Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> Rapoarte și Liste >> Rapoarte de Selecţie old item >> Rapoarte selecţie 2013

IMPORTANT! Expertul cu atribuţii de contractare de la nivelul CRPDRP - APDRP va transmite Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului. Formularul Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului se întocmeşte şi se transmite pentru toate tipurile de beneficiari.
În cazul Măsurii 112, Notificarile aferente solicitanţilor FEADR selectaţi conform Raportului de selecţie, se întocmesc la nivelul CRPDRP. Notificările se transmit cel mai tarziu a doua zi de la data aprobării direct la Beneficiar prin poştă sau fax.

Selecția proiectelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 28 din 31.01.2011 privind constituirea Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente masurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 ( PNDR), precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestora modificat și completat prin Ordinul MADR nr 383 din 10.04.2014 .
Persoanele care au depus proiecte de finanţare prin FEADR vor fi notificate în scris de către APDRP cu privire la rezultatul evaluării şi selecţiei proiectelor respective.

Sesiunea SEPTEMBRIE 2012  Măsura 312

Raportul de selecţie INDIVIDUAL aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 3 - 28 septembrie 2012 pentru Măsura 312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi” este următorul:

Lista proiectelor selectate pentru finanţare în cadrul Măsurii 312
                                                                                                                                                                                                                                          Data publicării pe pagina web: 05 mai 2014


Sesiunea NOIEMBRIE 2012 - IANUARIE 2013 / Măsura 121

Raportul de selecţie INDIVIDUAL aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 26 noiembrie - 18 ianuarie 2013 pentru Măsura 121 - Modernizarea exploatațiilor agricole este următorul:


Data publicării pe pagina web: 14 martie 2014


Sesiunea IUNIE - AUGUST 2013 /  Măsura 121


Raportul de selecţie FINAL aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 25 Iunie - 30 August 2013 pentru Măsura 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" este următorul:
 
Lista proiectelor selectate pentru finanţare in cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 

Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - sector animal 
Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 
Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - sector animal - benef. M141 


Data publicării pe pagina web: 13 februarie 2014


Sesiunea IUNIE - AUGUST 2013 /  Măsura 121


Raportul de selecţie PARŢIAL aferent sesiunii cererii de proiecte derulată în perioada 25 Iunie - 30 August 2013 pentru Măsura 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" este următorul:
 
Lista proiectelor selectate pentru finanţare in cadrul Măsurii 121 - sector animal 
Lista proiectelor selectate pentru finanţare in cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 
Lista proiectelor selectate pentru finanţare in cadrul Măsurii 121 - sector animal - benef. M141 

Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - sector animal 
Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 
Lista proiectelor NEeligibile din cadrul Măsurii 121 - sector animal - benef. M141 

Lista proiectelor în aşteptare din cadrul Măsurii 121 - sector animal  
Lista proiectelor în aşteptare din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 
Lista proiectelor în aşteptare din cadrul Măsurii 121 - sector animal - benef. M141 

Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 121 - sector animal 
Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 121 - sector vegetal 
Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 121 - sector animal - benef. M141 


Data publicării pe pagina web: 12 decembrie 2013În paginile următoare puteţi consulta Rapoartele de Selecţie aferente sesiunilor pentru depunerile de proiecte efectuate în anii 2011, 2010, 2009 şi 2008. 

2012201120102009 / 2008 

 
Împreună creştem satul românesc.