Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> SAPARD >> PNADR >> Prezentare generalăProgramul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală ( PNADR) este documentul de bază care a contribuit la implementarea aquis-ului comunitar în perioada de pre-aderare a României şi a fost elaborat conform unor Reglementări ale Comunităţii Europene.

 


În perioada de pre-aderare accentul în agricultură şi în spaţiul rural s-a pus pe priorităţile identificate tocmai prin acest Program, cum ar fi: 
    -
îmbunătăţirea structurilor de prelucrare si marketing a produselor agricole si piscicole,  
    -
controlul calităţii alimentelor, ca şi controlul veterinar şi fito-sanitar,  
    -
îmbunătăţirea infrastructurii pentru dezvoltare rurală şi agricultură,  
    -
dezvoltarea economiei rurale şi a resurselor umane.
Acestea constituie premisele din care au fost dezvoltate cele 11 Măsuri de finanţare ale Programului SAPARD.PNADR a statuat finanţarea de proiecte de dezvoltare rurală integrate, care să fie aplicate la nivel de comună, asigurându-se astfel premise pentru un nou comportament antreprenorial şi pentru desfăşurarea unor activitati în acord cu cerinţele de mediu
.Fiecare Măsură de finanţare SAPARD a fost implementată pe baza unor fişe tehnice care sunt conţinute în PNADR, precum şi alocările financiare disponibile.

 


Fondurile acordate conform reglementărilor Uniunii Europene, asigură pregătirea treptată a fermierilor şi procesatorilor români pentru a putea opera pe piaţa Uniunii Europene. Scopul principal este de a asigura crearea unor produse competitive şi de a se evita efectele negative ce pot apărea dacă România nu este pregătita din punct de vedere economic, instituţional şi legislativ pentru aderare.

 


Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a fost realizat pe baza unei 
Evaluării ex-ante care a avut în vedere Sistemul Administrativ aferent Programului SAPARD din aprilie 2000.

 

 


 
Împreună creştem satul românesc.