Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> Rapoarte și Liste >> Rapoarte de Selecţie old item >> Rapoarte selecţie 2012

IMPORTANT! Expertul cu atribuţii de contractare de la nivelul CRPDRP - APDRP va transmite Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului. Formularul Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului se întocmeşte şi se transmite pentru toate tipurile de beneficiari.
În cazul Măsurii 112, Notificarile aferente solicitanţilor FEADR selectaţi conform Raportului de selecţie, se întocmesc la nivelul CRPDRP. Notificările se transmit cel mai tarziu a doua zi de la data aprobării direct la Beneficiar prin poştă sau fax.
Persoanele care au depus proiecte de finanţare prin FEADR vor fi notificate în scris de către APDRP cu privire la rezultatul evaluării şi selecţiei proiectelor respective.

Sesiunea SEPTEMBRIE 2012 / Măsura 312


Raportul de selecţie FINAL aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 3 - 28 septembrie 2012 pentru  Măsura 312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”:
 
Data publicării: 10 martie 2014Sesiunea NOIEMBRIE 2012 - MARTIE 2013 / Măsura 123


Raportul de selecţie aferent sesiunii cererii de proiecte în perioada 26 Noiembrie 2012 - 1 Martie 2013 pentru Măsura 123 - "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" este următorul:
Sesiunea NOIEMBRIE 2012 - MARTIE 2013 / Măsura 121


Raportul de selecţie aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 26 Noiembrie 2012 - 1 Martie 2013 pentru Măsura 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" este următorul:
 
Lista proiectelor selectate pentru finanţare in cadrul Măsurii 121 - sector animal  - RAPORT RECTIFICAT
Lista proiectelor selectate pentru finanţare in cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 

Lista proiectelor  eligibile fără finanțare din cadrul Măsurii 121 - sector animal - RAPORT RECTIFICAT

Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - sector animal - RAPORT RECTIFICAT
Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - sector animal - standarde sector zootehnic 
Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 
Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal - benef. M141 

Lista proiectelor care nu au întrunit punctajul minim  din cadrul Măsurii 121 - sector animal - RAPORT RECTIFICAT


Data publicării pe pagina web: 20 februarie 2014Sesiunea NOIEMBRIE 2012 - MARTIE 2013 / Măsura 123


Raportul de selecţie PARŢIAL aferent sesiunii cererii de proiecte în perioada 26 Noiembrie 2012 - 1 Martie 2013 pentru Măsura 123 - "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" este următorul:

Lista proiectelor selectate pentru finanţare in cadrul Măsurii 123, care obțin produse incluse în Anexa I din sectoarele prioritare

Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 123, care obțin produse incluse în Anexa I din sectoarele prioritare 
Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 123, care implementează standardul de prelucrare a laptelui crud 

Lista proiectelor în aşteptare din cadrul Măsurii 123, care obțin produse incluse în Anexa I din sectoarele prioritare 
Lista proiectelor în aşteptare din cadrul Măsurii 123, care implementează standardul de prelucrare a laptelui crud 

Lista proiectelor retrase, din cadrul Măsurii 123, care obțin produse incluse în Anexa I din sectoarele prioritare 


Data publicării pe pagina web: 13 decembrie 2013Sesiunea NOIEMBRIE 2012 - MARTIE 2013 / Măsura 121


ERATA la Raportul de selecţie PARŢIAL RECTIFICAT 
aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 26 Noiembrie 2012 - 1 Martie 2013 pentru Măsura 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" este următoarea:

ERATA la Lista proiectelor selectate pentru finanţare în cadrul Măsurii 121 - sector vegetal si sector animal
 (publicat 19 februarie 2014)


Raportul de selecţie PARŢIAL RECTIFICAT aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 26 Noiembrie 2012 - 1 Martie 2013 pentru Măsura 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" este următorul:

Lista proiectelor selectate pentru finanţare în cadrul Măsurii 121 - sector vegetal (publicat 9 ianuarie 2014)Raportul de selecţie PARŢIAL aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 26 Noiembrie 2012 - 1 Martie 2013 pentru Măsura 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" este următorul:
 
Lista proiectelor selectate pentru finanţare in cadrul Măsurii 121 - sector animal 
Lista proiectelor selectate pentru finanţare in cadrul Măsurii 121 - sector animal - standarde sector zootehnic 
Lista proiectelor selectate pentru finanţare in cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 
Lista proiectelor selectate pentru finanţare in cadrul Măsurii 121 - sector vegetal - benef. M141 

Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - sector animal 
Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 
Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal - benef. M141 

Lista proiectelor în aşteptare din cadrul Măsurii 121 - sector animal 
Lista proiectelor în aşteptare din cadrul Măsurii 121 - sector animal - standarde sector zootehnic 
Lista proiectelor în aşteptare din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 
Lista proiectelor în aşteptare din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal - benef. M141 

Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 121 - sector animal 
Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal

Data publicării pe pagina web: 12 decembrie 2013Sesiunea SEPTEMBRIE 2012 / Măsura 312


Raportul de selecţie PARŢIAL aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 3 - 28 septembrie 2012 pentru  Măsura 312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”:
 
Data publicării: 7 decembrie 2013Sesiunea APRILIE - IUNIE 2012  / Măsura 121


ERATA la Raportul de selecție FINAL aferent sesiunii de cererii de proiecte derulată în perioada 17 Aprilie - 18 Iunie 2012 pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole" este următoarea:

ERATA la lista proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul Măsurii 121 - sector vegetal (publicat 19 februarie 2014)


Raportul de selecție FINAL aferent sesiunii de cererii de proiecte derulată în perioada 17 Aprilie - 18 Iunie 2012 pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole" este următorul:
 
Lista proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 
Lista proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul Măsurii 121 - sector animal 

Lista proiectelor eligibile fără finanțare din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 
Lista proiectelor  eligibile fără finanțare din cadrul Măsurii 121 - sector animal 

Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 
Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - sector animal 
Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - standarde sector zootehnic 

Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 
Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 121 - sector animal

Data publicării: 5 decembrie 2013Sesiunea IULIE - AUGUST 2012 / Măsura 123 - N 578/ 2009


Raportul de selecție FINAL aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 2 iulie - 14 august 2012 pentru Măsura 123 - Schema de Ajutor de Stat N 578/ 2009 este următorul:
Sesiunea IULIE - AUGUST 2012  / Măsura 123


Raportul de selecție FINAL, aferent sesiunii de cererii de proiecte derulată în perioada 2 iulie - 14 august 2012 pentru Măsura 123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiereeste următorul:
 
Lista proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul Măsurii 123

Lista proiectelor eligibile fără finanțare din cadrul Măsurii 123

Lista proiectelor nefinanțate din cadrul Măsurii 123

Data publicării: 25 octombrie 2013Sesiunea IUNIE - IULIE 2009 / Măsura 322

Raportul de selecţie SUPLIMENTAR aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada iunie - iulie 2009 pentru Măsura 322 - Renovarea și dezvoltarea satelor” este următorul:

Data publicării: 14 octombrie 2013
Sesiunea IULIE - AUGUST 2011 / Măsura 322 d

Raportul de selecţie SUPLIMENTAR aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 1 iulie - 31 august 2011 pentru Măsura 322 d - Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010” este următorul:

Data publicării: 10 octombrie 2013Sesiunea IULIE - AUGUST 2012 / Schema de Ajutor de Stat N578


Raportul de selecţie PARŢIAL aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 2 iulie - 14 august 2012 pentru Schema de Ajutor de Stat N578/ 2009 este următorul:
 
Data publicării: 27 septembrie 2013Sesiunea APRILIE - MAI 2012 / Măsura 313


Raportul de selecţie FINAL aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 17 aprilie - 16 mai 2012 pentru  Măsura 313 - "Încurajarea activităţilor turistice":
Data publicării: 18 septembrie 2013Sesiunea IUNIE - IULIE 2009 / Măsura 322


Raportul de selecţie RECTIFICAT
aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 15 iunie - 31 iulie 2009 pentru Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale întocmit în urma sesiunii extraordinare a Comitetului de Selecție:

Data publicării: 5 septembrie 2013Sesiunea MARTIE - APRILIE 2010 / Măsura 125


Rapoartul de selecţie RECTIFICAT 
pentru proiectele depuse în Sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 15 Martie - 15 Aprilie 2010 pentru Măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice" sunt următoarele:
 
Lista proiectelor eligibile nefinanţate  în cadrul Măsurii 125 - Submăsura b

                                                                     
Data publicării: 5 septembrie 2013Sesiunea IULIE - AUGUST 2012  / Măsura 123


Raportul de selecție PARȚIAL, aferent sesiunii de cererii de proiecte derulată în perioada 2 iulie - 14 august 2012 pentru Măsura 123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere" este următorul:
 
Lista proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul Măsurii 123 -  alte tipuri de proiecte care obțin produse incluse în Anexa I 

Lista proiectelor în așteptare din cadrul Măsurii 123 - alte tipuri de proiecte care obțin produse incluse în Anexa I
Lista proiectelor în așteptare din cadrul Măsurii 123 - care implementează standardul de prelucrare a laptelui crud   

Lista proiectelor NEfinanțate din cadrul Măsurii 123 - alte tipuri de proiecte care obțin produse incluse în Anexa I 
Lista proiectelor NEfinanțate din cadrul Măsurii 123 - care implementează standardul de prelucrare a laptelui crud 


Data publicării: 8 august 2013Sesiunea APRILIE - IUNIE 2012  / Măsura 121


Raportul de selecție PARȚIAL, RECTFICAT, aferent sesiunii de cererii de proiecte derulată în perioada 17 Aprilie - 18 Iunie 2012 pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole" este următorul:
 
Lista proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 

Lista proiectelor în așteptare din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal  

Lista proiectelor NEfinanțate din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 


Data publicării: 6 august 2013Sesiunea SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2012 / Măsura 125 a1


Raportul de selecţie Suplimentar
aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 3 septembrie - 31 octombrie 2012 pentru Măsura 125, submăsura a1, componenta1 - Irigații și alte lucrări de îmbunătățiri funciare” :Data publicării: 1 august 2013Sesiunea APRILIE - IUNIE 2012  / Măsura 121


Raportul de selecție PARȚIAL aferent sesiunii de cererii de proiecte derulată în perioada 17 Aprilie - 18 Iunie 2012 pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole" este următorul:
 
Lista proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 
Lista proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul Măsurii 121 - sector vegetal - benef. M141 

Lista proiectelor în așteptare din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal  
Lista proiectelor în așteptare din cadrul Măsurii 121 - standarde sector zootehnic

Lista proiectelor NEfinanțate din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 
Lista proiectelor NEfinanțate din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal - benef. M141  
Lista proiectelor NEfinanțate din cadrul Măsurii 121 - standarde sector zootehnic

Data publicării: 23 iulie 2013Sesiunea SEPTEMBRIE 2012 / Măsura 221

Raportul de selecţie FINAL aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 3 - 28 Septembrie 2012 pentru Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole":

Data publicării: 22 iulie 2013Sesiunea MAI - IULIE 2012 / Măsura 141

Raportul de selecţie FINAL aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 15 mai - 13 iulie 2012 pentru Măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă":

Data publicării: 8 iulie 2013Sesiunea MAI - IULIE 2012 / Măsura 141

Raportul de selecţie PARȚIAL RECTIFICAT aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 15 mai - 13 iulie 2012 pentru Măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă":

Data publicării: 8 iulie 2013Sesiunea IUNIE - IULIE 2012 / Măsura 112

Raportul de selecţie F I N A L aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 1 iunie - 6 iulie 2012 pentru Măsura 112 Instalarea tinerilor fermieri” :

ERATĂ la Raportul de Selecţie FINAL pentru proiectele Măsurii 112


Data publicării: 5 iulie 2013Sesiunea SEPTEMBRIE 2012 / Măsura 221

Raportul de selecţie PARȚIAL aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 3 - 28 Septembrie 2012 pentru Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole":

Data publicării: 2 iulie 2013Sesiunea MAI - IULIE 2012 / Măsura 141

Raportul de selecţie PARȚIAL aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 15 mai - 13 iulie 2012 pentru Măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă":

Data publicării: 28 mai 2013Sesiunea SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2012 / Măsura 125 a1


Raportul de selecţie F I N A L
aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 3 septembrie - 31 octombrie 2012 pentru Măsura 125, submăsura a1, componenta1 - Irigații și alte lucrări de îmbunătățiri funciare” :


Data publicării: 16 mai 2013Sesiunea IUNIE - IULIE 2009 / Măsura 322


Raportul de selecţie SUPLIMENTAR
aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 15 iunie - 31 iulie 2009 pentru Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale întocmit în urma sesiunii extraordinare a Comitetului de Selecție:

Data publicării: 30 aprilie 2013Sesiunea APRILIE - MAI 2012 / Măsura 313


Raportul de selecţie PARŢIAL aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 17 aprilie - 16 mai 2012 pentru  Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice”:
 
Data publicării: 19 aprilie 2012Sesiunea IUNIE - IULIE 2012 / Măsura 112


Raportul de selecţie PARTIAL
aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 1 iunie - 6 iulie 2012 pentru Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri” :


Data publicării: 11 aprilie 2013Sesiunea SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2012 / Măsura 125 a1


Raportul de selecţie PARTIAL
aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 3 septembrie - 31 octombrie 2012 pentru Măsura 125, submăsura a1, componenta1 - Irigații și alte lucrări de îmbunătățiri funciare”:


Data publicării: 10 aprilie 2013Sesiunea IUNIE - IULIE 2009 / Măsura 322


Raportul de selecţie SUPLIMENTAR
aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 15 iunie - 31 iulie 2009 pentru Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale întocmit în urma sesiunii extraordinare a Comitetului de Selecție:

Data publicării: 20 februarie 2013Sesiunea MAI 2012 / Măsura 221


Raportul de selecţie F I N A L aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 2 - 31 Mai 2012 pentru Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole:

Data publicării: 20 februarie 2013Sesiunea MARTIE 2012 / Măsura 221


Raportul de selecţie F I N A L aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 1 - 30 Martie 2012 pentru Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole:

Data publicării: 28 noiembrie 2012Sesiunea MARTIE - MAI 2012 / Grupurile de Acţiune Locală 

Raportul de selecţie aferent sesiunii derulate în perioada 1 martie - 2 mai 2012  pentru Grupurile de Acţiune Locală (GAL):

Data publicării: 7 noiembrie 2012Sesiunea IUNIE - IULIE 2009 / Măsura 322

Raportul de selecţie SUPLIMENTAR aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 15 iunie - 31 iulie 2009 pentru Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale:

Data publicării: 23 octombrie 2012Sesiunea APRILIE - MAI 2012 / Măsura 122


Raportul de selecţie F I N A L aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 2 aprilie - 2 Mai 2012 pentru Măsura 122 - "Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii":

Data publicării: 8 octombrie 2012


 


În paginile următoare puteţi consulta Rapoartele de Selecţie aferente sesiunilor pentru depunerile de proiecte efectuate în anii 2011, 2010, 2009 şi 2008. 

2013 / ... / 201120102009 / 2008 

 
Împreună creştem satul românesc.