Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> Rapoarte și Liste >> Rapoarte de Contestaţii old item

Rapoartele de Contestaţii pentru proiectele depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013 în vederea accesarii fondurilor nerambursabile disponibile, sunt prezentate mai jos în ordine cronologică, începând cu prima sesiune pentru depunerea proiectelor, respectiv Martie 2008.

 


CONTESTAREA DECIZIEI privind EVALUAREA PROIECTELOR

Solicitanţii care au depus o Cerere de Finanţare pentru solicitarea fondurilor europene nerambursabile acordate prin PNDR, au dreptul de a contesta decizia privind evaluarea propriei Cereri de Finanţare.

Astfel, după emiterea şi publicarea Raportului de Evaluare şi a notificărilor aferente, solicitanţii pot depune o contestaţie la Oficiul Judeţean al AFIR la care a depus si Cererea de Finanţare, în cazul în care consideră incorectă decizia privind evaluarea Cererii de Finanţare sau că aceasta îi dezavantajează.
Contestarea deciziei, precum şi soluţionarea contestaţiei se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 28 din 31.01.2011 privind constituirea Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente masurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 ( PNDR), precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestora modificat și completat prin Ordinul MADR nr 383 din 10.04.2014


Analiza contestaţiilor se va face de către CRFIR pentru proiectele verificate de către OJFIR/CRFIR şi AFIR prin Direcţia Selectare Contractare pentru cele verificate prin sondaj. Analizarea contestaţiei şi întocmirea raportului privind contestaţia vor fi efectuate de alt expert decât cel care a evaluat iniţial Cererea de finanţare.

În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, Comisia de Contestaţii poate solicita AFIR, copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de finanţare.
Contestaţiile depuse în mod eronat la sediul MADR se redirecţionează la AFIR.

În situaţia în care constatările Comisiei de Contestaţii diferă de cele cuprinse în rapoartele de reverificare ale AFIR nivel central, soluţia finală este cea dată de Comisia de Contestaţii. După întrunirea Comisiei de Contestaţie, Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală (Autoritatea de Management pentru PNDR) va transmite AFIR o copie a raportului de contestaţii în vederea notificării solicitanţilor. 

Raportul de contestaţii se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
 

AFIR va aduce la îndeplinire prevederile raportului de contestaţie şi va notifica solicitanţii în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia. Notificările sunt făcute de către CRFIR pentru contestaţiile analizate.

Termenul de analizare, de către experții AFIR, a tuturor contestațiilor depuse pentru o singură măsură de finanțare este de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestațiilor și poate fi prelungit cu încă 15 zile maxim, dacă la nivelul AFIR se analizează contestațiile depuse pentru două sau mai multe măsuri de finanțare, dacă numărul de contestații depuse este foarte mare, sau dacă peroada de analiză a contestațiilor se suprapune cu alte sesiuni de evaluare a proiectelor.

Termenul de soluționare a contestațiilor, de către Comisia de Contestații din cadrul MADR, este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora la secretariatul DGDR - AM PNDR. Acest termen se poate prelungi cu 7 zile lucrătoare în cazul în care Comisia de Contestații solicită reverificarea unor contestații de către AFIR și cu încă 15 zile lucrătoare în cazul în care Comisia de Contestații este convocată pentru a analiza contestațiile depuse pentru două sau mai multe măsuri de finanțare.

 
 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 ERATA la Raport Contestatii M312 - sesiunea 01/2012 RO 913 KB3mn / <1mn
2 ERATA la Raport Contestatii M312 - sesiunea 01/2012 RO 888 KB3mn / <1mn
3 ERATA II la Raport Contestatii M312 - 3-28 sept.2012 RO 46 KB<1mn / <1mn
4 ERATA la Raport Contestatii M312 - 3-28 sept.2012 RO 104 KB<1mn / <1mn
6 ERATA II la Raport de Contestatii pentru Masura 121 - nov.2012 - mart.2013 RO 111 KB<1mn / <1mn
7 Raport Contestatii M312 - 3-28 sept.2012 RO 865 KB3mn / <1mn
8 ERATA la Raportul de Contestatii M121 - nov.2012- -mart.2013 RO 100 KB<1mn / <1mn
9 Raport de Contestatii RECTIFICAT M123 - nov.2012-mart.2013_produse incluse in Anexa I, sect. prioritare RO 83 KB<1mn / <1mn
10 Raport de Contestatii RECTIFICAT M123 - nov.2012-mart.2013 standard prelucrare lapte crud RO 48 KB<1mn / <1mn
11 Raport de Contestatii pentru Masura 121 - nov.2012 - mart.2013 - Sector VEGETAL RO 110 KB<1mn / <1mn
12 Raport de Contestatii pentru Masura 121 - nov.2012 - mart.2013 - Sector ANIMAL RO 93 KB<1mn / <1mn
13 Raport de Contestatii Masura 123 - nov.2012 - mart.2013 - standarde prelucrare lapte crud RO 42 KB<1mn / <1mn
14 Raport de contestatii Masura 121 - nov.2012 - mart.2013_beneficiari Masura 141 RO 44 KB<1mn / <1mn
15 Raport de contestatii Masura 121 - iunie - august 2013_beneficiari Masura 141 RO 46 KB<1mn / <1mn
16 Raport de Contestatii pentru Masura 121 - iunie - august 2013 - Sector VEGETAL RO 68 KB<1mn / <1mn
17 Raport de Contestatii pentru Masura 121 - iunie - august 2013 - Sector ANIMAL RO 46 KB<1mn / <1mn
18 Raport de Contestatii Masura 123 - noiembrie 2012 - martie 2013 standarde prelucrare lapte crud RO 50 KB<1mn / <1mn
19 Raport de Constestatii Masura 123 - noiembrie 2012 - martie 2013 produse incluse in Anexa1 sectoare prioritare RO 82 KB<1mn / <1mn
20 Raport de Contestatii pentru Masura 142 - etapa IX, noiembrie 2013 RO 47 KB<1mn / <1mn
21 Raport de Contestatii suplimentar pentru Masura 121 - aprilie - iunie 2012 - Sector VEGETAL RO 35 KB<1mn / <1mn
22 Raport de Contestatii suplimentar pentru Masura 121 - aprilie - iunie 2012 - Sector ANIMAL RO 35 KB<1mn / <1mn
23 Raport de Contestatii pentru Masura 121 - aprilie - iunie 2012 - Sector VEGETAL RO 208 KB<1mn / <1mn
24 Raport de Contestatii pentru Masura 121 - aprilie - iunie 2012 - Sector ANIMAL RO 156 KB<1mn / <1mn
25 Raport de Contestatii pentru Masura 121 - aprilie - iunie 2012 - standarde sector zootehnic RO 45 KB<1mn / <1mn
26 Raport Contestatii N578/2009 sesiunea 01/2012 - forestier RO 143 KB<1mn / <1mn
27 Raport Contestatii N578/2009 sesiunea 01/2012 - agricol RO 132 KB<1mn / <1mn
28 Raport de contestatii - INDIVIDUAL - Reevaluat - Masura 322 sesiunea iunie - iulie 2009 RO 34 KB<1mn / <1mn
29 Raport de Contestatii pentru Masura 123 - sesiunea iulie - august 2012 RO 515 KB2mn / <1mn
31 Raport Contestatii Individual pentru Masura 322 - Iunie - Iulie 2009 RO 54 KB<1mn / <1mn
32 Raport de contestatii pentru Masura 125, submasura b - sesiunea martie - aprilie 2010 RO 102 KB<1mn / <1mn
33 ERATA II la Raportul de contestatii pentru Masura 313 sesiunea aprilie - mai 2012 RO 212 KB<1mn / <1mn
34 ERATA la Raportul de contestatii pentru Masura 313 sesiunea aprilie - mai 2012 RO 119 KB<1mn / <1mn
35 Raport de contestatii pentru Masura 313, componenta a - sesiunea aprilie - mai 2012 RO 227 KB<1mn / <1mn
36 Raport de contestatii pentru Masura 313, componenta b - sesiunea aprilie - mai 2012 RO 167 KB<1mn / <1mn
37 Raport de contestatii pentru Masura 313, componenta c - sesiunea aprilie - mai 2012 RO 135 KB<1mn / <1mn
38 Raport de contestatii - Masura 221, sesiunea 03 - septembrie 2012 RO 50 KB<1mn / <1mn
39 Raport de contestatii - Masura 112, sesiunea iunie - iulie 2012 RO 431 KB2mn / <1mn
40 Raport de contestatii pentru Masura 125, submasura a1 - sesiunea septembrie - octombrie 2012 RO 139 KB<1mn / <1mn
41 ERATA la Raportul de contestatii pentru Masura 312, sesiunea mai 2011 actualizata septembrie 2012 RO 323 KB<1mn / <1mn
45 Raport de contestatii - Masura 221, sesiunea decembrie 2011 RO 90 KB<1mn / <1mn
46 Raport de contestatii - Masura 312, sesiunea mai 2011 RO 481 KB2mn / <1mn
48 Raport de contestatii - INDIVIDUAL - Masura 322, sesiunea iunie-iulie 2009 RO 89 KB<1mn / <1mn
49 Raportul de contestaţii - Masura 112, sesiunea noiembrie 2011 - ianuarie 2012 RO 315 KB<1mn / <1mn
50 ERATA la Raportul de contestatii pentru Masura 125, submasura c - sesiunea septembrie-noiembrie 2011 RO 314 KB<1mn / <1mn
51 Raport de contestatii pentru Masura 125, submasura c - sesiunea septembrie - noiembrie 2011 RO 91 KB<1mn / <1mn
52 Raport de Contestatii pentru Masura 322, submasura d - sesiunea iulie-august 2011 RO 111 KB<1mn / <1mn
53 Raport FINAL de Contestatii pentru Masura 112 - sesiunea 1 - iulie 2011 RO 216 KB<1mn / <1mn
54 Raport de Contestatii pentru Masura121- sesiunea aprilie 2011 - Sector VEGETAL RO 128 KB<1mn / <1mn
55 Raport de Contestatii pentru Masura121- sesiunea aprilie2011 - Sector ANIMAL RO 159 KB<1mn / <1mn
56 Raport de Contestatii pentru Masura121+141 - sesiunea aprilie2011 - Sector VEGETAL RO 65 KB<1mn / <1mn
57 Raport de contestatii pentru Masura 125, submasura a1 - sesiunea mai 2011 RO 173 KB<1mn / <1mn
58 Raport de contestatii pentru Masura 125, submasura a2 - sesiunea mai 2011 RO 226 KB<1mn / <1mn
59 Raport de contestatii pentru Masura 125, submasura b - sesiunea mai 2011 RO 170 KB<1mn / <1mn
60 Raport de Contestatii pentru Masura 141 - sesiunea iunie 2011 RO 12,983 KB32mn / 14mn
61 ERATA la Raport de Contestatii pentru Masura 112 - sesiunea 1 - iulie 2011 RO 236 KB<1mn / <1mn
62 Raport de Contestatii pentru Masura 112 - sesiunea 1 - iulie 2011 RO 238 KB<1mn / <1mn
63 Raport de Contestatii pentru Schema de Ajutor de Stat N578/2009, sesiunea 1 - aprilie 2011 - Sector AGRICOL RO 50 KB<1mn / <1mn
64 Raport de Contestatii pentru Schema de Ajutor de Stat N578/2009, sesiunea 1 - aprilie 2011 - Sector FORESTIER RO 132 KB<1mn / <1mn
65 Raport de Contestatii pentru Masura 123 - sesiunea 1 - martie 2011 RO 813 KB2mn / <1mn
66 Raport de Contestatii pentru Masura 313 comp. A si B - sesiunea 1 - martie 2011 - Rectificat RO 82 KB<1mn / <1mn
67 Raport de Contestatii pentru Masura 313 comp. C - sesiunea - 1 martie 2011 - Rectificat RO 83 KB<1mn / <1mn
68 Raport de Contestatii pentru Masura 313 comp. A si B - sesiunea 1 - martie 2011 RO 101 KB<1mn / <1mn
69 Raport de Contestatii pentru Masura 313 comp. C - sesiunea 1 - martie 2011 RO 96 KB<1mn / <1mn
70 Raport de Contestatii pentru Masura 141 sesiunea octombrie - noiembrie 2010 RO 78 KB<1mn / <1mn
72 Raport de Contestatie pentru Masura 121, vegetal - sesiunea 2 - octombrie 2010 RO 64 KB<1mn / <1mn
73 Raport de Contestatie pentru Masura 121, animal - sesiunea 2 - octombrie 2010 RO 51 KB<1mn / <1mn
74 Raport de Contestatie pentru Masura 313 - sesiunea 1 - iulie 2010 RO 87 KB<1mn / <1mn
75 Raport de Contestatii pentru Masura 312_Iunie-Iulie 2010 RO 268 KB<1mn / <1mn
76 Raport Contestaţii pentru Măsura 112, sesiunea septembrie 2010 RO 61 KB<1mn / <1mn
77 Raport de Contestatii pentru Schema de Ajutor de Stat N578/2009_sect. AGRICOL RO 116 KB<1mn / <1mn
78 Raport de Contestatii pentru Schema de Ajutor de Stat N578/2009_sect. FORESTIER RO 99 KB<1mn / <1mn
79 Raport Contestatii SUPLIMENTAR pentru Masura 123 RO 50 KB<1mn / <1mn
80 ERATA Raport de Contestatii pentru Masura 123 RO 123 KB<1mn / <1mn
81 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - proiecte selectate, eligibile neselectate, neeligibile RO 182 KB<1mn / <1mn
82 Raport Contestaţii pentru Măsura 112 - proiecte selectate, neeligibile RO 54 KB<1mn / <1mn
84 Raport Contestatii pentru Măsura 141 - proiecte selectate, neselectate, neeligibile RO 189 KB<1mn / <1mn
85 Raport Contestatii pentru Măsura 125 - proiecte selectate, eligibile nefinanţate, neeligibile - Submăsura 125 A RO 111 KB<1mn / <1mn
87 Raport Contestatii pentru Măsura 125 - proiecte selectate, eligibile nefinanţate, neeligibile - Submăsura 125 B RO 63 KB<1mn / <1mn
88 Raport Contestatii pentru Masura 121 - Sector ANIMAL - Mai 2010 RO 114 KB<1mn / <1mn
89 Raport Contestatii pentru Masura 121 - Sector VEGETAL - Mai 2010 RO 148 KB<1mn / <1mn
90 ERATA la Raportul de Contestatii pentru Masura 322 - Iunie-Iulie 2009 RO 1,116 KB3mn / 2mn
91 Raport Contestatii RECTIFICAT pentru Masura 322 - Iunie-Iulie 2009 RO 2,788 KB7mn / 3mn
92 Raport Contestatii pentru Masura 322 - Iunie-Iulie 2009 RO 2,757 KB7mn / 3mn
93 Raport Contestaţii pentru Masura 313 - Noiembrie - Decembrie 2009 - proiecte neeligibile şi retrase RO 62 KB<1mn / <1mn
94 Raport Contestaţii pentru Masura 312 - Noiembrie-Decembrie 2009 - proiecte propuse spre finantare, proiecte nefinantate, proiecte neeligibile - CORECTAT RO 97 KB<1mn / <1mn
95 Raport Contestaţii pentru Masura 312 - Noiembrie-Decembrie 2009 - proiecte propuse spre finantare, proiecte nefinantate, proiecte neeligibile RO 77 KB<1mn / <1mn
96 Raport Contestaţii pentru Măsura 112 - Septembrie-Noiembrie 2009 - proiecte selectate si proiecte nefinanţate RO 94 KB<1mn / <1mn
97 Raport Contestaţii pentru Măsura 313 - Octombrie -Noiembrie 2009 - proiecte selectate RO 42 KB<1mn / <1mn
98 Raport Contestaţii pentru Măsura 313 - Octombrie -Noiembrie 2009 - proiecte nefinanţate RO 41 KB<1mn / <1mn
103 Raport Contestaţii pentru Măsura 312 - Octombrie -Noiembrie 2009 - proiecte selectate RO 40 KB<1mn / <1mn
104 Raport Contestaţii pentru Măsura 312 - Octombrie - Noiembrie 2009 - proiecte nefinanţate RO 73 KB<1mn / <1mn
105 Raport Contestaţii pentru Măsura 121 - Septembrie-Octombrie 2009 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 106 KB<1mn / <1mn
106 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - August-Septembrie 2009 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 68 KB<1mn / <1mn
107 Raport Contestatii pentru Măsura 121 - Martie 2008 - proiecte selectate si reportate RO 31 KB<1mn / <1mn
108 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Martie 2008 - proiecte nefinantate RO 31 KB<1mn / <1mn
109 Raport Contestatii pentru Măsura 322 - Martie 2008 - proiecte nefinantate RO 29 KB<1mn / <1mn
110 Raport Contestatii pentru Măsura 322 - Martie 2008 - proiecte reportate RO 17 KB<1mn / <1mn
111 Raport Contestatii pentru Măsura 121 - Aprilie 2008 - proiecte selectate si reportate RO 64 KB<1mn / <1mn
112 Raport Contestatii pentru Măsura 121 - Aprilie 2008 - proiecte nefinantate RO 53 KB<1mn / <1mn
113 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Aprilie 2008 - proiecte nefinantate RO 30 KB<1mn / <1mn
114 Raport Contestatii pentru Măsura 322 - Aprilie 2008 - proiecte reportate RO 31 KB<1mn / <1mn
117 Raport Contestatii pentru Măsura 121 - Mai 2008 - proiecte selectate si reportate RO 44 KB<1mn / <1mn
118 Raport Contestatii pentru Măsura 121 - Mai 2008 - proiecte nefinantate RO 24 KB<1mn / <1mn
119 Raport Contestatii pentru Măsura 121 - Mai 2008 - proiecte retrase RO 16 KB<1mn / <1mn
120 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Mai 2008 - proiecte nefinantate RO 32 KB<1mn / <1mn
121 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 13/2008 - Mai 2008 - proiecte selectate RO 32 KB<1mn / <1mn
122 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 28/2008 - Mai 2008 - proiecte selectate RO 32 KB<1mn / <1mn
123 Raport Contestatii pentru Măsura 322 - Mai 2008 - proiecte selectate RO 30 KB<1mn / <1mn
124 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Iunie 2008 - proiecte selectate RO 29 KB<1mn / <1mn
125 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 13/2008 - Iunie 2008 - proiecte nefinanţate RO 30 KB<1mn / <1mn
126 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 28/2008 - Iunie 2008 - proiecte nefinantate RO 30 KB<1mn / <1mn
127 Raport Contestatii pentru Măsura 123 - Iulie 2008 - proiecte nefinantate RO 32 KB<1mn / <1mn
128 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - August 2008 - proiecte nefinanţate RO 25 KB<1mn / <1mn
129 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - August 2008 - proiecte retrase RO 15 KB<1mn / <1mn
136 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - August 2008 - proiecte selectate RO 41 KB<1mn / <1mn
137 Raport Contestaţii pentru Măsura 312 - Septembrie-Octombrie 2008 - proiecte nefinanţate RO 29 KB<1mn / <1mn
138 Raport Contestaţii pentru Măsura 121 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 95 KB<1mn / <1mn
139 Raport Contestaţii pentru Măsura 121 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile - Rectificat RO 91 KB<1mn / <1mn
141 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 36 KB<1mn / <1mn
143 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 13/2008 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 32 KB<1mn / <1mn
145 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 28/2008 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 29 KB<1mn / <1mn
146 Raport Contestaţii pentru Măsura 313 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 28 KB<1mn / <1mn
147 Raport Contestaţii pentru Măsura 312 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 34 KB<1mn / <1mn
148 Raport Contestaţii pentru Măsura 322 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 83 KB<1mn / <1mn
149 Raport de Contestaţii pentru Măsura 112 - Decembrie 2008-Martie 2009 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 42 KB<1mn / <1mn
150 Raport Contestaţii pentru Măsura 123 - Noiembrie-Decembrie 2008 - proiecte selectate, reportate şi neeligibile RO 35 KB<1mn / <1mn

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.