii de cereri au fost selectate pentru finanțare și au fost ulterior contractate – ceea ce înseamnă tot atâtea afaceri dezvoltate în mediul rural sau servicii publice și infrastructură rurală dezvoltată cu bani europeni. La acestea se adaugă și contractele pentru proiectele depuse în perioada de tranziție 2021-2022.

În total sunt 9,3 miliarde euro plătiți beneficiarilor de investiții din mediul rural – o absorbție a fondurilor de peste 73%.

În acest context, suntem gata pentru a face performanță și în implementarea PNS, susținând astfel efortul pe care MADR l-a făcut (și) în ceea ce privește aprobarea PNS.

 

Felicitări încă o dată Ministerului Agriculturii și Autorității de Management, iar viitorilor beneficiari ai Programului – partenerii noștri în implementarea PNS, le transmitem ca îi așteptam și le stăm la dispoziție și în viitoarea perioada de programare.”

 

George CHIRIȚĂ

Director General AFIR


 
Împreună creştem satul românesc.