Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> Rapoarte și Liste >> Proiecte Reziliate

 
LISTA PROIECTELOR SAPARD REZILIATE LA INIŢIATIVA AGENȚIEI
 
Agenţia a reziliat 161 de proiecte SAPARD pentru investiţii private în industria agroalimentară, în exploataţii agricole şi în diversificarea activităţilor economice. 
De asemenea, Agenția a reziliat şi 15 proiecte SAPARD pentru investiţii publice în modernizarea infrastructurii rurale si 1 proiect SAPARD pentru investiţii publice în silvicultură.
Motivele pentru care Agenția a reziliat cele 177 de proiecte SAPARD diferă de la caz la caz, însă cele mai frecvente motive sunt nerespectarea clauzelor contractuale, a criterilor de eligibilitate dar şi imposibilitatea implementării proiectului.
Mai multe detalii aflaţi consultând listele de mai jos.
 
 

Situaţie aferentă lunii IANUARIE 2009 
privind proiecte finanţate prin SAPARD
 

 
 
  

Situaţie aferentă lunii SEPTEMBRIE 2008 
privind proiecte finanţate prin SAPARD-ul Românesc 

 

 
 

ATENŢIE!
Conform prevederilor stipulate în Contractul Cadru pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil prin Programul SAPARD, încetarea contractului poate avea loc în următoarele condiţii:

A) Autoritatea Contractantă – Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – poate înceta executarea Contractului, fără să facă înştiinţare şi fără să plătească finanţarea nerambursabilă, în cazul încălcării de către Beneficiar a prevederilor contractului cadru, indiferent de momentul în care este constatată încălcarea contractului.
 
În această eventualitate Autoritatea Contractantă va solicita restituirea completă a sumelor deja plătite în cadrul Contractului.
Cazurile concrete care pot genera rezilierea contractului şi suspendarea finanţării prin Programul SAPARD sau rambursarea fondurilor  alocate deja prin Programul SAPARD, sunt următoarele:
1. Achiziţiile realizate de organismele private, nu sunt originare din ţările membre ale Uniunii Europene sau candidate la Uniunea Europeană.
2. Achiziţia oricăror servicii, bunuri şi lucrări care depăşesc echivalentul în Ron a 10.000 Euro, pentru care Beneficiarul nu a obţinut oferte de la cel puţin trei furnizori, fapt valabil şi pentru studiul de fezabilitate si planul de afaceri.
3. Subcontractarea vreunei părţi din proiect.
4. Beneficiarul nu respectă pe toata durata contractului criteriile de eligibilitate şi de selecţie înscrise în cererea de finanţare.
5. Beneficiarul modifică substanţial proiectul, chiar şi după finalizarea şi efectuarea ultimei plăţi de către APDRP, pe o perioadă de cinci ani de la data efectuării ultimei plăţi.
6. Beneficiarul nu depune Declaraţia de eşalonare a plăţilor la Centrul Regional al APDRP în maxim 30 zile de la semnarea Contractului de Finanţare, pentru proiectele care presupun achiziţii complexe – pentru proiectele care presupun achiziţii independente, la Declaraţia de eşalonare a plăţilor se vor ataşa şi Dosarele de achiziţii.
7. Panourile publicitare şi autocolantele pentru identificarea investiţiei finanţate prin Programul SAPARD lipsesc sau nu respectă modelul şi prevederile din Anexa II a contractului cadru.
B) APDRP ca Autoritate Contractantă poate rezilia un contract de finanţare prin Programul SAPARD în cazul în care constată sau este sesizată privind apariţia unui conflict de interese.
C) În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă în termen de 30 de zile de la semnarea contractului pentru depunerea declaraţiei de eşalonare a plăţilor, cu toate documentele necesare, contractul este desfiinţat de drept.
D) Realizarea proiectului trebuie să se încadreze în perioada menţionată în Contract Cadru, în caz contrar, existând prosibilitatea rezilierii contractului în funcţie de cauzele care au generat nerespectarea termenului limită de finalizare a proiectului – beneficiarul poate cere prelungirea duratei de execuţie a contractului, cu cel puţin 30 de zile înainte de sfârşitul perioadei de finalizare a proiectului.
Înainte de a lua măsurile pentru rezilierea contractului, APDRP poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă după cum este specificat în acest articol.
În cazul încălcării de către Beneficiar a contractului cadru, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ca Autoritate Contractantă va înceta executarea contractului. În acest caz, APDRP va solicita înapoierea sumelor deja plătite în cadrul contractului şi va aplica Beneficiarului dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare. Mai mult, Autoritatea Contractantă poate aplica posibile sancţiuni în situaţia nerespectării obligaţiilor mai sus amintite, în conformitate cu prevederile Acordului Multianual de Finanţare, secţiunea A, art.5 (1) lit.d. 

DICŢIONAR:

Neregularitatea reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate, precum şi orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanţare, acordurilor de finanţare privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum şi a prevederilor contractului de finanţare, rezultată dintr-o acţiune sau omisiune de către beneficiar, care printr-o cheltuială neeligibilă, are ca efect prejudicierea Comunităţii Europene şi a României.

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.