Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> Rapoarte și Liste >> Lista Societăților Comerciale care nu au respectat prevederile contractuale - veche

În cadrul acestei pagini puteți consulta Lista Societăților Comerciale care nu au respectat prevederile contractuale, respectiv cu care beneficiarii PNDR au întâmpinat disfuncționalități în derularea achizițiilor în implementarea contractelor de finanțare semnate cu AFIR.

 

Această listă a fost întocmită conform prevederilor art. 5 din Hotărârea de Guvern nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la Bugetul de Stat, în baza reclamațiilor depuse de beneficiarii PNDR și în urma verificărilor efectuate de către departamentele de specialitate din cadrul AFIR.

 

Agenția a primit din partea beneficiarilor PNDR o serie de reclamații asupra faptului că dealerii/ importatorii de utilaje și mașini agricole cu care aceștia au încheiat contracte de vânzare-cumpărare, nu au respectat obligațiile contractuale privind livrarea bunurilor achiziționate. Astfel, beneficiarul I.I. Mihalache Florea, a reclamat faptul că SC New Agri System SRL reprezentată în România de MAP-Mașini Agricole Performante nu a respectat clauzele contractului (nr. 2432 din 03.09.2014) de furnizare a utilajelor agricole comandate și achitate integral la data de 24.10.2014.

De asemenea, beneficiarul PFA Sorobac Adriana Elena a reclamat a reclamat faptul că SC New Agri System SRL reprezentată în România de MAP-Mașini Agricole Performante nu a respectat clauzele contractului (nr. 146 din 12.01.2015) de furnizare a utilajelor agricole comandate și achitate integral în data de 13.02.2015. În urma acestui fapt, beneficiarul a reziliat respectivul contract din cauzele menționate mai sus, cu specificarea faptului că suma plătită nu a fost restituită de către SC New Agri System SRL reprezentată în România de MAP-Mașini Agricole Performante.

 

Dealer/ Importator care nu a respectat clauzele contractuale

Data efectuării plății de către beneficiarul PNDR

Termen maxim de livrare conform contractului

Contract nr

Beneficiar PNDR

SC New Agri System SRL reprezentată în România de MAP-Mașini Agricole Performante

24.10.2014

02.12.2014, prelungit prin Act Adițional până la 28.02.2015

2432 din 03.09.2014

I.I. Mihalache Florea

SC New Agri System SRL reprezentată în România de MAP-Mașini Agricole Performante

13.02.2015

11.02.2015

146 din 12.01.2015, reziliat în 24.04.2015 ca urmare a nelivrării utilajelor

PFA Sorobac Adriana Elena

 


 
Împreună creştem satul românesc.