Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> SAPARD >> PNADR

 
Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală ( PNADR) este documentul de bază care a contribuit la implementarea aquis-ului comunitar în perioada de pre-aderare a României şi a fost elaborat conform unui set de Reglementări ale Comunităţii Europene.

 

În perioada de pre-aderare accentul în agricultură şi în spaţiul rural s-a pus pe priorităţile identificate tocmai prin acest Program, cum ar fi:

  

- îmbunătăţirea structurilor de prelucrare si marketing a produselor agricole si piscicole,
 
 

- controlul calităţii alimentelor, ca şi controlul veterinar şi fitosanitar,

 

- îmbunătăţirea infrastructurii pentru dezvoltare rurală şi agricultură,

 

- dezvoltarea economiei rurale şi a resurselor umane.

  

 
Acestea au costituit premisele din care au fost dezvoltate cele 11 Măsuri de finanţare ale Programului SAPARD.
 

PNADR a statuat finanţarea de proiecte de dezvoltare rurală integrate, care să fie aplicate la nivel de comună, asigurându-se astfel premise pentru un nou comportament antreprenorial şi pentru desfăşurarea unor activităţi în acord cu cerinţele de mediu.
 

Fiecare Măsură de finanţare SAPARD a fost implementată pe baza unor fişe tehnice, conţinute în PNADR, document care cuprinde şi alocările financiare disponibile. 

Fondurile care au fost acordate conform reglementărilor Uniunii Europene, asigurau pregătirea treptată a fermierilor şi procesatorilor români pentru a putea opera pe piaţa Uniunii Europene. Scopul principal a fost acela de a asigura crearea unor produse competitive și a evita efectele negative ce ar fi putut apărea dacă România nu ar fi fost pregătita din punct de vedere economic, instituţional şi legislativ pentru aderare.

 

Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a fost realizat pe baza unei Evaluării ex-ante care a avut în vedere Sistemul Administrativ aferent Programului SAPARD din aprilie 2000.

Contextul dezvoltării rurale în România este prezentat în documentul Diagnoza spaţiului rural .
 

Consultați AICI versiunea din data de 27 mai 2003 a PNADR

 


 
Împreună creştem satul românesc.